Na hlavný obsah

Chceli vlastné bývanie, podmienky splnili, ale stavať nemôžu. Nové vedenie stavebného úradu si zákon vykladá po svojom

Vlastníci pozemkov vedú so stavebným úradom spor.

Chceli vlastné bývanie, podmienky splnili, ale stavať nemôžu. Nové vedenie stavebného úradu si zákon vykladá po svojom
Majitelia pozemkov nemôžu pokračovať v rozostavanom bývaní. Foto: RTVS

Hoci podmienky nie sú práve ideálne, všade na Slovensku sa horúčkovito stavia. Ľudia jednoducho potrebujú bývať a najradšej vo svojom. Financie nie sú to jediné, čo im ničí sen o vlastnom bývaní. Máme síce iba jeden stavebný zákon, ale zjavne si ho každý môže vykladať po svojom.

Individuálnu bytovú výstavbu Pri hospodárskom dvore v košickej mestskej časti Barca zastupiteľstvo schválilo v roku 2012. Následne sa majitelia pozemkov spojili. Vzniklo Združenie Nová Barca, ktorého cieľom bolo svojpomocne vybudovať infraštruktúru, keďže išlo o súkromné pozemky.

„My sme v roku 2016 – 2017 boli za inžinierom Garajom, ktorý bol vtedy vedúci stavebných úradov v Košiciach. On nám povedal, že pokiaľ budeme mať pritiahnutú elektrickú energiu a budeme mať právoplatné povolenie na komunikáciu, tak nám vydajú stavebné povolenia na výstavbu rodinných domov,“ priblížila predsedníčka Združenia Nová Barca Iveta Bočkayová.

Prípad sporu medzi stavebným úradom a majiteľmi pozemku priniesla v relácii Občan za dverami redaktorka Andrea Lučanská:

Nové pravidlo stavebného úradu

Stavebníci splnili uvedené požiadavky. Zrazu sa dozvedeli, že získať stavebné povolenia až také jednoduché nebude. Nové vedenie stavebného úradu si totiž stanovilo iné podmienky.

„Dozvedeli sme sa, že teda stavebné povolenie nedostaneme, lebo v Košiciach vznikol úzus, na základe ktorého stavebné povolenie na výstavbu rodinných domov sa môže vydať až po skolaudovaní cesty,“ uviedla Bočkayová.

„Myslím si, že je to dosť nezmyselná podmienka. Nevidím dôvod, prečo by mala byť vybudovaná asfaltová cesta, ktorá sa následne rozbije ťažkou stavebnou technikou a akurát by sa musela znova opravovať,“ povedal majiteľ pozemku Tomáš Martinček.

 „V územnom pláne sú tu povolené dvojdomy. Ako urobíme vjazdy, keď ľudia ešte nemajú urobené projekty? Ku každému domu, kde je urobená prípojka, budú žiadať druhú prípojku, cesta sa bude ničiť,“ ozrejmila ďalšia z majiteľov pozemku Jana Ungradyová.

Napriek argumentom stavebný úrad na svojej požiadavke trvá. Aj podľa ďalšej z majiteľov pozemku Martiny Fričovskej úrad podmieňuje vydanie stavebného povolenia skolaudovaním cesty.

„Od 2018 sa snažíme o získanie toho stavebného povolenia. Bývame v maličkom podnájme, platíme aj hypotéku a ako dlho tam ešte budeme, to sami nevieme. To je v rukách stavebného úradu,“ dodala.

Provizórnu cestu úrad neschválil

Stavebný úrad mesta Košice sme oslovili aj my. A hoci sme čakali dosť dlho, na konkrétne otázky sme dostali len stručnú písomnú odpoveď.

„Stavebný úrad mesta už pri podaní žiadostí upozornil stavebníkov, že stavby rodinných domov, v zmysle paragrafu 47 stavebného zákona, nebude možné povoliť bez existujúcej dopravnej a technickej infraštruktúry. Stavebný úrad v tomto prípade plne postupoval v súlade s ustanoveniami stavebného zákona,“ uviedol úrad v písomnom stanovisku.

„Podľa môjho názoru je takýto názor stavebného úradu v rozpore so zákonom a právnymi predpismi,“ ozrejmil právny zástupca stavebníkov Tomáš Majerčák.

Podobný názor zdieľa aj prezident Stavebnej komory. „Stavebný zákon totiž neurčuje, aká cesta má byť. To si teraz zmyslel nejaký úradník, že on si povie, že tam bude cesta hotová ako autostráda. To je v rozpore so zákonom,“ povedal prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer.

„Je potrebné urobiť v prvom prípade miestnu dočasnú stavebnú komunikáciu. To znamená s minimom stavebných úprav, aby stavebné stroje nezapadli do bahna,“ dodal.

„Čo sa týka cesty, sňali sme ornicu. Urobil sa tu archeologický prieskum za nemalé peniaze, následne sme ju vysypali struskou, aby sa tu dalo chodiť,“ opísala Iveta Bočkayová.

Susedné ulice skolaudovali

Provizórna cesta teda existuje a na základe platného stavebného povolenia ju stavebníci mali v pláne dokončiť do decembra 2025. Hneď potom, ako sa tu dostavajú rodinné domy. Presne tak, ako sa to udialo na susedných uliciach.

„V tejto novovybudovanej lokalite Nová Barca vznikli tri nové ulice Berzeviczyho, Zichyho, Janitorova a týmto uliciam od roku 2012 boli vydávané stavebné povolenia a nemali skolaudovanú prístupovú cestu. Keď to vedelo platiť na všetky tri ulice, prečo by to nemalo platiť na nás?“ pýta sa Martina Fričovská.

„Každá situácia sa posudzuje individuálne vo vzájomných súvislostiach. Uvádzané príklady sú neporovnateľné,“ vysvetlil v písomnom stanovisku Stavebný úrad mesta Košice.

Keďže stavebníkom sa postup stavebného úradu nepozdával, obrátili sa na prokuratúru. „Prokurátor poukázal na to, že požiadavkou riadneho prístupu k stavbe by sa stavebný úrad mal zaoberať nie až v kolaudačnom, ale už v stavebnom konaní. V tejto súvislosti rozvinul, že je vecou stavebného úradu, že buď vydá stavebné povolenie, alebo stavebné povolenie nevydá,“ priblížil prokurátor Okresne prokuratúry Košice II Dávid Tluščák.

Podľa advokáta zastupujúceho stavebníkov Tomáša Majerčáka zákon nevyžaduje pre stavebné povolenie skolaudovanú cestu. „U nás na Slovensku je chaos v týchto veciach. Nemôže jeden stavebný úrad postupovať ináč ako iný stavebný úrad,“ dodal.

„Zvolený prístup, ktorý tu prevládal v posledných rokoch, nebol správny. V danom prípade je lepšie nevydať stavebné povolenie, lebo v prípade, že je vydané, prerušením kolaudačného konania dochádza k zásahu do legitímnych očakávaní stavebníka, ktoré on odvodzuje v dobrej viere od právoplatne vydaného stavebného povolenia,“ doplnil Dávid Tluščák.

Stavali aj bez stavebného povolenia

Jednoducho povedané, nevydaním stavebného povolenia chce stavebný úrad ochrániť stavebníka pred budúcim sklamaním pri problémoch s kolaudáciou rodinného domu.

„Trošku ma prekvapuje postoj pána prokurátora, ale tu treba vidieť v prvom rade, ako sa majú správne stavať stavby. Tým, že budú stavebné stroje chodiť po novej ceste, tak ju zničia, pretože toto sú cesty miestnej komunikácie, ktoré nie sú stavané na ťažké mechanizmy,“ ozrejmil prezident Stavebnej komory Ivan Pauer.

Problémom je, že niektorí stavebníci sa do stavby pustili aj bez stavebného povolenia. „Nemali sme a ani nemáme v úmysle porušovať zákon. Ibaže tie materiály už boli objednané, ničí sa to na stavbe, dochádza k rozkrádaniu, tak boli sme nútení začať stavať,“ vysvetlila Jana Ungradyová.

Martina Fričovská hovorí, že nevideli iné východisko. „My vieme, že sme porušili zákon. Ale my sme boli v takej situácii. Inflácia, stavebné materiály sa vyšvihli tak rýchlo nahor,“ dodala.

„Začali s realizáciou stavieb rodinných domov bez právoplatného stavebného povolenia. Stavebný úrad im zastavil všetky stavebné práce pri výkone štátneho stavebného dohľadu a v tomto štádiu bude rozhodovať o dodatočnom povolení stavieb, resp. nariadení odstránenia stavieb. Zároveň začne priestupkové konanie voči stavebníkom,“ uviedol stavebný úrad v písomnom stanovisku.

Pre odvolanie musia stavebníci čakať

Ivan Pauer vidí zo strany stavebného úradu obštrukciu. „Stavebník jednoznačne prejavil záujem všetko urobiť korektne podľa zákona. Dal projekty, odmietajú mu to schváliť. Vieme, že hodnota eura klesá, inflácia nám rastie a bude ktovie dokedy ešte. Takže každý sa snaží čím skôr stavať,“ dodal.

V jednom prípade sa advokát voči rozhodnutiu stavebného úradu odvolal. O odvolaní bude rozhodovať nadradený orgán – okresný úrad a stavebníci sú nútení opäť čakať. Stavebný zákon totiž konkrétne lehoty neurčuje.

„Zákon hovorí, že správny orgán má postupovať bez zbytočných prieťahov. To znamená, vec má vyriešiť bezodkladne. Úradníci si musia uvedomiť, že ľudia nie sú pre nich, ale oni sú tam kvôli tomu, aby tým ľuďom pomohli. Nie, aby tým ľuďom strpčovali život,“ uviedol Tomáš Majerčák.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny