Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Elektronizácia zdravotníctva má nedostatky: eZdravie je asi ukážkovým príkladom, ako sa to nemá robiť

Tvrdí to predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Elektronizácia zdravotníctva má nedostatky: eZdravie je asi ukážkovým príkladom, ako sa to nemá robiť
Predseda najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andrassy o nezrovnalostiach informoval troch najvyšších ústavných činiteľov. Foto: TASR

Vlaňajšie kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR odhalili v elektronizácii slovenského zdravotníctva vážne nedostatky. Kontroly sa týkali využívania národných zdravotných registrov, systému eZdravie a implementácie klasifikačného systému DRG (systém vyhodnocovania nemocníc) na Slovensku.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) podľa kontrolórov nemá definované pravidlá pre fungovanie a spravovanie registrov. Nedostatočná naplnenosť a oneskorené spracovanie údajov boli príčinou, že registre boli využívané len minimálne.

Zdravotné registre tak neposkytovali relevantné údaje pre strategické rozhodovanie a plánovanie použitia verejných zdrojov. Uvádza sa to v materiáli o kontrolách NKÚ vykonaných v roku 2022 v rezorte zdravotníctva, ktorý v stredu (8. 3.) schválila vláda.

Oblasť strategického plánovania v rámci elektronizácie zdravotníctva podľa NKÚ nie je pokrytá aktuálnymi stratégiami. Posledné komplexné strategické materiály majú takmer 15 rokov.

V oblasti komunikácie chýbali cielené komunikačné kampane na podporu využívania produktov systému eZdravia. Dôsledkom toho bola podľa národných kontrolórov nízke zapojenie zdravotníkov do systému. Predseda NKÚ Lubomír Andrassy skonštatoval, že projekt eZdravie je „asi ukážkovým projektom ako sa to nemá robiť.“

„Nízka bola aj vedomosť občanov o možnosti využívať elektronickú zdravotnú knižku, v roku 2021 ju využívalo len 0,33 % držiteľov občianskych preukazov s elektronickým kontaktným čipom,“ upozorňuje NKÚ.

Neúčinnosť systému DRG

V súvislosti s implementáciou systému DRG boli v rokoch 2011 až 2020 vynaložené finančné prostriedky v celkovej sume 10,1 milióna eur.

„Napriek investovanému času a finančným prostriedkom systém DRG nebol funkčný v plnom rozsahu ani v roku 2022,“ upozorňujú kontrolóri. Najväčšou prekážkou správneho a včasného zavedenia DRG do reálnej praxe bolo podľa výsledkov kontroly nedostatočné riadenie projektu implementácie.

Toto riadenie podľa NKÚ v mnohých oblastiach vykazovalo znaky neefektivity, nehospodárnosti a v konečnom dôsledku, z pohľadu aktuálneho stavu DRG v podmienkach Slovenska, aj neúčinnosti.

Nedostatky záchraniek

NKÚ vlani kontroloval aj hospodárenie dvoch poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Išlo o Záchrannú službu Košice a Záchrannú zdravotnú službu Bratislava, ktoré ako štátne príspevkové organizácie zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Kontrolóri poukázali na zhoršujúce sa výsledky ich hospodárenia. Tie boli podľa NKÚ spôsobené každoročným zvyšovaním mzdových nákladov a v roku 2020 a 2021 aj zvyšovaním nákladov na operatívny lízing sanitiek a nákladov, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19.

Nastavenie systému ich financovania a personálneho zabezpečenia sa ukázalo ako neudržateľné. „Zistenia z výkonu kontroly hospodárenia zakladajú podozrenia na trestnoprávnu činnosť v oblasti verejného obstarávania,“ uviedol NKÚ.

Vysokú mieru závažnosti majú podľa kontrolórov aj zistenia v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ktoré odstúpili inšpektorátu práce.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko