Na hlavný obsah

Z. Šubová: Jediné riešenie a priorita našej strany je odpolitizovanie štátnej správy (rozhovor)

Podľa šéfky Pirátskej strany môže politizácia za väčšinu problémov na Slovensku.

Z. Šubová: Jediné riešenie a priorita našej strany je odpolitizovanie štátnej správy (rozhovor)
Na snímke predsedníčka Pirátskej strany Slovensko Zuzana Šubová. Foto: RTVS

Pirátska strana – Slovensko považuje za prioritu odpolitizovanie verejného života. Strana chce preto zmeniť volebný zákon. „Parlamentné voľby vnímame ako referendum, kde bude postavená len jedna otázka. Chcete tú depolitizáciu alebo nie?,“ uviedla predsedníčka Zuzana Šubová v predvolebnom rozhovore pre RTVS. Strana by chcela dosiahnuť aj odpolitizovanie sektoru zdravotníctva a životného prostredia

Pirátska strana by tiež chcela po voľbách podporovať výskum produkcie energie z horčíka. Viac o jej plánoch sa dozviete v rozhovore nižšie.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

Ak by ste mali vybrať niečo z programu vašej strany, na ktorú oblasť verejného života dávate najväčší dôraz?

Je to odpolitizovanie verejného života, pretože politici doslova prepolitizovali svojimi mafiánskymi praktikami priestor verejného života. Kradnú sa tu zdroje ako verejné financie, tak aj eurofondy. Ľudia tu bohatnú a my ostatní sa stávame chudobnejšími. Preto jediné riešenie na túto situáciu a priorita našej strany je odpolitizovanie štátnej správy.

Máme pripravený návrh na zmenu zákona o štátnej službe. Pripravujeme urobiť zmenu v parlamente tak, aby tam bolo zastúpené celé Slovensko. Zmena volebného zákona a takisto pripravované zmeny v referende.

Nikto toto nerieši iba strana Piráti. Prvá príčina je, že im to nedovolia pozadia strán, oligarchovia, ktorí by týmto stratili prísun svojich nelegálnych príjmov. Po druhé to, že ostatné strany alebo ostatní prítomní občania nedefinovali príčinu tohto chaosu a rozpadu našej spoločnosti. Parlamentné voľby vnímame ako referendum, kde bude postavená len jedna otázka. Chcete tú depolitizáciu alebo nie? Tak to sa musí rozhodnúť volič.

Žijeme v období rastu životných nákladov, rastú ceny energií, tovarov aj hypotéky. Ako tu vidíte úlohu štátu a jeho pomoc ľuďom?

Znižuje sa kvalita života, prepadávame sa na posledné priečky v rámci Európy a stále sa tu vraciame k depolitizácii. Ak nastane depolitizácia, pristúpime k tomu, že budeme podporovať rôznymi subvenčnými a ekonomickými podporami, dotáciami, daňovými stimulmi, edukačnými programami. Bude pre nás dôležitá kontrola monopolov a regulácia cien. To všetko ale len za podmienky, že nastane depolitizácia.

Rast životných nákladov osobitne negatívne vplýva na sociálne slabších občanov, dôchodcov a na mladé rodiny. Mal by štát zvýšiť podporu týmto ľuďom?

Stále sme pri tom istom, že zlyháva riadenie štátu. Máme problémy v zdravotníctve, školstve, infraštruktúre a tu by mali nastať verejné diskusie po jasnom zadefinovaní vízie Slovenska. Piráti si vedia predstaviť, že po týchto diskusiách by mala nastať revízia sociálnych dávok, zvyšovanie dôchodkov, podpora mladých rodín a rekvalifikačné programy, podpora bývania a tak ďalej.

Pozrime sa špeciálne na marginalizované komunity v osadách, pretože tam stále pretrvávajú problémy. Aká je podľa vás úloha štátu, aby pomohol týmto ľuďom a následne aj ďalším generáciám?

Podľa nás by mal štát zabezpečiť dopravu detí do škôl. Keď to nie je možné, tak by mal štát zabezpečiť výstavbu škôl v jednotlivých osadách, aby boli rodičom týchto detí zabezpečené vzdelávacie aktivity v súvislosti s tým, ako sa má dieťa vychovávať a formovať ich zvyklosti a zabezpečiť vzdelanie pre ich deti.

Viaceré medializované prípady otriasli v uplynulých rokoch dôverou v justíciu, ale aj v políciu a prokuratúru. Aké kroky by ste urobili na ich úplné odpolitizovanie?

Vidíme, že všetky tieto úrady, inštitúcie, súdy, polícia a prokuratúra sú obsadené oligarchickými skupinami, kde sa usadzujú „naši ľudia“. Musí nastúpiť komplexná reforma a musí byť odpolitizovanie týchto úradov. Máme pripravený zákon o štátnej službe, o verejnej službe a komplexná reforma výberových konaní. Samozrejme, sudcovia a prokurátori by mali byť vyberaní za prítomnosti verejnosti v odborných komisiách, a tak ďalej.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu. Slovensko pomáha našim východným susedom aj vojensky, aj humanitárne. Plánuje vaša strana pokračovať v tejto pomoci?

Samozrejme, my ideme v súlade s Európskou úniou. Budeme podporovať Ukrajinu, ktorú napadol agresor. Predstavujeme si to humanitárnou pomocou, diplomatickou izoláciou, ekonomickými sankciami, mobilizovaním a informovaním verejnej mienky.

Čo by urobila Pirátska strana Slovensko, ak by ste boli vo vláde a mohli by ste prispieť k vyjednávaniu o mieri na Ukrajine?

Je to veľmi chúlostivá a komplexná téma, ktorá podľa nás musí byť riešená na medzinárodnej úrovni v rámci Európskej únie, čo je pre nás štandard.

Ako vníma vaša strana Slovensko a jeho zahraničnopolitické priority?

Pre nás to je silná a súdržná Európska únia, spolupráca s NATO v oblasti obrany a bezpečnosti, spolupráca s Vyšehradskou štvorkou v oblasti ekonomiky, energetiky a bezpečnosti, zlepšovanie bilaterálnych vzťahov ako so svetovými lídrami, tak aj so susedmi a samozrejme zúčastňovanie sa medzinárodných fór na ochranu klímy a udržateľného rozvoja.

Pozrime sa na ďalšiu dôležitú tému a tou je zdravotníctvo. Každá vláda si túto oblasť považovala za prioritu. Čo je v programe vašej strany na zlepšenie zdravotnej starostlivosti?

Vraciame sa k depolitizácii, pretože zdravotníctvo je vytunelované a stále sú tu problémy s vysokou korupciou. Pre nás je dôležité absolútne zastavenie korupcie, nulová tolerancia, transparentné financovanie. Stále budeme hovoriť, že treba oddeliť politické zásahy aj do tohto rezortu.

Na základné úrady, ktoré ovládajú zdravotný rezort, musia byť dosadzovaní odborníci a nie politickí nominanti. Vidíme budovanie nemocnice Rázsochy. Je to politické rozhodnutie, ale manažérske zlyhalo. Neboli schopní urobiť implementáciu.

Ako chcete motivovať mladých lekárov, ktorí chýbajú v zdravotníckom systéme na Slovensku, aby na Slovensku ostávali a aby neodchádzali do zahraničia?

Motivácia mladých ľudí je finančná. Ak majú porovnateľné platy aké sú v zahraničí, ale to je tiež iba krátkodobé. Stále sa vraciame k tomu, že treba odpolitizovať tento rezort. Potom zostanú mladí ľudia u nás a bude to odborné vedenie tohto celého rezortu.

Našou ďalšou dôležitou témou je ekonomika. Ekonómovia varujú, že bez prijatia úsporných opatrení nebude možné zastaviť rast dlhu verejných financií. Aké sú vaše kroky na ich konsolidáciu?

Vidíme, že štátny rozpočet je v katastrofálnom stave. Je to dôsledok toho, že štát nebol dobre riadený a štátny rozpočet nie je v poriadku. Je to dôsledok toho, že celý štát je riadený z pozadia oligarchickými skupinami. Na kľúčové pozície budú musieť byť dosadení odborníci a nie politickí nominanti.

Keď sa rozprávame o tom zlepšení stavu verejných financií, čo vám je bližšie, zvyšovanie daní alebo šetrenie na výdavkoch štátu?

My sme proti zvyšovaniu daní a škrtaniu výdavkov.

V niektorých odvetviach Slovensko stráca konkurenčnú schopnosť. Ako by ste zlepšili podnikateľské prostredie na Slovensku?

Odstránenie byrokracie, korupcie a digitalizácia je absolútne nutná.

Ako vnímate zamestnávanie cudzincov v slovenských firmách? Mala by sa zjednodušiť administratíva pri ich prijímaní do zamestnania?

Prvá priorita je zvýšenie kvality Slovákov a potom môžeme rozprávať o víziách a stratégiách do budúcnosti o týchto témach.

Prejdime aj na životné prostredie, ktoré sa stalo naozaj veľmi diskutovanou témou. Aktuálne sú to medvede, ale polemiky vyvoláva aj zonácia národných parkov. Pred rokmi to bol nadmerný výrub lesov. Čo by ste zdôraznili z vašich plánov pre túto oblasť?

Je nedôstojné to, čo sa deje na Slovensku, pretože prehnaným výrubom lesov prišlo podľa dostupných informácií o 41 percent zhoršenie klímy. Toto treba zastaviť, dosadzovať odborníkov a odpolitizovať rezort životného prostredia.

Európska únia chce do roku 2030 zdvojnásobiť energiu z obnoviteľných zdrojov. Ako vnímate podporu štátu pre väčšie zapojenie práve takýchto obnoviteľných zdrojov?

Energia z jadra je samozrejme najčistejšia, najstabilnejšia a budeme ju podporovať. Budeme podporovať bezpečné prevádzkovanie jadrových elektrární.

Na Slovensku máme veľký výskyt horčíka a je zaujímavé, že Slovenská akadémia vied teraz ukončila svoj program vývoja na produkciu energie z horčíka. Budeme podporovať tento výskum, pretože by došlo k odstráneniu emisií na Slovensku a boli by sme lídrom na Slovensku.

Ako vnímate postupný prechod na elektromobily?

Elektrifikácia je preceňovaná a možno bude musieť byť v budúcnosti aj limitovaná, pretože bude veľmi zaťažovať našu energetickú sústavu na Slovensku. Necháme tomu voľný priebeh, ale budem priebežne podporovať trendy.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko