Na hlavný obsah

K. Forró: Keď sa na Slovensku bude dariť Maďarom, bude sa tu dariť všetkým (rozhovor)

Predseda Aliancie kritizuje predošlé vlády, že zabúdali na južné a východné Slovensko.

K. Forró: Keď sa na Slovensku bude dariť Maďarom, bude sa tu dariť všetkým (rozhovor)
Na snímke predseda strany Aliancia Krisztián Forró Foto: RTVS

Strana Aliancia si myslí, že predošlé vlády nevenovali dostatočnú pozornosť problémom južného a východného Slovenska. „Keď sa na Slovensku bude dariť Maďarom, bude sa tu dariť aj Slovákom, Rómom, Rusínom, Nemcom a ostatným národnostiam,“ zdôraznil predseda strany Krisztián Forró v predvolebnom rozhovore pre RTVS.

Podobne vníma aj environmentálne problémy týchto regiónov. „Na Žitnom ostrove sa nachádza najväčšie nálezisko pitnej vody v strednej Európe, mala by to byť strategická záležitosť Slovenska, Slovensko k tomu tak momentálne nepristupuje,“ myslí si.

Viac o plánoch strany Aliancia sa dozviete v rozhovore nižšie.

Celý rozhovor si môžete pozrieť tu:

Vysielame stanoviská a názory politických strán a politických hnutí, ktoré sú súčasťou volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ich vyjadrenia nemožno považovať za stanoviská a názory RTVS.

Ak by ste mali vybrať niečo z programu vašej strany, na ktorú oblasť verejného života dávate najväčší dôraz?

Pre nás je najdôležitejší región južného a východného Slovenska. Hovoríme, že centrálne vlády bez zastúpenia Maďarov vždy zabúdajú na tieto regióny, chceme to zmeniť. Chcel by som zdôrazniť jednu dôležitú vec, že keď sa na Slovensku bude dariť Maďarom, bude sa tu dariť aj Slovákom, Rómom, Rusínom, Nemcom a ostatným národnostiam. Je spoločným záujmom, aby sa tieto regióny južného a východného Slovenska zveľaďovali a bol tu rozvoj.

Keď sa pozrieme na fakt, že rastú životné náklady, zvyšujú sa ceny energií, tovarov, hypoték, služieb. Ako by mal štát pomôcť ľuďom?

Zastropovanie ceny elektrickej energie je úplne legitímna vec vzhľadom na to, že Slovensko je viac-menej sebestačné, čo sa týka elektrickej energie. Čo sa týka hypotekárnych úverov, treba pomôcť ľuďom, ktorí by mohli mať problémy so splácaním hypotéky kvôli zvyšujúcim sa úrokom.

Mal by štát zvýšiť pomoc sociálne slabším skupinám, dôchodcom a mladým rodinám?

Mladé rodiny by mali byť prioritou štátu. Je záujmom, aby sa narodilo čo najviac detí, takže pri pracovnom výkone treba zohľadniť, keď si chce niekto založiť rodinu. Títo ľudia by mali byť zvýhodnení. Rovnako aj dôchodcovia prispeli k tomu, aby sa tento štát rozvíjal, tak je úplne pochopiteľné, že si zaslúžia starostlivosť zo strany štátu.

Keď spomíname úlohu štátu upriamiť pozornosť na marginalizované komunity v osadách, môžeme sa pozrieť aj na menšiny. Čo by mal štát urobiť, aké kroky by mal prijať, aby sa týmto ľuďom na Slovensku žilo lepšie?

Keď vychádzame z toho princípu, že je lepšie žiť z práce ako z podpory, mali by sme pomôcť v tom, aby si mohli vypestovať pracovné návyky, motivovali sme ich k tomu, aby navštevovali predškolské zariadenia a takisto, aby absolvovali strednú školu.

Viaceré medializované prípady otriasli dôverou v justíciu, políciu aj prokuratúru. Aké kroky by ste urobili na ich úplné odpolitizovanie?

Musíme dosiahnuť to, aby politika nemala vplyv na políciu, súdy a prokuratúry. Možnosti využívania paragrafu 363 by mali byť zúžené.

Poďme sa pozrieť na ďalšiu dôležitú tému. Ukrajina už viac ako rok a pol čelí ruskej vojenskej agresii. Podporí vaša strana ďalšiu humanitárnu alebo vojenskú pomoc našim východným susedom?

V rámci strany panuje jednoznačný názor, že Rusko je agresorom. Pri tejto vojne treba spraviť všetko preto, aby sme humanitárne pomohli Ukrajine a jej obyvateľom. Nepodporujem dodávanie zbraní na Ukrajinu. Tým, že sa dodávajú zbrane, sa predlžuje vojna a tým pádom zomiera čoraz viac Ukrajincov aj Rusov. V rámci strany viem, že sú aj iné názory.

Ak by bola vaša strana vo vláde a ak by išlo o rokovania o mieri na Ukrajine, aký by bol váš príspevok v takýchto vyjednávaniach?

Budeme tlačiť na to, aby sa využili všetky možnosti na to, aby sa tieto rokovania začali. Všetky vojny sa riešili spoza rokovacích stolov. Pre nás je prioritou, aby sa tieto rokovania o mieri začali čo najskôr.

Slovensko je členom Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Ako vníma vaša strana zahraničnopolitické priority Slovenska?

Je dôležité, aby sme zefektívnili alebo pomohli fungovaniu Európskej únie. Chceme zostať stabilným partnerom v NATO a je pre nás prioritou, aby sme posilnili pozíciu štátov Vyšehradskej štvorky.

Na Slovensku stále pretrvávajú problémy v zdravotníctve. Aké kroky by ste
prijali, aby sa zlepšila zdravotná starostlivosť o pacienta?

Je dôležité, aby sme mali kvalifikovaných lekárov a zdravotnícky personál. Navrhli sme, aby lekári, ktorí ukončia štúdium na Slovensku, päť rokov museli pracovať na Slovensku.
Ak nie, mali by vrátiť náklady vynaložené na ich štúdium štátu. Z európskych fondov by sme mali vytvoriť také podmienky pre lekárov a zdravotnícky personál, aby boli tie pracoviská
dostatočne zariadené aj technicky vybavené, aby sa im lepšie pracovalo.

Už ste spomenuli mladých lekárov po absolvovaní škôl. Ako by ste ich motivovali, aby nechceli odísť do zahraničia, ale aby ostali na Slovensku?

V prvom rade pomáhať im štipendiami, aby bolo štúdium pre nich čo najjednoduchšie. Ako som spomínal, pomáhať im, aby si mohli založiť vlastnú prax, aby sme im vytvorili také podmienky, že sa im tu oplatí zostať.

Prejdime k ekonomike. Výrazne vzrástol dlh verejných financií, aj ekonómovia zdôrazňujú nutnosť prijať opatrenia pre konsolidáciu. Aká je predstava vašej strany?

V každom prípade by sme chceli, aby fungovanie štátnej správy bolo efektívnejšie, chceme pomáhať využívať európske fondy a pomáhať aj malým a stredným podnikateľom, aby sa zvýšili príjmy. Sme za to, aby sa výdavky štátnej správy znížili.

To bola aj moja ďalšia otázka. Aké by boli vaše kroky pre zlepšenie stavu
verejných financií, ale môžeme si to ešte ozrejmiť. Je to skôr cesta zvyšovania daní alebo šetriť na výdavkoch štátu?

Rozhodne šetriť na výdavkoch štátu. Ak niektoré firmy dosahujú mimoriadne výsledky a zisky, tak sme za to, aby boli dodatočne zdanené.

Slovensko v niektorých odvetviach stráca konkurenčnú schopnosť. Ako by ste
zlepšili podnikateľské prostredie na Slovensku?

Aby sa podnikateľom darilo, treba vytvoriť aj také podmienky. Vidíme, že na južnej a východnej časti Slovenska sú neustále zanedbávané. Týka sa to cestnej a železničnej infraštruktúry, alebo napríklad kanalizácie či zavedenia pitnej vody. Sme za to, aby sa byrokratická záťaž a odvody pre podnikateľov a zamestnávateľov znížili.

Aj podnikatelia pripomínajú nutnosť zjednodušiť administratívu, ale aj
čo sa týka prijímania cudzincov do zamestnania. Ako vnímate tento moment v podnikateľskom prostredí na Slovensku?

Zamestnávanie cudzincov nemôže byť na úkor obyvateľov Slovenska. Môže byť, že pri niektorých pracovných pozíciách je stav, že to treba riešiť. Môže ísť iba o prechodné opatrenia v kritickom období.

Dôležitou a často diskutovanou témou je aj životné prostredie, aktuálne sú to medvede.
Polemika je aj okolo zonácie národných parkov. Aké ste si stanovili plány pre
životné prostredie?

Témy životného prostredia sú pre Alianciu prioritou. Na Žitnom ostrove sa nachádza najväčšie nálezisko pitnej vody v strednej Európe, mala by to byť strategická záležitosť Slovenska.
Slovensko k tomu tak momentálne nepristupuje a vidíme, že čo sa týka nelegálnych skládok odpadu, značná časť je práve v južnej a východnej časti Slovenska. Treba to zmeniť.

Pred rokom a pol sme upozornili na environmentálnu katastrofu v rieke Slaná, že tam tečie obrovské množstvo kontaminácie. Do dnešného dňa do nej tečie tá kontaminovaná voda. Centrálne vlády neriešia environmentálne problémy južného a východného Slovenska.

Na Slovensku má najväčší podiel na výrobe elektriny jadro, tesne nad 60
percent. Obnoviteľné zdroje majú podiel viac ako 20 percent, z toho vodné 15. Má podľa
vás štát podporovať väčšie zapojenie obnoviteľných zdrojov?

Jadro je najstabilnejším zdrojom elektrickej energie, ešte dlho bude zohrávať dôležitú úlohu v živote Slovenska. Obnoviteľné zdroje sú najbezpečnejším zdrojom elektrickej energie, preto by mal byť výskum a vývoj v tejto oblasti výrazný.

Ako vnímate trend k postupnému zvyšovaniu elektromobilov?

Myslím si, že v tejto téme by sme mali, tak ako v prípade Nemecka, vybaviť výnimky.

Ako zmenšiť a vyrovnať regionálne rozdiely?

Myslím si, že strana Aliancia je jedinou stranou, pre ktorú je dôležitá otázka regiónov. Upozorňujeme na tieto rozdiely už veľmi dlho. Vidíme, že centrálne vlády neriešia túto záležitosť. Spravíme všetko pre to, aby sa regionálne rozdiely znížila alebo zmizli. Robíme to na župnej úrovni, kde máme veľmi silné zastúpenie a to isté chceme dosiahnuť aj na štátnej úrovni.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko