Na hlavný obsah

R. Rössel: Problémy by sme chceli riešiť pomocou umelej inteligencie (rozhovor)

Strana Spravodlivosť tiež navrhuje, aby sa volebné práva na občana zvýšili na základe počtu neplnoletých detí.

R. Rössel: Problémy by sme chceli riešiť pomocou umelej inteligencie (rozhovor)
Na snímke hovorca strany Spravodlivosť - Rudolf Rössel Foto: RTVS

Strana Spravodlivosť má osem programových tém a od iných subjektov sa líši spôsobom, akým by ich chcela presadzovať. „Programové témy by sme chceli riešiť za pomoci využívania umelej inteligencie,“ uviedol hovorca strany Rudolf Rössel v predvolebnom rozhovore pre RTVS.

Strana by tiež chcela dosiahnuť tzv. „volebnú spravodlivosť“. Navrhujú zvýšenie volebných práv na základe počtu neplnoletých detí. Viac o plánoch Spravodlivosti sa dozviete v rozhovore nižšie.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

Vysielame stanoviská a názory politických strán a politických hnutí, ktoré sú súčasťou volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich vyjadrenia nemožno považovať za stanoviská a názory RTVS.

Náš verejný život sa skladá z viacerých oblastí, na ktoré sa sústreďuje vaša strana vo svojom programe najviac?

Naša strana má osem programových bodov. Je to súdna spravodlivosť, byrokratická spravodlivosť, imigračná spravodlivosť, generačná spravodlivosť, volebná spravodlivosť, poľnohospodárska spravodlivosť, európska spravodlivosť a technologická spravodlivosť. Tieto programové témy by sme chceli riešiť za pomoci využívania umelej inteligencie.

Ľuďom sa zvyšujú životné náklady, rastú ceny služieb, tovarov, hypoték, energií. Ako by mal pomôcť štát, aká je jeho úloha?

Jedna z tých tém je generačná spravodlivosť, kde navrhujeme k 1.1.2024 zvýšiť dôchodky o 50 percent bez toho, aby sme zaťažili štátny rozpočet.

Ak si osobitne všimneme skupinu sociálne slabších občanov, dôchodcov alebo mladých rodín. Mal by štát zvýšiť podporu týchto skupín?

V rámci programu generačná spravodlivosť okrem navýšenia dôchodkov navrhujeme zvýšiť aj podporu rodín a taktiež štipendiá pre študentov.

Pozrime sa bližšie aj na marginalizované komunity v osadách, pretože tam stále pretrvávajú problémy. Čo by mal podľa vás urobiť štát, aby sa to zmenilo a aby sa to prejavilo aj v ďalších generáciách?

Jedna z našich programových tém je volebná spravodlivosť. Navrhujeme, aby sa volebné práva na občana zvýšili na základe počtu neplnoletých detí.

Poďme sa pozrieť na ďalšiu dôležitú tému, ktorou je justícia, polícia a prokuratúra. Viaceré medializované prípady otriasli ich dôveryhodnosťou. Čo by mal urobiť štát, aby sme docielili ich úplné odpolitizovanie?

Opäť sa odkážem na programovú tému našej strany. Je to súdna spravodlivosť a byrokratická spravodlivosť. Tu navrhujeme, aby sa pri súdnych rozhodnutiach využívala umelá inteligencia ako podpora rozhodovania sudcu. Čo sa potom týka byrokratickej spravodlivosti, tam navrhujeme zrušiť niektoré zákony, ktoré sú nefunkčné alebo tendenčné, lebo niektoré zákony vznikli tendenčne, aby zvýhodňovať niektoré skupiny ľudí.

V rámci pomoci umelej inteligencie a technologických riešení by sme chceli optimalizovať tieto existujúce zákony. Do tohto balíka spadá aj ako kontrola, zvýšiť kontrolu.

Ruská vojenská agresia na Ukrajine trvá už viac ako rok a pol. Slovensko pomáha našim východným susedom vojensky aj humanitárne. Plánuje vaša strana pokračovať v tejto pomoci?

Áno, tam by som tiež odkázal na európsku spravodlivosť, čo je tiež jedna z našich tém. Mali by tam byť presne definované kompetencie Európskej únie a jednotlivých členských štátov aj v rámci podpory a v rámci riešení toho konfliktu.

Ak by ste mali možnosť prispieť k vyjednávaniam o mieri na Ukrajine, čo by urobila vaša strana, aké kroky by podnikla?

Keď máte negociačné rozhovory, niekedy čím menej ľudí pri stole, tým skôr sa dohodnú. Nebolo by asi zlé, keby tieto kompetencie prebrala na seba Európska únia v rámci vykonávacích procesov.

Ako vníma strana Spravodlivosť Slovensko a jeho zahraničnopolitické priority?

Väčšia podpora Slovákov v zahraničí by mala byť jedna z priorít. Sme zástancami toho, aby kompetencie Európskej únie a jednotlivých členských štátov boli nejakým spôsobom presne definované.

Na Slovensku je už dlhodobo problematickou oblasťou zdravotníctvo. Aké sú vaše plány alebo ciele na to, aby sa zmenila a zlepšila zdravotná starostlivosť o pacienta na Slovensku?

Podpora inovatívnych technológií v zdravotníctve, ktoré zlepšujú a zefektívňujú celý proces starostlivosti o pacienta. Zavedenie väčšej kontroly pri prerozdeľovaní.

Dlhodobým problémom je aj to, že mladí lekári odchádzajú po ukončení štúdia do zahraničia. Ako by ste ich motivovali, aby to tak nebolo, ale aby naopak ostali na Slovensku?

Zavádzanie nových inovatívnych technologických riešení v rámci zdravotníctva, aby to bolo pre nich atraktívne prostredie, kde by sa mohli uplatniť. Lekári odídu tam, kde je to pre nich výhodnejšie, veľa zamestnancov je takisto orientovaných. To znamená, že keď majú atraktívne prostredie, kde pracujú, môžu si zvyšovať kvalifikáciu, to ich motivuje tam zostať.

Pozrieme sa aj na ekonomiku, pretože vo verejných financiách výrazne vzrástol dlh. Ekonómovia zdôrazňujú nutnosť prijať úsporné opatrenia. Ako to vníma a aké plány má vaša strana?

Úsporné opatrenia, je to byrokratická spravodlivosť s je to tiež jedna z našich tém, a teda optimalizácia legislatívneho rámca. Čiže niekedy zrušenie nefunkčných zákonov a optimalizáciu existujúcich zákonov. To je jedna vec. V dnešnej dobe vplyv štátu na ekonomiku už nie je prostredníctvom monetárnej politiky, ale preberá to centrálna banka Európskej únie, ale skôr tej fiškálnej politiky, čiže cez legislatívny rámec. Toto je tá cesta.

Zvyšovanie daní alebo šetrenie na výdavkoch štátu?

My sme zástancami optimalizácie a dlhodobej udržateľnosti. Niekde treba dane znížiť a niekde zvýšiť. Treba to analyzovať a samozrejme aj tie výdavky podľa toho niekde treba priškrtiť, niekedy treba popustiť. Sme zástancami inovácií a inovatívnych riešení, cez ktoré sa dá podporiť aj ekonomický rast krajiny.

Podnikatelia upozorňujú, že Slovensko v niektorých odvetviach stráca konkurenčnú schopnosť zahraničným firmám. Čo by ste urobili, aby ste zlepšili podnikateľské prostredie na Slovensku?

Máme tu jedinečnú príležitosť – umelá inteligencia na vzostupe. To je naša téma strany. To znamená, že týchto 8 tém, ktoré som spomenul, chceme implementovať s využitím umelej inteligencie a technológie na podporu rozhodovania. Sme zástancami toho, aby Slovensko malo národný systém umelej inteligencie, kde by vznikali pracovné miesta a jednotlivé inovácie by sa mohli implementovať do spoločnosti.

Tieto inovácie by sa dali využiť na zefektívnenie chodu štátu a na riešenie životných situácií občanov. Štát v podstate rieši životné situácie občanov pomocou nejakých služieb a tieto služby sa dajú automatizovať, zefektívniť a inovovať tak, aby dostávali občania to najlepšie.

Do akej miery by sa z pohľadu vašej strany malo uľahčiť zamestnávanie cudzincov?

Chceme nahradiť nefunkčný azylový systém a umožniť aj cudzincom pracovať na základe pracovného povolenia a trvalého pobytu.

Aké máte plány so životným prostredím?

Tiež využitie umelej inteligencie a optimalizácia legislatívneho rámca.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko