Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Zahraničný obchod Slovenska dosiahol rekordný deficit až 4,3 miliardy eur

Môže za to zvýšenie dovozu a vysoké ceny.

Zahraničný obchod Slovenska dosiahol rekordný deficit až 4,3 miliardy eur
Ilustračná snímka. Foto: Unsplash

V roku 2022 prevýšil dovoz tovarov Slovenska hodnotu vývozov o 4,3 miliardy eur. Ide o zvrat vo vývoji zahraničného obchodu krajiny, nakoľko za ostatných 14 rokov prevyšoval vývoz hodnotu dovozu. Informoval o tom v stredu (8. 2.) Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Za rekordným schodkom stoja najmä vysoké ceny dovezeného zemného plynu, elektriny a ropy. Predbežné údaje ŠÚ poukazujú na fakt, že vývoz minulý rok vzrástol o 16,1 % percenta, kým dovoz takmer o štvrtinu. V porovnaní s rokom 2021 sa vývoz zmiernil, dovoz naopak rástol rýchlejšie.

Hodnoty exportu aj importu prekročili hranicu 100 miliárd eur. Predstavuje to najvyšší objem od realizácie súčasnej metodiky zahraničného obchodu v roku 2010. Všetky ukazovatele zahraničného obchodu sa vykazujú v bežných cenách.

Stroje a autá sa vyvážali viac

V štruktúre exportu vykázalo na celoročnej báze dvojciferný rast všetkých 10 tried. Najväčší vplyv na zvýšení vývozu tovaru zo Slovenska mala najviac obchodovaná trieda – Stroje a prepravné zariadenia. Sem spadá aj vývoz áut.

Po obmedzení výroby vozidiel v dôsledku pandémie v rokoch 2020 a 2021, museli vlani slovenské automobilky zápasiť s problémami v dodávateľských reťazcoch.

„Napriek tomu hodnota vyvezených strojov a prepravných zariadení medziročne vzrástla o takmer 11 %, čo bol najvyšší rast za posledných desať rokov. Mierne sa však znížil ich podiel na celkovom exporte. Kým v roku 2021 predstavoval približne 61 %, vlani tvorili stroje a prepravné zariadenia necelých 58 % z celkového vývozu,“ priblížil ŠÚ SR.

Hodnotu vyvezeného tovaru v roku 2022 pozitívne ovplyvnil aj o takmer 90 % vyšší vývoz štvrtej vyvážanej triedy – Minerálnych palív. Pod ňu patrí napríklad export elektriny či ropných výrobkov.

Väčšina exportu smerovala do členských krajín EÚ, pričom objem tohto vývozu vzrástol medziročne o 17 %. Zvyšný tovar smeroval mimo Úniu. Tento vývoz sa v porovnaní s rokom 2021 zvýšil o 14 %.

Zvýšený dovoz vo všetkých kategóriách

Aj na strane dovozu sa medziročný nárast prejavil vo všetkých 10 tovarových triedach. Výrazný naň mali predovšetkým rastúce ceny energetických komodít.

Viac ako dvojnásobná hodnota dovozu v triede Minerálne palivá prispela k rekordnému rastu celkového dovozu v roku 2022 najvýraznejšie.

Významne sa podieľala na raste dovozu aj najobchodovanejšia trieda. Dovoz strojov a prepravných zariadení, ktorý tvoril vlani takmer 44 % podiel na celkovom dovoze. V porovnaní s predošlým rokom vzrástol o vyše 12 %.

„Dovoz tovaru z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal vyše 62 % a medziročne vzrástol o takmer pätinu. Dovoz zo zvyšku sveta medziročne vzrástol o približne 31 %,“ skonštatoval ŠÚ SR.

December 2022 versus december 2021

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v decembri 2022 podľa predbežných výsledkov ŠÚ hodnotu 7,7 miliárd eur Predstavuje to medziročný rast o 1,1 %. Ide zároveň o najnižší rast za celý minulý rok.

Aj celkový dovoz tovaru zaznamenal najnižší nárast roka. Jeho hodnota napriek tomu medziročne vzrástla až o 14,3 % na deväť miliárd eur. Schodok zahraničného obchodu tak bol pasívny v objeme 1,3 miliárd eur. Ide teda o miliardu eur väčší deficit ako v decembri 2021.

V poslednom mesiaci minulého roka dosiahlo medziročný rast vývozu len päť z desiatich tried zahraničného obchodu. Pri dovoze pritom vykázalo medziročný nárast osem tried. Rast exportu podporil vyšší vývoz minerálnych palív.

„Vyššiemu nárastu celkového exportu zabránil pokles hodnoty vyvezených trhových výrobkov, či strojov a prepravných zariadení,“ vysvetlil SÚ.

Stroje a prepravné zariadenia vrátane áut zaznamenali medziročný pokles. A to po siedmich mesiacoch rastu. Veľký podiel na importovaní malo na konci roka zvýšenie hodnoty nakúpeného zemného plynu a súčastí vozidiel.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika