Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Farmári krajín EÚ dostanú kompenzácie za problémy, ktoré im spôsobil dovoz agrokomodít z Ukrajiny

Slovensko dostane 5,24 milióna eur.

Farmári krajín EÚ dostanú kompenzácie za problémy, ktoré im spôsobil dovoz agrokomodít z Ukrajiny
Traktor počas jarných prác na poli. Foto: TASR/Roman Hanc

Členské štáty EÚ na pondelňajšom (26. 6.) zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Luxemburgu schválili balík podpory pre poľnohospodárov v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku. Je vo výške 100 miliónov eur, ktorý predložili 3. mája v súvislosti s dovozom niektorých agrokomodít z Ukrajiny.

Európska komisia (EK) v súvislosti s tým v pondelok navrhla zmobilizovať dodatočné finančné prostriedky vo výške 330 miliónov eur. Určili ich pre poľnohospodárov z 22 členských štátov ovplyvnených nepriaznivými klimatickými udalosťami, vysokými vstupnými nákladmi a rôznymi problémami súvisiacimi s trhom a obchodom.

Balík podpory vo výške 100 miliónov eur sa rozdelí nasledovne:

 • 9,77 milióna eur Bulharsku
 • 15,93 milióna eur Maďarsku
 • 39,33 milióna eur Poľsku
 • 29,73 milióna eur Rumunsku
 • 5,24 milióna eur Slovensku

Poľnohospodári z týchto piatich členských štátov čelia problémom súvisiacimi s logistickými prekážkami po dovoze určitých agropotravinárskych produktov z Ukrajiny. Výnimočné a dočasné preventívne opatrenia na dovoz obmedzeného počtu výrobkov z Ukrajiny nadobudli účinnosť 2. mája a budú postupne zrušené do 15. septembra.

Komisia spresnila, že poľnohospodári z Belgicka, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Malty, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švédska a Talianska budú využívať výhody tejto výnimočnej podpory vo výške 330 miliónov eur z rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Všetky tieto krajiny môžu túto podporu doplniť až do výšky 200 percent vnútroštátnymi prostriedkami.

Pomoc dostanú priamo farmári

Členské štáty sa podelili s EK o posúdenie ťažkostí, ktorým čelia ich príslušné poľnohospodárske odvetvia.

Vnútroštátne orgány rozdelia pomoc priamo farmárom, aby im kompenzovali ekonomické straty v dôsledku narušenia trhu, vysokých vstupných cien a rýchlo klesajúcich cien agrovýrobkov.

V prípade potreby aj za škody spôsobené klimatickými udalosťami, čo je obzvlášť akútne na Pyrenejskom polostrove a v Taliansku. Pridelená finančná pomoc môže financovať aj destiláciu vína, aby sa zabránilo ďalšiemu hromadeniu zásob vína.

Platby za oba podporné balíky by sa mali uskutočniť do 31. decembra 2023. Členské štáty budú musieť informovať EK o podrobnostiach vykonávania opatrení. Najmä o kritériách použitých na výpočet pomoci, o zamýšľanom vplyve opatrenia, o jeho hodnotení a o opatreniach prijatých s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Svet