Na hlavný obsah
Voľby

Prieskumy prezidentských kandidátov 2024

Z 11 kandidátov na prezidenta sa z prvého kola prebojovali do druhého Ivan Korčok a Peter Pellegrini. To je na programe v sobotu – 6. apríla 2024.

Na tejto stránke nájdete, aké preferencie majú jednotlivý kandidáti podľa prieskumov z rôznych agentúr. Pre zobrazenie konkrétneho predvolebného prieskumu si nižšie vyberte agentúru a dátum zverejnenia volebných preferencií.

Otázky o predvolebných prieskumoch preferencií

Ako môžem voliť v prezidentských voľbách 2024?
Vo volebnej miestnosti sa musia voliči preukázať platným občianskym
preukazom. V prípade, že budú voliť mimo miesta svojho trvalého bydliska, volia s hlasovacím preukazom a občianskym preukazom. Pokiaľ volič nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže sa volebnej komisii preukázať platným cestovným pasom a zároveň aj čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine. Po preukázaní totožnosti dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Odoberie sa za plentu a na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradového číslo len jedného kandidáta. Zatvorenú obálku s vyplneným hlasovacím lístkom hodí do volebnej urny vo volebnej miestnosti.  
Môžem voliť zo zahraničia?
Na rozdiel od parlamentných volieb pri voľbe prezidenta SR nie je možno voliť zo zahraničia.
Čo je volebné moratórium?
Volebné moratórium je zákaz vedenia volebnej kampane a ovplyvňovanie voličov počas určitého obdobia pred a počas volieb. Zákaz sa týka aj zverejňovania výsledkov prieskumov. Pred prezidentskými voľbami platí 48-hodinové moratórium.
Kedy je volebné moratórium?
Volebné moratórium sa začína 48-hodín pred začiatkom prvého kola
prezidentských volieb, a to o polnoci z 20. na 21. marca. Pred druhým kolo začína moratórium o polnoci z 3. na 4. apríla.
Kedy bude zverejnený posledný predvolebný prieskum?
Posledný volebný prieskum bude zverejnený pred začiatkom moratória, maximálne 48 hodín pred dňom konania volieb.
Kedy budú známe výsledky prvého a druhého kola prezidentských volieb?
Oficiálne výsledky volieb budú známe deň po voľbách, v nedeľu 7. apríla. Priebežné výsledky budú po uzavretí
volebných miestností zverejňované aj na stránke volby.rtvs.sk priebežne počas noci zo soboty na nedeľu.
Kedy a ako často sa realizujú predvolebné prieskumy?
Predvolebné prieskumy vykonávajú agentúry podľa objednávky od zadávateľov, spravidla jedenkrát do mesiaca. S blížiacimi sa voľbami dvakrát do mesiaca. Prieskumy však nesmú byť zverejňované počas moratória.
Ktoré agentúry realizujú prieskumy volebných preferencií?
Prieskumy volebných preferencií realizujú viaceré výskumné agentúry na Slovensko. Medzi najznámejšie patria napríklad AKO, FOCUS, IPSOS, MEDIAN SK, NMS Market Research.
Ako veľká je vzorka v predvolebných prieskumoch?
Veľkosť vzorky v prieskume závisí od metodiky, ktorú pri prieskume zvolí daná agentúra. Spravidla sa je to však niečo málo tisíc respondentov.
Akou formou sa realizuje prieskum?
Zber dát do prieskumu môže prebiehať rôznymi formami prostredníctvom anketárskej siete, telefonickým štúdiom či napríklad online panelom.