Na hlavný obsah

Poslanci schválili návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Legislatíva má vyplývať z európskej smernice.

Poslanci schválili návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili návrh zákona o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorý im vrátila na prerokovanie prezidentka Zuzana Čaputová.

Legislatíva má vyplývať z európskej smernice. Podľa nej majú mať spotrebitelia vo všetkých členských štátoch Európskej únie zaistený aspoň jeden účinný a efektívny procesný mechanizmus pre žaloby na ochranu ich kolektívnych záujmov.

„Návrh zákona má ambíciu zabezpečiť potrebnú rovnováhu medzi zlepšujúcim sa prístupom spotrebiteľov k spravodlivosti a poskytnutím primeraných záruk pre obchodníkov pred zneužívaním sporov, ktoré by neodôvodnene bránili podnikom vykonávať činnosť na vnútornom trhu,“ priblížilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v návrhu.

Okrem iného zákon zavádza možnosť oprávnenej osoby požadovať od spotrebiteľov poplatok za zapojenie sa do konania na čiastočné krytie nákladov spojených s podaním žaloby.

„Dôležitým prvkom procesnej efektívnosti a odbúravania byrokracie bude, že spotrebitelia budú mať na základe právoplatného rozhodnutia nárok na nápravu stanovenú uvedeným rozhodnutím bez toho, aby museli podávať samostatnú žalobu,“ spresnil rezort.

Neúspešná strana má znášať trovy konania. Výnimkou sú spotrebitelia. Rovnako návrh obsahuje zavedenie fikcie, že rozhodnutie súdu alebo správneho orgánu ktoréhokoľvek členského štátu EÚ o existencii porušenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov môžu použiť strany konania ako dôkaz na účely akejkoľvek ďalšej žaloby proti tomu istému obchodníkovi pre ten istý postup.

Zákon zároveň zavádza systém sankcií (v prípade porušenia zákona) a odmeňovania (v prípade úspechu v konaní).

Legislatíva sa vzťahuje na žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov vo veci porušenia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a právne záväzných aktov Európskej únie, ak tieto porušenia poškodzujú alebo môžu poškodiť kolektívne záujmy spotrebiteľov.

Poslanci zároveň posunuli účinnosť novely, platiť má od 25. júla.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko