Na hlavný obsah

OĽANO navrhuje zrušiť potrebu povolenia na sobáš mimo trvalého bydliska

Vyplýva to z návrhu novelizácie zákona o mene a priezvisku.

OĽANO navrhuje zrušiť potrebu povolenia na sobáš mimo trvalého bydliska
Na fotografii novomanželia. Foto: Unsplash

Snúbenci by si po novom nemuseli vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z návrhu novelizácie zákona o mene a priezvisku, ktorou by sa menil aj zákon o rodine.

Zmenu legislatívy podali do parlamentu poslanci za OĽANO. Pokiaľ si jeden zo snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, podľa návrhu by si ich mohol uvádzať v poradí, na akom sa snúbenci dohodnú.

Zmenou zákona o rodine chcú poslanci zjednotiť postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou. Vyhlásenie o uzavretí manželstva by mohli urobiť snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo inom vhodnom mieste.

Snúbenci podľa poslancov poukazujú na zbytočnú administratívnu záťaž. A to keď potrebujú platený súhlas matričného úradu, v obvode ktorého majú trvalý pobyt, aby mohli vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonať pred matričným úradom, v obvode ktorého nemá ani jeden z nich trvalý pobyt.

Snúbenci by teda po novom nemuseli žiadať ani platiť za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom. Platiť by mali len za uzavretie manželstva v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode matričného úradu, pred ktorým uzatvárajú manželstvo.

Zmena poradia priezviska

Legislatíva v súčasnosti určuje poradie priezvisk. A to u toho zo snúbencov, ktorý po uzavretí manželstva bude používať okrem spoločného aj svoje priezvisko. To sa musí zapísať ako druhé v poradí. Toto navrhujú poslanci upraviť, aby to bolo na dohode snúbencov.

Zaviesť by sa mohla aj ďalšia možnosť zmeny priezviska. A to ak ide o zmenu priezviska manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, na iné spoločné priezvisko. Navrhujú tiež, aby sa zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak mohla aplikovať len raz.

V súčasnosti môže matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povoliť, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca. Poslanci navrhujú, aby v tejto žiadosti uviedli dôležité dôvody.

Za také považujú napríklad situáciu, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený. Alebo ak je snúbenica tehotná a snúbenec sa dlhodobo zdržiava v zahraničí. Pričom z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa snúbenci dohodnú na uzavretí manželstva zástupcom.

Z návrhu tiež vyplýva, že ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, pri zápise narodenia do knihy narodení sa môže zapísať priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou. „Pri zápise priezviska preukazuje rodič dieťaťa tieto skutočnosti verejnou listinou vyhotovenou iným štátom, ktorého je dieťa štátnym občanom,“ píše sa v návrhu.

Nová legislatíva by sa mohla stať v prípade schválenia účinná od 1. januára 2023.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko