Na hlavný obsah

Voľby 2024

Oficiálne výsledky Eurovolieb 2024 na Slovensku

Eurovoľby

Vlastní pozemok, na ktorom sa dá postaviť niekoľko domov. Stavať však nemôže, problém sa ťahá už 25 rokov

Pre nedokončený register mu chýba list vlastníctva a nemá ho zapísaný v katastri.

Vlastní pozemok, na ktorom sa dá postaviť niekoľko domov. Stavať však nemôže, problém sa ťahá už 25 rokov
Na snímke pohľad na obec Vlkovce. Foto: RTVS

Pán Rudolf z podtatranskej obce Vlkovce vlastní pozemok, na ktorom by bolo možné postaviť niekoľko rodinných domov. Má však smolu.

Pre nedokončený register obnovenej evidencie pozemkov, tzv. ROEP, mu k pozemku chýba list vlastníctva a nemá ho zapísaný v katastri.

Nevyhovujúci stav evidovania vlastníckeho práva k pozemkom sa začal na Slovensku riešiť už v roku 1991.

Na základe konaní, v ktorých sa zisťovali právne vzťahy k pozemkom, sa následne zostavoval register obnovenej evidencie pozemkov.

Po jeho dokončení bolo možné vlastníkov pozemkov zapísať do katastra. Obec Vlkovce je jednou z troch obcí na Slovensku, a jediná v okrese Kežmarok, kde tento register dodnes nie je hotový.    

Trvá to už 25 rokov

„Pred 25 rokmi sa začala v našej dedine ROEP-ka. A do dnešného dňa nie je ukončená,“ kritizoval pán Rudolf Semaňák.

„Ministerstvo musí konštatovať, že k dnešnému dňu nie je dielo registra obnovenej evidencie pozemkov Vlkovce odovzdané,“ podotkla hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Veronika Daničová.

„Je pravda, že to začalo v roku 1999. Zložitosť, rozsah a zmeny však počas tohto obdobia majú vplyv na dĺžku konania,“ povedal vedúci Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Kežmarok Vladimír Harabin.

Obyvateľom to spôsobuje problémy

To, že register obnovy evidencie pozemkov vo Vlkovciach stále nie je dokončený, spôsobuje obyvateľom obce komplikácie napr. pri ich kúpe, predaji, ale aj v prípade, ak by chceli na pozemku stavať. Podobne ako Rudolf Semaňák.

„Je to lokalita, kde je asfaltová cesta, kanalizácia a plyn. Problém je však to, že sa nemôžem dostať k listu vlastníctva,“ povedal pán Rudolf.

Ako tvrdí, na to, aby sa stal oficiálnym vlastníkom pozemku, ktorý kúpil ešte jeho starý otec a jeho rodina ho užíva dlhé roky, musel získať súhlasné vyjadrenia od viac ako 30 svedkov. Uviedol, že tieto podpisy mal.   

Podpisy, v rámci konania o vydržaní, predložil komisii obnovy evidencie pozemkov. Po preverení a schválení mu v roku 2016 pozemkový odbor kežmarského okresného úradu potvrdil vlastnícke právo k pozemku.

„Ja už mám doklad o tom, že som reálne zapísaný na pozemkovom úrade. Ja a manželka sme vlastníkmi novovytvorenej parcely, ale nie som zapísaný na katastri,“ potvrdil Rudolf Semaňák.

„Nedokončenie ROEP v katastrálnom území Vlkovce je dôvodom na to, že pán Semaňák nemôže získať list vlastníctva k pozemku, ktorý nadobudol vydržaním,“ skonštatovala vedúca katastrálneho odboru Okresného úradu Kežmarok Iveta Kapolková.

Bez listu vlastníctva nezíska stavebné povolenie

Bez listu vlastníctva nemôže získať stavebné povolenie, ani pripojenie k energetickým sieťam.

„Nemohol som urobiť ani plynovú prípojku. Ak by som dal urobiť plynovú prípojku pred ôsmimi rokmi, tak za inú cenu ako teraz. Teraz už človek zvažuje, že ani to nebude robiť. Prípojky na plyn sú neskutočne drahé,“ posťažoval sa pán Rudolf.

Prípojku má, no nemôže ju používať

Elektrickú prípojku mu síce energetici urobili, no používať ju nemôže. „Prípojku mám urobenú, ale nemám hodiny. Lebo nemám list vlastníctva,“ dodal.

„Nadobudnutý pozemok bude mať pán Semaňák zapísaný v katastri nehnuteľností až po schválení ROEP správnym orgánom a jeho doručení na zápis katastrálnemu odboru,“ uviedla vedúca katastrálneho odboru Okresného úradu Kežmarok Iveta Kapolková.

Kedy sa tak konečne stane, Rudolf Semaňák od úradníkov nezistil. „Že je problém so zhotoviteľom, že to tlačia a nevedia s ním pohnúť. Ale to je 25 rokov,“ tvrdí.

„Kľúčoví hráči sú ministerstvo pôdohospodárstva, okresný úrad, obec, zhotoviteľ a účastníci konania. Všetci títo hráči mali vplyv na dĺžku tohto konania a majú podiel na tom, že sa toto konanie takto naťahovalo,“ vysvetlil vedúci Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Kežmarok Vladimír Harabin.

„Je to nekonečný príbeh. Mňa štve to, že keď štát na to vyčlenil peniaze, prečo tá ROEP-ka nie je ukončená,“ pýta sa pán Rudolf.

„Situácia, v ktorej sa ocitol pán Semaňák, nás mrzí. Môžeme však len konštatovať, že k zápisu rozhodnutia o vydržaní môže prísť až po zápise registra obnovenej evidencie pozemkov Vlkovce do katastra nehnuteľností,“ odkázalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Rudolf Semaňák tvrdí, že nedokončený register vo Vlkovciach spôsobuje problém aj obecnej samospráve. „Veď to sa dotýka celej obce. Ak nemáte vysporiadané pozemky, aký rozvoj obce môže byť? No žiadny,“ povedal.

Jeho slová nám potvrdil aj starosta Vlkoviec. Písomne, rozhovor pred kamerou odmietol.

Obmedzená je aj obec

„Neukončenie ROEP komplikuje rozvoj obce pri pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách, cintoríne, zbernom dvore, či pri obecnej zeleni. Obec je obmedzená aj pri čerpaní eurofondov, nakoľko pri spracovaní každej žiadosti o dotáciu je prvou podmienkou vlastníctvo pozemku. Momentálne je to naozaj len v rukách štátnych inštitúcií, aby dielo skutočne v dohľadnej dobe ukončili,“ napísal starosta obce Vlkovce Ján Kalata.

Zmluvu so zhotoviteľom registra obnovenej evidencie pozemkov podpísal vtedajší prednosta kežmarského okresného úradu ešte v roku 1999.

Ani sedem dodatkov zmluvy a neustále posúvanie termínu dokončenia, ani výmena pôvodného zhotoviteľa v roku 2009, ani 126-tisíc eur, ktoré už štát za zhotovenie zaplatil, však nezabezpečili to, aby bol register dokončený.

Vedúci Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Kežmarok Vladimír Harabin povedal, že je ťažké nájsť nejakého vinníka, ktorý je zodpovedný za súčasný stav. „Prekonali sme nejaký vývoj a každá zmena a rozsah, ktorý tam bol, spôsobil predlžovanie,“ dodal.

„Zodpovedný je sčasti správny orgán, v tomto prípade Pozemkový a lesný odbor OÚ Kežmarok, sčasti zhotoviteľ registra a sčasti katastrálny odbor OÚ Kežmarok. Musíme sem rovnako zarátať aj počet návrhov na vydržanie, stav samotných podkladov, personálne a technické vybavenie okresného úradu,“ uviedla hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Veronika Daničová.

Vlkovce sú komplikované, tvrdí šéf pozemkového odboru

Podľa šéfa pozemkového odboru sú Vlkovce špecifické a zhotovenie registra je v nich veľmi komplikované. „V obci je každý s každým rodina a celá obec je poposúvaná. Každý má plot na pozemku u suseda. Oni predeďovali pozemky, dohadovali sa medzi sebou, ale neboli vysporiadané,“ podotkol Vladimír Harabin.

Problémom bol aj veľký počet návrhov na vydržanie pozemkov, ktoré museli úradníci preveriť. „Máme tam vyše 270 návrhov na vydržanie. Bežné sú listy vlastníctva, kde je 30 a viac účastníkov konania. Už to naťahuje lehoty,“ doplnil Harabin.

„V rokoch 2016 až 2017 bolo správnym orgánom vydaných 38 právoplatných rozhodnutí, pričom každé rozhodnutie obsahuje viacero parciel. Každé rozhodnutie som potreboval zapracovať do registra tak v písomnej, ako aj v grafickej časti. Neboli to jednoduché zápisy,“ povedal Marián Urban z firmy Geodetum, ktorá je zhotoviteľom ROEP.

„Je to na zhotoviteľovi, aby dodal bezchybné podklady. Robíme kontrolu údajov, ktoré dodá zhotoviteľ, bez toho, aby sme zastavili zápisy v katastri v danom katastrálnom území,“ skonštatoval vedúci Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Kežmarok Vladimír Harabin.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka komunikuje zo zhotoviteľom registra a poskytuje mu odbornú pomoc s cieľom čo najskoršieho dokončenia a odovzdania diela,“ potvrdila hovorkyňa rezortu Veronika Daničová.

„Zhotoviteľ je vo Vranove, ministerstvo v Bratislave, my sme tu. Cez Teams urobíme poradu, vrátime sa k týmto chybám. Identifikujeme tú chybu, hľadáme možnosť, ako tú chybu odstrániť a takto pokračujem ďalej. Lebo efektívnejší systém sme nenašli,“ dodal Vladimír Harabin.

Zhotoviteľ je presvedčený, že register bude zapísaný

„Spracoval som niekoľko desiatok registrov obnovy evidencie pozemkov so zápisom registra do katastra, takže som presvedčený, že aj tento register bude zapísaný,“ uviedol Marián Urban z firmy Geodetum, ktorá je zhotoviteľom ROEP.

Vedúci Pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Kežmarok odhaduje, že ROEP bude zhotovený do pol roka.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko