Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Vplyv hlbokomorskej ťažby na morské ekosystémy môže byť horší, ako sa doteraz predpokladalo, tvrdí štúdia

Vedci varujú pred unáhlenou ťažbou na morskom dne.

Vplyv hlbokomorskej ťažby na morské ekosystémy môže byť horší, ako sa doteraz predpokladalo, tvrdí štúdia
Ilustračná snímka morských živočíchov. Foto: Unsplash

Zdá sa, že na miestach, kde spoločnosti vykonávajú hlbinnú ťažbu, vedie táto činnosť k poklesu populácie živočíchov. Vplyv tohto kontroverzného odvetvia na morské ekosystémy môže byť preto horší, ako sa doteraz predpokladalo. Vedci varujú, že môže trvať desaťročia, kým budú známe všetky dôsledky tohto spôsobu ťažby surovín z oceánskeho dna, uviedol The Guardian.

Podľa analýzy morského dna vykonanej po skúšobných vrtoch v roku 2020 v Japonsku, kde sa uskutočnila prvá úspešná ťažba kobaltovej kôry z podmorských hôr, sa na týchto miestach o rok neskôr znížil počet živočíchov, ako sú ryby a krevety. Dokonca aj v oblastiach, kde sa žiadne zdroje morského dna neťažili, viedla ťažba k ich úbytku.

Tieto zistenia majú veľký význam pre osoby s rozhodovacou právomocou. Osoby, ktoré rokujú o predpisoch týkajúcich sa návrhov na ťažbu v hlbokomorských oblastiach, uviedol ekológ Travis Washburn.

„Možno budeme musieť rozšíriť naše chápanie toho, aké sú vplyvy hlbinnej ťažby,“ povedal Washburn. Jeho práca sa zameriava na bentickú zónu – teda oceánske dno. „Má to veľké dôsledky, ak v súčasnosti považujeme niektoré lokality za neovplyvnené alebo kontrolné. V skutočnosti sa menia v dôsledku nepriamych vplyvov ťažby,“ dodal.

Pokles hustoty rýb a kreviet

Tím vedcov analyzoval údaje od japonských banských inžinierov na podmorskej hore Takujo-Daigo. Rok po skúšobnej ťažbe vedci zaznamenali 43-percentný pokles hustoty rýb a kreviet v oblastiach priamo postihnutých znečistením sedimentov a 56-percentný pokles v okolitých oblastiach.

„Je ľahké predpokladať, že keď sa ocitnete mimo zóny skladovania zdrojov, ťažba nebude mať žiadny vplyv,“ povedal Washburn. „Ak však niektoré živočíchy opustia aj okrajovú oblasť úložiska, rozšíri sa celková oblasť vplyvu,“ dodal.

Washburn varoval pred unáhlenou ťažbou na morskom dne a dodal, že môže trvať desaťročia, kým bude známy úplný vplyv na oceánske ekosystémy.

Chýba dohoda o predpisoch ťažby

Medzinárodný úrad pre morské dno, orgán OSN, ktorý reguluje činnosť v medzinárodných vodách a prísne kontroluje všetky ťažobné aktivity, sa zatiaľ nedohodol na predpisoch, ktorými by sa toto odvetvie riadilo. Termín 9. júla, do ktorého mal tento orgán prijať predpisy alebo posúdiť žiadosti o zmluvy o ťažbe podľa existujúcich zákonov, uplynul minulú nedeľu. To znamená, že komerčná ťažba v hlbokomorských oblastiach môže pokračovať bez nových pravidiel.

„Využite všetky údaje, ktoré máme v súčasnosti k dispozícii. Je toho veľa, čo nevieme, ale na niektoré z týchto otázok budeme pravdepodobne hľadať odpovede až o desaťročia,“ upozornil Washburn vedúcich predstaviteľov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet