Na hlavný obsah

Súkromný pozemok bez súkromia: Vrátil sa z dovolenky a pozemok našiel rozkopaný. Sused mu cezeň natiahol prívodný kábel

Šanca na dohodu medzi susedmi je minimálna.

Súkromný pozemok bez súkromia: Vrátil sa z dovolenky a pozemok našiel rozkopaný. Sused mu cezeň natiahol prívodný kábel
Vrátil sa z dovolenky a pozemok našiel rozkopaný. Sused mu cezeň natiahol prívodný kábel. Foto: RTVS

Ako by ste reagovali, keby ste jedného dňa prišli na svoj pozemok a na ňom nová rozvodná skriňa, zjavné stopy po výkopoch a zabudnuté lopaty? Vzápätí zistíte, že sused sa rozhodol cez váš pozemok potiahnuť elektrickú prípojku do svojej výrobnej haly.

Nielenže bez vášho súhlasu, ale aj bez vášho vedomia. Presne toto sa stalo pánovi Ľuboslavovi, ktorý sa stará o rodinné pozemky v Žarnovici.

„Pán Černák, ktorý vlastní Beny, s.r.o. si zakopal bez nášho vedomia 25 metrov kábla a spravil si nové meranie na našom pozemku,“ tvrdí správca rodinných pozemkov Ľuboslav Izák.

Spomínaný pán Vladimír Černák je majiteľom spoločnosti, konateľkou firmy je jeho dcéra. Pred časom, po odstránení starých budov, museli riešiť prívod elektriny do svojej prevádzky, aby nedošlo k zastaveniu výroby.

„Pôvodne tu stáli tri budovy. V čase, keď vznikol tento problém, teda asi dva roky dozadu, sme chceli tieto budovy zbúrať, lebo sa dlhodobo nevyužívali,“ opisuje konateľka firmy Beny s.r.o. Alena Arvayová.

„Tu je trafostanica, elektrická prípojka bola na tejto časti budovy. Tu na fotografii je to táto budova, ktorá je dnes už zbúraná,“ ukazuje. „Dohoda bola taká, že nám tam zostane múr s prípojkou. Ten sa, bohužiaľ, zvalil a došlo k havarijnému stavu,“ dodala.

Trvajú na vytiahnutí kábla

„Trafostanicu vybudovali kvôli betonárke, ktorá dodnes funguje. Z nej je asi 25 metrov zakopaný kábel, ktorý vedie sem na tento stĺp, kde je zapojená meracia stanica. Potom vedie týmito stĺpmi do haly,“ ukazuje pán Izák.

„Keď som prišiel v lete z dovolenky, mali sme rozkopaný pozemok, akurát sa to dialo. Zavolali sme mestskú políciu, štátnu políciu aj stavebný úrad. Všetko je nafotené, čo sa týka znehodnotenia pozemku,“ dodal.

„Samozrejme, nie je možné robiť na cudzom pozemku akékoľvek zásahy bez toho, aby o tom bola predchádzajúca dohoda,“ vyhlásila nezávislá advokátka Martina Mészáros-Bariaková.

Spočiatku to vyzeralo, že by bolo možné dohodnúť sa tak, aby to obe strany zabolelo čo najmenej – dnes je však šanca na dohodu minimálna. „Z našej strany to nie je spor. Navrhujeme dohodu, navrhujeme vysporiadanie,“ tvrdí Arvayová.

„Už neexistuje dohoda. Trváme na odprataní stĺpa a meracej stanice a takisto na vytiahnutí toho kábla zo zeme, ktorého je tu asi 25 metrov,“ hovorí pán Izák.

„Dlhodobo tam kábel bol. My sme len využili vzniknutú situáciu a kábel sme zrevidovali a museli sme doložiť aktuálne situácie na pripojenie,“ hovorí Arvayová.

„Samozrejme, mal mať nejakú dohodu, ideálne písomnú zmluvu, s majiteľom pozemku, cez ktorý si viedol prívod, ale toto my neskúmame, to je skôr otázka pre stavebný úrad,“ uviedol hovorca Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina Miroslav Gejdoš.

„Poškodením tejto prípojky došlo k zastaveniu výroby vo firme a museli promptne reagovať. Čo však, bohužiaľ, nebolo celkom legálnym spôsobom,“ uviedol referent stavebného úradu v Žarnovici Ján Kôpka.

Konateľka firmy a jej otec tvrdia, že kábel len skontrolovali zaizolovali možné poškodenia a znovu osadili o pár metrov ďalej.

Nie všetko bolo legálne

Aj na stavebnom úrade majú názor, že ide predovšetkým o vzájomnú dohodu, niektoré veci však neboli v súlade s legislatívou. „Došlo tam k viacerým veciam, ktoré neboli legálne, ak to tak nazvem,“ hovorí Kôpka.

„Spoločnosť si nesplnila povinnosti voči vlastníkovi pozemku. K tejto stavbe nevydali stavebné povolenie, dodatočné stavebné povolenie, ani ohlásenie drobnej stavby,“ dodal.

„Takisto aj elektrikári urobili chybu, lebo nás nevyzvali podľa zákona, že by sme mali mať vedomosť, že je na našom pozemku zrealizovaná a zapojená stanica,“ upozorňuje pán Izák.

„Zákon o energetike nám umožňuje aj vstup na pozemky, samozrejme, všade sa snažíme kontaktovať majiteľa, aby o tom vedel,“ priblížil Gejdoš.

„Áno, majú takúto výnimku. Jednoducho na pozemok vstúpiť môžu, a čo je najdôležitejšie, oni sa už nezaoberajú tým, aké sú vlastnícke vzťahy. Je tam nejaké teleso, kde šli robiť revíziu a to urobiť môžu,“ vysvetlila advokátka.

Na dohodu treba dvoch

Takéto vzťahy bývajú vecou dohody a na tú treba vždy dvoch. V tomto prípade obe strany tvrdia, že sa snažili. Ale je to naozaj pravda?

„Z našej strany nie je problém, budeme len radi ak sa dohodneme a vysporiadame tento malicherný spor,“ tvrdí Arvayová.

„Skúšali sme sa dohodnúť s pánom Černákom, že si tú stanicu dá na medzu pozemkov, ktoré vlastní on a my, tak ako by to podľa zákona malo byť, teda na hranicu pozemkov. Prisľúbil, že si dá na to urobiť projekt, ale dodnes, za skoro dva roky, sa nič neudialo,“ hovorí pán Izák.

„Toto je čisto o tých súkromníkoch, ktorí si to musia vydiskutovať medzi sebou. Samozrejme, ak si niekto ťahá prívod cez cudzí pozemok, tak by sa mal dohodnúť s majiteľom, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a konfliktom ako v tomto prípade,“ skonštatoval Gejdoš.

„V prípadnom súdnom konaní by záležalo na tom, ktorá zo strán by iniciovala žalobu a súd by rozhodoval na základe toho, aby usporiadal spravodlivo a čo najlepšie pomery účastníkov konania,“ hovorí advokátka.

„Stavebný zákon umožňuje viaceré možnosti, volá sa to iné právo k pozemku, čiže môže tam byť nájomný vzťah, vecné bremeno, nejaká odplata. Čokoľvek čo oprávňuje stavať na cudzom pozemku. Ale určite tam bude potrebné vyriešiť ich zmluvný vzťah. Pokiaľ k tomu nedôjde, budú musieť stavbu odstrániť,“ uzavrel Kôpka.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny