Na hlavný obsah

Dovoz tovaru naďalej prudko rastie

Vývoz brzdí hnací motor slovenskej ekonomiky – automobilový priemysel.

Dovoz tovaru naďalej prudko rastie
Na ilustračnej snímke lodné kontajnery v prekladiskovom termináli nákladného prístavu v Bratislave. Foto: TASR

Schodok zahraničného obchodu v apríli 2022 druhýkrát za posledných desať rokov prekročil rekordnú hranicu 500 miliónov eur. Negatívne ho dlhodobo ovplyvňuje predovšetkým vysoká hodnota dovozu zemného plynu spôsobená rastúcou cenou tejto komodity. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Zo Slovenska sa v apríli 2022 podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 7,7 mld. eur, pri medziročnom raste o 5,5 %. Rast vývozu pokračuje už šiesty mesiac, podporil ho najmä vyšší medziročný vývoz trhových výrobkov.

Medzi ne patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo, ale tiež zvýšený vývoz výrobkov z ropy.

Dovoz tovaru vzrástol

Dovoz tovaru na Slovensko vyskočil o 14,5 % na 8,2 mld. eur. Medziročný rast importu tovaru naďalej ovplyvňovali najmä vyššie ceny nakupovaného zemného plynu.

Medziročný rast hodnoty dovozu pokračuje plynule od februára minulého roka, jeho tempo sa však od začiatku roka zmierňuje. Kým v januári to bolo takmer 30 %, v apríli je to už len necelá polovica.

Saldo zahraničného obchodu bolo aj v apríli 2022 pasívne v objeme 503,3 mil. eur a jeho výška je približne rovnaká ako minulý mesiac, kedy prvýkrát za posledné desaťročie prekročila hranicu pol miliardy za mesiac.

Prebytok obchodu so strojmi a prepravnými zariadeniami vynuloval schodok obchodu s minerálnymi palivami.

Vývoz ropných produktov rástol

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v apríli tohto roka osem, pričom rasty dosahovali od 1,5 % až po 100,6 %. Najvyšší medziročný rast zaznamenali minerálne palivá, a to najmä vývoz ropných produktov.

Výrazný medziročný rast exportu približne o 36 % vykázali aj chemikálie. Pokles na úrovni 10 % zaznamenala najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov.

Hodnota vyvezených strojov a prepravných zariadení bola v apríli najnižšia v tomto roku a výrazne tak zbrzdila aj rast celkového vývozu tovaru zo Slovenska.

Aj pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo v apríli 2022 z desiatich tried medziročný nárast osem z nich, a to od 4,4 % do 107,1 %. Aj v tomto prípade najvyšší nárast dosiahla tretia najväčšia položka v dovoze – minerálne palivá.

Tam patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka. Dovoz minerálnych palív mal aktuálne dvojnásobne vyššiu hodnotu ako v apríli 2021, napriek tomu, že medzimesačne jeho hodnota klesla o vyše 15 %.

Vzrástol vývoz aj dovoz do EÚ

Posezónnom očistení údajov dosiahol v apríli 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,1 mld. eur, pri medziročnom raste o 9,7 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 19 % na 8,4 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 293,1 mil. eur.

Za prvé štyri mesiace tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 9 % na 32,2 mld. eur a pri dovoze o 20,8 % na 33,7 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 1,6 mld. eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme takmer 1,6 mld. eur

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až apríli 2022 oproti rovnakému obdobiu roku 2021 vzrástol o 13,3 %. Z celkového vývozu tvoril takmer 82 % podiel. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 61,2 % a medziročne vzrástol o 12,9 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až apríli 2022 oproti rovnakému obdobiu roku 2021 klesol- A to o 6,9 % a z celkového vývozu tvoril podiel 18,1 %.

Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 38,8 % a medziročne vzrástol o 35,6 %.

Najviac obchodované v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia. A to s podielom 57 % na celkovom vývoze a 43,8 % na celkovom dovoze.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko