Na hlavný obsah

Reportéri RTVS odhalili zubárov z Ukrajiny a Arménska, ktorí v Bratislave ordinovali v nelegálnej ambulancii

Podobných prípadov na Slovensku pribúda.

Reportéri RTVS odhalili zubárov z Ukrajiny a Arménska, ktorí v Bratislave ordinovali v nelegálnej ambulancii
Ukrajinská zubárka v nelegálnej ambulancii v Bratislave. Foto: RTVS

Keď si chce na Slovensku otvoriť zubár ordináciu a ošetrovať ľuďom chrup, musí si vybaviť celý rad povolení a registrácií. No zdá sa, že sa nájdu aj takí, ktorí si s tým ťažkú hlavu nerobia.

Priamo v ceantre Bratislavy sme odhalili ilegálnu zubnú ambulanciu, kde pôsobili zubári z Arménska a Ukrajiny bez papierov. Na náš podnet sa im už dnes venujú kompetentné úrady.

Rodinný dom na ulici Pri Suchom mlyne v bratislavskom Starom meste vyzerá na prvý pohľad nenápadne. Nič nenasvedčuje tomu, že vnútri sa nachádzajú zubné ordinácie.

Na dverách chýba označenie ambulancie, ale aj mená lekárov. Zubárka z Ukrajiny, ktorá nás privítala v ambulancii, sa predstavila ako Oľga. Priezvisko nám neprezradila, museli sme sa k nemu dopátrať na sociálnych sieťach. Podľa nej v ordinácii nepôsobí sama, ale s doktorom. Volá sa Hovik Nazaretyan a pochádza z Arménska.

„Robíme výskumnú činnosť v rámci našej organizácie a osoby navštevovali tieto ambulancie. Lekári im robili výkony zdravotnej chirurgie, záchovnej stomatológie, protetiky a aj detskej stomatológie,“ uviedla predsedníčka Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív Dana Gaálová.

Pozrite si celú reportáž z relácie Reportéri, ktorú pripravila redaktorka RTVS Eva Benčatová:

Ordinácia nebola zapísaná v registroch

Už prvotné pátranie po informáciách o ordinácii a jej lekároch predznačovalo problém, pretože sme na mená, ktoré si uvádzajú, nenarazili v žiadnych verejných registroch. Úrady naše podozrenia potvrdili.

„Úrad vydáva kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti. Týmto dvom ľuďom takýto kód vydaný nebol, ani takúto žiadosť neevidujeme,“ upresnil zástupca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič.

„Základný problém je, že zdravotnícky pracovník môže vykonávať zdravotnícke povolanie vtedy, keď je registrovaný v rámci príslušnej profesijnej komory,“ vysvetlil právnik Peter Kováč.

„Registrácia znamená to, že my podľa zákona overíme, či spĺňa všetky predpoklady pre výkon povolania. Pokiaľ nedoloží všetky dokumenty, ktoré zákon vyžaduje, komora mu registráciu nevydá,“ povedal prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík.

„Tieto osoby nemajú registráciu, čiže by nemali vykonávať povolanie zubného lekára,“ dodal.

Povolenie vydáva samosprávny kraj

Povolenie ambulanciám vydáva samosprávny kraj, predtým musia priestory schváliť hygienici.

„Úrad nevydal žiadne rozhodnutie na vami uvedenej adrese, čo by sa týkali prevádzky stomatologickej ambulancie,“ informovala hovorkyňa Regionáleho úradu verejného zdravotníctva Bratislava Katarína Nosálová.

„Bratislavský samosprávny kraj (BSK) k dnešnému dňu neeviduje žiadnu žiadosť, kde by figurovali vami spomínané mená. Rovnako neeviduje žiadnu žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zároveň ani žiadne povolenie na prevádzkovanie ambulancií zubného lekárstva na adresách, ktoré ste spomínali“ uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman Habancová.

„Častokrát to súvisí s tým, že zubár si nie je vedomý rizika, ktorému vystavuje pacienta. Myslím, že sa to volá Dunning-Krugerov efekt, kde neznalosťou v danej oblasti prichádza aj zlé vyhodnotenie rizika, ako môže pacientovi ublížiť,“ hlavný odborník MZ SR pre čeľustnú ortopédiu Andrej Thurzo.

Pri návšteve ambulancie nám doktor Nazaretyan tvrdil, že v priestoroch na ulici Pri Suchom mlyne nemá ordináciu, ale len veci, ktoré sťahujú na adresu novej ambulancie, na ktorú už požiadali o registráciu príslušné úrady.

„Tu funguje efekt uniformy, keď je tam vybavenie ako v ambulancii, tak každý človek bude predpokladať, že je to ambulancia. Iba náhodou sa môže prísť na to, že je to nelegálne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,“ povedal právnik.

Podobných prípadov trojnásobne pribudlo

„Momentálne zaznamenávame takýchto prípadov rádovo v desiatkach. V porovnaní s minulými rokmi je toho približne tri- až štyrikárt viac. Možno to súvisí so situáciou na Ukrajine, keď migrácia lekárov a peripetie s uznávaním praxe a dokumentov je zdĺhavé a mnohí nechcú čakať,“ uviedol Thurzo.

„V súčasnosti aj keď je cesta na Slovensku komplikovaná, dá sa po uznanom diplome začať robiť dočasnú odbornú stáž,“ informovala predsedníčka Medzinárodnej asociácie lekárov a zdravotníkov na Slovensku Alona Kurotová.

„Dočasná odborná stáž umožňuje príchod do systému ihneď po uznanom diplome. Nasleduje skúška,“ dodala.

„Momentálne sa rozdielové skúšky robia na Slovenskej zdravotníckej univerzite. V prvom rade je problém jazyková bariéra, ak chcem odobrať dobrú diagnózu a zistiť, čo pacientovi je, musím mu rozumieť. Treba si uvedomiť aj to, že školy, ktoré sú z Ukrajiny, a to sú nám blízke, nenapĺňajú rozsahom to, čo sa požaduje u nás,“ vysvetlil Moravčík.

„Treba si uvedomiť, že vôbec nevieme, či sú to lekári v prvom momente. Rozsah vedomostí a prax musí overiť príslušná štátna inštitúcia natoľko, aby bola zabezpečená bezpečnosť ošetrenia pacienta,“ dodal Moravčík.

V čase nakrúcania našej reportáže, deň po kontrole z hygieny, Hovik Nazaretyan založil Edgar-Dent. SK s.r.o. so sídlom na Agátovej ulici v Bratislave. V predmete činnosti má napríklad stavebné práce či počítačové služby.

Nechválené materiály môžu byť nebezpečné

„Takýto kvázi lekári nespadajú pod žiadny kontrolný mechanizmus. Nevieme, či vedia dobre ošetrovať. Ale predovšetkým môžu používať rôzne materiály, ktoré nie sú certifikované na európskom trhu a môže to byť pre pacienta nebezpečné,“ povedal Moravčík.

„Podávali injekčné anestetiká a aj vydávali antibiotiká na predpis s tým, že ich dávali klientom v ambulancii priamo do rúk,“ uviedla Gaálová.

„Na základe Vášho podnetu sme vykonali štátny zdravotný dozor, pri ktorom sme zistili, že uvedené priestory sú prevádzkované. Na adrese Pri suchom mlyne sa nachádza stomatologické pracovisko. Bude začaté správne konanie vo veci uloženia pokuty,“ upresnila hovorkyňa Nosálová.

„Poskytovaná starostlivosť bola hradená pacientami v hotovosti bez toho, aby bol poskytnutý príjmový pokladničný doklad,“ uviedla Gaálová.

„Ak niekto otvorí ambulanciu bez potrebných náležitostí, starostlivosť nemusí nevyhnutne viesť k poškodeniu zdravia pacienta, ale automaticky je mimo zákon. Pacient, ktorého tam ošetria, má právo na ochranu. Všetky investície, ktoré tam dal, má právo dostať okamžite späť,“ vysvetlil Thurzo.

Fotky zákrokov na sociálnych sieťach zmizli

Doktor Nazaretyan počas našej návštevy trval na tom, že on žiadne zubné zákroky na Slovensku nikdy nevykonával.

Na sociálnej sieti mali fotky zákrokov, ktoré robili. Okamžite po rozhovore s nimi fotky zo sociálnej siete zmizli. Opakovane sme sa pokúsili telefonicky kontaktovať aj zubárku Oľgu, no nedvihla nám telefón.

Ordinácia v bratislavskom Starom Meste nemusela byť jediná. Viaceré indície smerujú k tomu, že Armén mal vykonávať prax aj v rodinnom dome v Ružinove na adrese, ktorú si uvádza v obchodnom registri.

„Vyskytol sa jeden podnet, ktorý nebol určený pre úrad pre dohľad, kde jedno z tých mien figurovalo a bolo postúpené na vyšší územný celok,“ povedal Palkovič.

Podľa hovorkyne BSK kraj vykonal kontrolu, ale na adrese nikoho nenašli, nedozvonili sa. Župa môže udeliť nepovolenej ambulancii pokutu viac ako 33-tisíc eur a hygienici maximálne 20-tisíc eur.

Nedá sa vylúčiť, že prípad bude mať aj trestnoprávnu dohru.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko