Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Po stopách nelegálneho toxického odpadu: Majiteľka skladu má dodnes nočné mory z toho, akú spúšť tam zanechal nájomca

V skladoch sa nachádzajú aj odpady známych firiem.

Po stopách nelegálneho toxického odpadu: Majiteľka skladu má dodnes nočné mory z toho, akú spúšť tam zanechal nájomca
Nelegálna skládka toxického odpadu. Foto: RTVS

Slovensko sa stáva nelegálnou skládkou toxického odpadu. Tony nebezpečných látok sa váľajú v starých budovách či opustených skladoch. Môže za to zlyhávajúca kontrola, neexistujúci informačný systém a snaha slovenských aj zahraničných spoločností ľahko zbohatnúť. A majiteľom firiem sa často nič nestane. Po tom ako dielo dokonajú, zľahne sa po nich zem.   

„Prenajala som priestor firme so španielskym majiteľom, jednala som s človekom, ktorý vystupoval ako zastupujúci majiteľa firmy. Potreboval skladový priestor na krátkodobé uskladnenie materiálov, dovezú a za chvíľu zase odvezú,“ opísala svoju skúsenosť majiteľka skladu v Malackách Zuzana Lisá.

Nevedela, že má ísť o chemický odpad. „Nájomnú zmluvu sme uzavreli v júni 2020. Asi po mesiaci som dostala avízo, že tu prišli tri kamióny v priebehu možno týždňa a doviezli niečo, čo vyzerá ako nebezpečný odpad,“ upresnila majiteľka skladu.

Po niekoľkých dňoch čakal majiteľku skladu šok.

„V tomto čase som dostala ďalšie avízo, že pred skladom stojí prázdny kamión s tromi mužmi. Jeden z tých troch mužov bol ten, ktorého som už poznala. Tvrdil, že došli naložiť tovar, ale z nejakého dôvodu nie je možné ten tovar naložiť. Dvere do skladu boli otvorené. Prvýkrát som to videla, čo tam je, lebo som tam nechodila, keďže to prenajmem niekomu,“ povedala Lisá.

Odpad sa na tam nachádza aj po troch rokoch

„V súčasnej dobe máme celý rad takýchto šetrení, kde polícia zisťuje nelegálne umiestnenia odpadov, ktoré sa na Slovensku dejú, či už v našej slovenskej produkcii, ale aj zo zahraničia,“ uviedol poradca v odpadovom hospodárstve Peter Gallovič.

„V sklade sa nachádzalo skutočne veľké množstvo paliet a tisíclitrových nádob s chemickým odpadom aj so štítkami. Mimo iného sa v sklade nachádzalo aj veľké množstvo použitých handier zapáchajúcich chemikáliami a rôzneho odpadu, ktorý už aj sčasti vytekal,“ prezradil bývalý poradca ministra životného prostredia Miloš Majko.

„Od momentu príchodu policajnej hliadky bol sklad pre značné množstvo odpadu strážený nonstop až do zásahu enviropolície, hasičov a civilnej ochrany. Že sa odpad na mieste nachádza ešte aj teraz po troch rokoch je otázka na kompetentných, ktorí mali konať bezodkladne“ dodal.

„Vyšetrovanie v súčasnosti pokračuje. Objavila sa v ňom komplikácia, ktorá súvisela s odoberanými vzorkami. Ukázalo sa, že časť znaleckého dokazovania sa bude musieť najbližšie zopakovať, treba znova odobrať vzorky,“ povedal riaditeľ environmentálnej polície Mário Kern.

Odpad známych spoločností

V sklade sme narazili na odpady z výrob známych firiem. Jednou z nich je spoločnosť Kia Slovakia.

„Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečného odpadu zabezpečujeme v súlade s platným zákonom o odpadoch. To prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s nebezpečnými odpadmi podľa tohto zákona,“ zaznelo v stanovisku hovorcu spoločnosti Kia Slovakia Tomáša Potočeka.

Závodu Kia odpad likviduje spoločnosť FCC, rovnako ako ďalšej spoločnosti (ŽOS-EKO), ktorej odpad sme v sklade našli. Inej spoločnosti (ASL-TECH) sa o odpad stará firma ENVIROLT.

„Na recykláciu a regeneráciu nebezpečného odpadu (t.j. odpadových olejov, elektroodpadu, riedidiel a podobne) využívame externé spoločnosti s dlhoročným pôsobením na trhu,“ povedala v stanovisku spoločnosti FFC Slovensko jej hovorkyňa Zuzana Krenyitzká.

„Ako sa dostal odpad od týchto pomerne renomovaných spoločností až k niekomu, kto nelegálne nakladá s odpadmi, to môže byť samozrejme veľmi otázne. Museli by sme vidieť celú cestu odpadu, v ktorom momente kto pochybil a odovzdal odpad niekomu, kto na to nie je oprávnený,“ uviedol Gallovič.

„Odpad odovzdávame externej spoločnosti na základe povolení, ktorými disponuje a ktorej súhlas na prevádzkovanie vydal príslušnými orgán štátnej správy. Spolupracujeme len s vybranými firmami, ktoré spĺňajú všetky legislatívne aj environmentálne požiadavky na výkon takejto činnosti,“ dodala Krenyitzská.

Evidencia neexistuje

„Mám pocit, že toto je zámer. Toto nie je žiadne vymýšľanie kolesa. Oni sú všetci papierovo krytí. Jeden si objedná, že zneškodnite mi to, ten mu pošle papier a vzhľadom na to, že nie je žiadna kontrola, my o tri-štyri roky prídeme na to, že to je niekde položené v prírode,“ povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba.

„Osobitný druh evidencie firiem narábajúcich s nebezpečným odpadom neexistuje. Je dôležité rozlišovať, či takéto zariadenie je povoľované okresným úradom ako bežná prevádzka v odpadovom hospodárstve alebo ide o väčšiu priemyselnú prevádzku, kde sme povoľujúcim orgánom my,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo.

„Naše povolenia evidujeme, naše prevádzky dôkladne poznáme, aj ich pravidelne kontrolujeme. Horšie je to s prevádzkami, ktoré majú povolenia z okresných úradov. My sa k nim častokrát veľmi ťažko dopracúvame,“ dodal.

Spoločnosť FFC teda zobrala odpad od rôznych spoločností. Keďže nemá oprávnenie narábať s farbami či riedidlami, zazmluvnila si na ich likvidáciu ďalšiu firmu. Podľa našich informácií v októbri 2018 podpísala Zmluvu o zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadu so spoločnosťou INNOWISE.

V obchodnom registri je aktuálne jediným spoločníkom firmy český občan. V čase podpisu zmluvy s FCC však v spoločnosti figurovali iní.

Spoločnosť INNOWISE posunula odpad firme DEKONTA. V tom čase v nej figurovali tí istí ľudia, čo v spoločnosti INNOWISE. Odpad z FCC tak prakticky posunuli sami sebe.

Spoločnosti FCC sa vrátilo od DEKONTY potvrdenie, že odpad je zlikvidovaný. Neskôr sa však našiel aj v malackom sklade. FCC preto podala trestné oznámenie.

„V roku 2020 naša spoločnosť nadobudla podozrenie, že s odpadom nebolo nakladané v zmysle uzatvorenej zmluvy a neznámy páchateľ uložil odpad na inom ako na to určenom mieste. Vzniklo tak podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi,“ zaznelo v stanovisku spoločnosti FCC.

Spoločnosť zmenila majiteľa

V čase, keď sa mala INNOWISE cez spoločnosť DEKONTA starať o odpad z FCC, zmenila majiteľa.

Bol to práve zástupca spoločnosti AMATI Matej Grell, kto kontaktoval majiteľku skladu v Malackách pred tromi rokmi. Vraj pre to, že španielsky majiteľ nevie po slovensky. Hľadali sme preto aj španielskeho majiteľa firmy priamo v Madride. Adresa, na ktorej mala sídliť, ale neexistuje.

Podľa našich informácií vystupoval slovenský zástupca spoločnosti AMATI pri komunikácií s majiteľkou skladu v Malackách pod falošným menom. Jeho skutočnú identitu poznáme. Vybrali sme sa ho hľadať na adresu trvalého bydliska. Tam však vraj nebýva.

„Tento systém, ktorý tu je, vyslovene podporuje, aby tu vznikali ilegálne skládky. Oni to potom prepíšu na biele kone z okolitých štátov a môžete ich hľadať. Bremeno skončí na chrbte štátu, povedal Taraba.

„Mojím hlavným zámerom je komunikovať s kompetentnými, aby mi odviezli tento nebezpečný odpad,“ uviedla majiteľka skladu.

„To, že neexistuje nejaký jednotný systém uchovávania a zisťovania dát prispieva k tomu, že sa takéto vecí dejú a nie sú to ojedinelé,“ skonštatoval Gallovič.

„Poriadok sa dá urobiť relatívne rýchlo. Samozrejme, bude treba spraviť veľmi jasné kroky, lebo darmo budeme riešiť zatváranie skládok, ako huby po daždi nám tu budú za chrbtom vznikať ďalšie,“ uzavrel minister životného prostredia.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko