Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Počet „domškolákov“ na Slovensku neustále rastie. Za rovesníkmi v školách nezaostávajú

Raz do pol roka sa musia chodiť preskúšať.

Počet „domškolákov“ na Slovensku neustále rastie. Za rovesníkmi v školách nezaostávajú
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Narastá počet takzvaných domškolákov. Teda žiakov, ktorí sa neučia v laviciach v základných školách, ale vo svojich domoch, či v malých skupinách. Deťom aj rodičom vyhovuje individuálny prístup. Spĺňajú aj štátom nariadené normy na preskúšanie.

Vyučovacia hodina domškolákov v Skalke nad Váhom: Deti sa učia o koňoch, zároveň si na nich môžu aj zajazdiť.

Manželia Bulejkovci majú dve asistentky. Starajú sa o deti v škôlke a aj päť žiakov na domácom vzdelávaní. Kým v triedach na základných školách hodiny a prestávky oznamuje zvonček, v triede v starom mlyne je voľnejší režim. No stihnú prebrať všetko, čo ich rovesníci, a to aj s oddychom na peci.

Domškolákom sa v reportáži venovala redaktorka RTVS Dominika Kusá:

„Vyučujeme v takzvaných epochách, to je dvojhodinový blok ráno, začína od 8:30 do 10:30 je ťažiskový, deti majú najväčšiu mentálnu aktivitu niečo zložité robiť,“ vysvetlil spoluzakladateľ lesného klubu a vzdelávacej skupiny Andrej Bulejko. Potom deti čakajú kreatívne aktivity a pohyb, popoludní opakovanie. Domáce úlohy nedostávajú.

Michaela Bulejková Belanská, Zakladateľka lesného klubu Za mlynom, postupuje podľa osnov a zošitov z Ivanoviec. Do výučby zapája prvky z waldorfskej pedagogiky. Žiaci, ktorí majú domáce vyučovanie sa musia raz za pol roka podrobiť preskúšaniu v kmeňovej škole.

„Preskúšanie sa realizuje raz za pol roka, v januári a v júni, je to dosť náročné, pretože sa môžu preskúšavať len dva predmety v jeden deň deň. Musia splniť to, čo aj bežné deti tu v škole. Domškolákov máme už asi 60,“ uviedla riaditeľka ZŠ v Ivanovciach Mária Lacková.

Záujem o domáce vyučovanie narastá a to nielen v Ivanovciach ale aj v iných regiónoch Slovenska. Podľa Lackovej je na Slovensku 30 škôl, ktoré vzdelávajú takéto deti, no toto množstvo nestačí. O raste dopytu po takomto vzdelaní hovorí aj Bulejková Belanská. „My máme zatiaľ ambíciu 1-4, potom uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať,“ skonštatovala.

Individuálny prístup doma aj v školách

Rezort školstva uviedol, že na takúto formu vzdelávania musia rodičia deťom zabezpečiť pedagóga, ktorý má kvalifikačné predpoklady pre učiteľov. Podľa štatistík bolo evidovaných na prvom stupni klasických základných škôl pred 11 rokmi okolo 12 domškolákov, minulý rok ich počet prekročil číslo 1 270.

Od tohto školského roka je možné vzdelávať domškolákov aj na druhom stupni. Benefity z domáceho vzdelávania má aj kmeňová škola. Deťom, ktoré ju navštevujú, financuje z rozpočtu viaceré voľnočasové aktivity.

„Tým že máme malý počet detí v triedach sa im môžeme individuálne venovať. Môžeme uplatniť alternatívne formy vzdelávania, zážitkové, rovesnícke, vyučovanie vonku,“ skonštatovala riaditeľka Lacková.

Rodičia aj deti vyhľadávajú takéto školy takzvaného rodinného typu. Prístup je tam neraz iný ako vo veľkých kolektívoch. Riešia napríklad klimatické zmeny pomocou lega.

„Tento rok bola výzva na alternatívne zdroje elektrickej energie. Deti mali preskúmať, výrobu, distribúciu, ukladanie elektriny, poskladať veternú turbínu, poskladať autíčka, odprezentovať,“ vysvetlila Lacková.

Škola rodinného typu v Ivanovciach hradí prvákom školské pomôcky, starším žiakom pracovné zošity. V prípade záujmu sa o deti starajú aj počas letných prázdnin.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko