Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Odborník na rodovú rovnosť víta nový pracovný zošit sexuálnej výchovy, KBS ho kritizuje. Zisťovali sme, či ho budú školy používať

Zástupcom cirkvi sa materiál nepáči.

Na snímke pracovný zošit Partnerská a sexuálna výchova.
Na snímke pracovný zošit Partnerská a sexuálna výchova.Foto: Archív – Nikola Kallová

Ústav výskumu sociálnej komunikácie (ÚVSK) SAV vydal nový pracovný zošit pre partnerskú a sexuálnu výchovu pre stredné školy a gymnáziá. Stredoškolským pedagógom má na hodinách etickej výchovy pomôcť sprístupniť témy sexuality a partnerstva žiakom vo veku od 15 do 19 rokov. Kým odborník na rodovú rovnosť nový materiál víta, zástupcom cirkvi sa nepáči. Pracovný zošit je pre školy nezáväzný, a tak sa do jeho zavedenia do praxe niektoré školy nehrnú alebo ho rovno odmietajú.

Pri tvorbe pracovného zošita autori z ÚVSK SAV vychádzali z poznatkov a výsledkov vlastného trojročného výskumu. Ten bol zameraný na intímne vzťahy a kvalitu života adolescentov. Publikáciu je možné stiahnuť v elektronickej podobe na stránke ústavu.

Jedna z autoriek pracovného zošita Nikola Kallová vysvetlila, že materiál nie je pre školy žiadnym spôsobom záväzný. „Používať sa môže podľa vôle učiteľky, učiteľa či školy na povinne voliteľnom predmete etická výchova alebo pri realizácii prierezových tém,“ ozrejmila.

Vzťah k rodine, rodičovstve a typom rodín

Odborník na rodovú rovnosť Andrej Kuruc hodnotí učebný materiál skôr pozitívne. Do istej miery je podľa neho porovnateľný so štandardmi v krajinách Západnej Európy. Psychológ a analytik z Inštitútu pre výskum práce a rodiny však upozorňuje, že v týchto krajinách sú jednotlivé témy sexuálnej a vzťahovej výchovy rozdelené podľa vekových skupín a priestor tam podľa neho dostávajú aj ďalšie témy. „Viac sa rieši vzťah k rodine a rodičovstvo a rôzne typy rodín,“ dodal.

Spoluautorka Kallová upozornila, že aj na Slovensku existujú jednotlivé témy a zručnosti zaradené k vekovej relevancii. „Podľa tohto princípu sme postupovali pri tvorbe materiálu. Dodržiavali sme medzinárodné štandardy IPPF (International Planned Parenthood Federation) pre každú z tém a aktivít pracovného zošita“, dodala.

Kuruc ocenil, že takéto materiály vôbec vznikajú, keďže sexuálna a vzťahová výchova na stredných aj základných školách absentuje, čo považuje za „asi ten najväčší problém.“

Na snímke pracovný zošit Partnerská a sexuálna výchova.
Na snímke pracovný zošit Partnerská a sexuálna výchova.Foto: Archív – Nikola Kallová

„O mnohých citlivých témach si študenti a študentky musia nachádzať informácie na internete alebo od kamarátov. Mnohé z nich nie sú správne, dokonca im môžu ublížiť,“ doplnil.

Vyzdvihol aj fakt, že zošit hovorí o partnerstve a ponecháva možnosť rôznym kombináciám vzťahov. Podľa neho tiež otvára mnohé významné témy, o ktorých je dôležité hovoriť – ako komunikovať vo vzťahu, aký sex je bezpečný, že je dôležité mať súhlas na intímne aktivity a venuje sa aj iným orientáciám.

Kriticky sa k pracovného zošitu postavil zástupca Asociácie za život a rodinu „Už na prvý pohľad do rúk mladistvých neodporúčam takýto materiál, ktorý na prednej obálke potrebuje zaujať pohlavnými orgánmi,“ uviedol Tomáš Kováčik.

KBS hovorí o perverznosti

Konkrétnejšie stanovisko k zošitu zaujala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Odmietame nesprávny pohľad na človeka, ktorý spochybňuje pohlavnú identitu jednotlivca, napísala vo vyhlásení.

KBS takýto materiál ostro odmieta a obsah hodnotí ako nevhodný a vekovo neprimeraný. „Zároveň obsahuje obrázky nevhodné aj pre vyššie vekové kategórie, pôsobiace dokonca perverzne,“ konštatuje KBS.

Spoluautorka sa s takouto kritikou nestotožňuje. „Ukážky využité v dokumente majú edukačnú funkciu a sú potrebné, čo sa preukazuje už v kritickej spätnej väzbe na materiál. Veľká časť kritiky vychádza z toho, že široká aj odborná verejnosť nevie rozlíšiť, že na obálke sú anatomické vyobrazenia pohlavných orgánov muža aj ženy,“ dodala Kallová.

Školy k zošitu pristupujú opatrne

Oslovili sme niekoľko škôl s otázkou, či pracovný zošit plánujú zaviesť do praxe. Väčšina z nich s ním pracovať neplánuje.

„Výhrady kolegýň a kolegov biológov sú čiastočne k obsahu aj k forme výučby predloženej v pracovnom zošite. Predloženú formu v pracovnom zošite nepokladajú za vhodnú ani pre jednu uvedenú vekovú kategóriu študentov,“ vysvetlila Dana Paálová, riaditeľka Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom.

„Formu výučby používanú v našej škole pokladajú vyučujúci za efektívnejšiu a kvalitnejšiu.  Máme dostatok vhodnejších a praxou overených materiálov, ktoré sa využívajú priamo vo vyučovaní,“ doplnila.

„Pracovný zošit nepoznám, neplánujeme s ním pracovať, lebo nemáme takýto predmet v našej škole,“ uviedla Renáta Juhásová, riaditeľka Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani.

Na snímke z pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova kapitola k odmietnutiu.
Na snímke z pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova kapitola k odmietnutiu.Foto: SAV

Niektoré z oslovených škôl sú však otvorené možnosti čerpať z neho informácie.

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa v Bratislave má podľa informácií riaditeľa Petra Figeľa pokrytých viacero tém týkajúcich sa vzťahov a sexuálnej výchovy, ktoré sú zasedené v širšom kontexte v rámci predmetu Náboženstvo a etická výchova. „Nevylučujem, že sa zošitom v niektorých témach alebo aktivitách budeme inšpirovať,“ ozrejmil.

„Vzhľadom na absenciu zdrojov k výchove k bezpečnému sexuálnemu životu, si ho ako koordinátorka prevencie určite preštudujem. V prípade, že nám budú aktivity vyhovovať, budeme z neho aj čerpať,“ reagovala psychologička Petra Hubinská z Gymnázia na Metodovej 2 v Bratislave.

Na snímke z pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova kapitola Vzťahy a bezpečný sex.
Na snímke z pracovného zošita Partnerská a sexuálna výchova kapitola Vzťahy a bezpečný sex.Foto: SAV

„Vnímame trend pribúdajúcich edukačných materiálov pre témy sexuálnej a vzťahovej výchovy. Je na zvážení škôl, ktoré z nich budú najvhodnejšie na prácu so svojou komunitou žiakov a žiačok. Je dôležité, aby školy veku a potrebám žiakov a žiačok primeraným spôsobom vzdelávali o sexualite človeka,“ uviedlo ministerstvo zdravotníctva v stanovisku.

Priestor na ďalšie témy

Kuruc dáva za pravdu niektorým školám, že ukážky v zošite nie sú vždy vekovo primerané.

V materiáli podľa Kuruca tiež absentuje niekoľko dôležitých tém. Zošit by podľa neho mohol napríklad riešiť otázky vzťahu k svojmu telu. „To v tom období študentky a študenti veľmi riešia. Podliehajú mýtu krásy v médiách, čo môže viesť k rôznym psychickým ťažkostiam,“ doplnil.

Spoluautorka pracovného zošita Kallová doplnila, že spomenuté témy sú síce veľmi dôležité vo vývine stredoškolákov, avšak kolektív autorov bol formátom pracovného zošita a hodinovou dotáciou etickej výchovy limitovaný. „Rozhodli sme sa rozvinúť témy, ktoré sa v našich výskumoch vynorili ako dôležité a ktoré boli výskumne dostatočne preskúmané a nasýtené,“ odôvodnila.

Reforma prinesie zmeny aj v sexuálnej výchove

„Kým doteraz bolo vzdelávanie o sexualite človeka ako prierezová téma a bolo na školách, aby ju zapracovali do svojich osnov, v novom štátnom vzdelávacom programe bude tvoriť súčasť štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Tým odbremeníme učiteľov a dáme im návod, kedy a v ktorej vzdelávacej oblasti témy otvárať,“ ozrejmilo ministerstvo školstva v stanovisku.

Doterajšia prax s prierezovými témami podľa rezortu zdravotníctva ukázala, že školy nemali kapacity koordinovať ich zapracovanie do školských vzdelávacích programov. Z tohto dôvodu sa im vo vyučovaní nedostal dostatočný priestor.

„V novom štátnom vzdelávacom programe bude vzdelávanie o sexualite človeka tvoriť súčasť štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí, podobne ako napríklad témy viažuce sa na environmentálnu, digitálnu, finančnú, čitateľskú, občiansku, emocionálnu a sociálnu gramotnosť,“ upresnilo.

Školy tak podľa ministerstva budú mať možnosť rozvíjať prierezové gramotnosti aj počas tematických dní. V rámci nich budú môcť učitelia v témach zájsť hlbšie „Rezort školstva pripraví pre školy a učiteľov podporné materiály,“ dodalo.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko