Na hlavný obsah
Voľby

Výsledky prezidentských volieb 2024

Slovenskí voliči si v dvojkolových prezidentských voľbách zvolili Petra Pellegriniho za prezidenta Slovenskej republiky. 

Prezidentský mandát Zuzany Čaputovej sa skončí 15. júna 2024

Otázky a odpovede o výsledkoch prezidentských volieb

Kedy bude druhé kolo voľby prezidenta?

Druhé kolo prezidentských volieb bude 6. apríla 2024

Odkiaľ sa čerpajú dáta pre priebežné výsledky v prezidentských voľbách?
Priebežne výsledky sčítavania hlasov v prezidentských voľbách čerpá web volby.rtvs.sk zo Štatistického úradu SR.
Ako sa spracovávajú volebné lístky v prezidentských voľbách?

Štatistický úrad SR v spolupráci s obcami vykoná do 20. marca celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách. Štatistický úrad do 7. apríla. spracuje výsledky volieb.

Aký je systém zabezpečenia korektnosti sčítania hlasov v prezidentských voľbách?
(Na základe § 9 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov zabezpečuje Štatistický úrad Slovenskej republiky organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonov. Na spracovaní výsledkov volieb a referenda spolupracuje Štatistický úrad SR so Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR vydáva Štatistický úrad SR metodiku spracovania výsledkov hlasovania, spracováva výsledky volieb, na pokyn štátnej komisie ich zverejňuje na svojom webovom sídle.) Systém zabezpečenia korektnosti sčítavania hlasov je v rukách členov každej volebnej komisie. Po uzatvorení volebných miestností sa otvoria volebné urny a sčítajú sa hlasy. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia.
Aké sú právomoci prezidenta?

Prezident zastupuje krajinu navonok aj dovnútra. Dojednáva, ratifikuje a podpisuje medzinárodné zmluvy. Prezident prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií. Vymenúva profesorov, vymenúva a odvoláva sudcov, generálov, podpisuje zákony. Je hlavným veliteľom ozbrojených síl. Vyhlasuje referendum, udeľuje amnestiu.

Kde môže človek nahlásiť sťažnosť na priebeh volieb?

Sťažnosť na priebeh volieb môže človek ohlásiť Štátnej volebnej komisii. Štátna volebná komisia je nezávislým orgánom zriadeným na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane.

Na koľko rokov sa volí prezident a ako dlhé je jeho funkčné obdobie?

Prezident slovenskej republiky sa volí na 5 rokov a takto dlhé je aj jeho funkčné obdobie. Prezident SR môže byť zvolený za sebou maximálne na dve volebné obdobia.

Aký je plat prezidenta a čo je doživotná renta?
Plat prezidenta je vo výške štvornásobku mesačného platu poslanca Národnej rady. Po novom to bude asi 9 600 eur. K tomu má ešte nárok na paušálne náhrady vo výške 1327,76 eur. Čistý príjem prezidenta je teda približne 6596, 61 eur. Doživotná renta je dôchodok vo výške poslaneckého platu.
Kde sídli prezident a jeho kancelária?

Prezident sídli v Grasalkovičovom (alebo prezidentskom) paláci na Hodžovom námestí v Bratislave od roku 1996. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa nachádza na Štefánikovej ulici v Bratislave.

Kedy bude inaugurácia prezidenta SR?

15.6.2024

Aký je proces odvolania prezidenta?

Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia.