Na hlavný obsah

Žeriav sa podarilo odstrániť po dvoch rokoch. Firma, ktorá mala rekonštruovať Spišský hrad, obchod so štátom ľutuje

Komplikácie pri rekonštrukcii Spišského hradu ho môžu pripraviť o titul UNESCO.

Žeriav sa podarilo odstrániť po dvoch rokoch. Firma, ktorá mala rekonštruovať Spišský hrad, obchod so štátom ľutuje
Spišský hrad. Foto: RTVS

Príde jediný hrad na Slovensku o titul UNESCO? Nie sme od toho ďaleko. Napriek niekoľko miliónovej dotácii kultúrna pamiatka chátra. Hoci sa peniaze obnovu našli, práce na hrade stoja. Pôvodný zhotoviteľ stavby dostal od štátu padáka, nový s opravou ešte nezačal a zub času sa na pamiatke nekompromisne podpisuje.

„O rekonštrukcii Spišského hradu sa tu rozpráva už niekoľko desaťročí. Stav hradu nebol dobrý a vieme to už veľmi dlho,“ povedal generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.

„K rekonštrukcii Románskeho paláca prišlo v hodine dvanástej, keby sme sa teraz do toho nepustili, tak by nám hrozilo, že bude vyškrtnutý zo zoznamu UNESCO,“ skonštatovala bývalá ministerka kultúry SR Silvia Hroncová.

Spišský hrad čakal na obnovu desiatky rokov. Počul sľuby viacerých politikov a ministrov. Peniaze na opravu hradu sa však našli až pred štyrmi rokmi. Rekonštrukcia hradu za takmer štyri milióny eur začala v júni 2021.

„Pri obnove takýchto historických objektov sa môže stať aj neočakávané. Pevne verím, že sa toho neočakávaného stane najmenej. Treba s tým vždy tak trochu počítať, lebo všetky historické objekty majú nejaké svoje úskalia,“ uviedla vtedy dnes už bývalá ministerka kultúry SR Natália Milanová.

„Našťastie nedošlo k vážnejšiemu poškodeniu, zrúteniu Románskeho paláca. Verím, že keď si firma Bing stav preberie túto stavbu, tak nás čaká zaujímavých 40 mesiacov a nič nás neprekvapí,“ pridal sa Panis. A predsa prekvapilo.

Problémy s dopravou materiálu

Firmu, ktorá mala hrad rekonštruovať, vraj hneď na začiatku zaskočili problémy s dopravou stavebného materiálu na hrad. V projekte z roku 2012, ktorý predložil verejný obstarávateľ Slovenské národné múzeum (SNM) zhotoviteľovi o 11 rokov neskôr, sa totiž uvažovalo o doprave na stavenisko lanovkou. Tá sa však nedala postaviť.

„Pani projektantka to riešila nejakou lanovkou, ktorá bola naprojektovaná. Už pri riešení výberového konania bola zrušená, lebo statik sa vyjadril, že spôsob tejto dopravy bude neúčinný a ohrozuje sa statika vež,e na ktorej mala byť tá lanovka kotvená,“ vysvetlil konateľ spoločnosti Bing Stav Jaroslav Bugata.

„Tam bolo dané, že má dopraviť materiál hore na Spišský hrad. Či by to bolo helikoptérou alebo lanovkou, ako to bolo v minulosti od roku 1984, že sa lanovkou ťahali materiály hore na hrad. To už bolo na jeho zvážení, podľa toho, čo bolo v súpisoch prác pri VO,“ upresnil člen kontrolnej komisie NKP Spišský hrad Michal Kapusta.

Neodsúhlasený dodatok

 Zhotoviteľ stavby sa rozhodol pre žeriav. Múzeum súhlasilo. Malo ho to stáť 300-tisíc eur.

„Celkový problém nastal z nášho pohľadu v tom období, keď sme SNM odovzdali návrh Dodatku č.3, kde sme chceli zaplatiť kompletnú výstavbu a všetky potrebné úkony pri obstarávaní vežových žeriavov,“ uviedol konateľ spoločnosti Bing Stav.

„My nemôžeme dostať požiadavku na navýšenie o 4-5 mesiacov po začiatku stavby,“ oponoval Panis.

„Hneď na prvom kontrolnom dni sme informovali SNM, že chceme riešiť dopravu žeriavmi. Len tie základy na postavenie žeriavov s administratívnymi úkonmi nás vyšli okolo 150-tisíc eur,“ priblížil Bugata.

„Aby niekto mohol uhradiť niekomu faktúru, tak postup je taký, že najprv sú kontrolné dni, kde sa odsúhlasia práce. Faktúru potom kontroluje stavbyvedúci, stavebný dozor a potom ju podpisuje investor,“ vysvetlil člen kontrolnej komisie Milan Kapusta.

„Po ukončení vežových žeriavov sme dávali Dodatok č.3, o ktorom nám povedali, že bude zaplatený vedením SNM v Levoči. Oni ho poslali do Bratislavy a Bratislava nám povedala, že to zaplatené nebude,“ uviedol konateľ spoločnosti Bing Stav. „Iný spôsob, ako dostať materiál na hrad nebol,“ dodal.

„Uzavrieť dodatok je možnosťou, nie však povinnosťou a verejný obstarávateľ má právo samostatne rozhodnúť ako bude postupovať,“ ozrejmil hovorca Úradu pre verejné obstarávanie Ján Gáborík.

Covid a konflikt na Ukrajine

Mimoriadna situácia v súvislosti s Covidom a neskôr aj konfliktom na Ukrajine spôsobili zhotoviteľovi ďalšie problémy, konkrétne prudký nárast cien stavebných materiálov. Firma musela siahnuť hlboko do vrecka.

„My sme SNM v roku 2021 dali analýzu a žiadali sme o navýšenie celkového diela o 800-tisíc,“ povedal Bugata.

„S kalkuláciou sme nesúhlasili, pretože tam boli uvedené aj práce, ktoré boli vykonané. Prišli sme k presvedčeniu, že to nie je potrebné navyšovať,“ uviedol generálny riaditeľ SNM. „Zásadný problém bola otázka legálnosti takéhoto rozšírenia o ďalšie sumy. Ani zákon nám tieto možnosti neumožňuje,“ dodal.

„Úrad pre verejné obstarávanie reagoval na extrémny rast cien stavebných materiálov.   Metodickým pokynom sa umožnilo verejným obstarávateľom uzatvárať dodatky a navýšiť tak zmluvné ceny. Nie je totiž účelné, ak dodávateľ z dôvodu nepredvídateľného rastu cien stavených materiálov zákazku nedokončí, prípadne skrachuje,“ spresnil hovorca úradu.

Zhotoviteľ dostal “padáka”

Problémy na rekonštrukcii Spišského hradu sa kopili a necelý rok po podpise zmluvy dostal zhotoviteľ “padáka”. Slovenské národné múzeum uviedlo ako dôvod ukončenia zmluvy nevyplácanie subdodávateľov.

„SNM nás žiadalo o vyjadrenie k splatným záväzkom, kde sme im dali čestné prehlásenie. Mali sme v čase výpovede splatené všetky záväzky voči našim subdodávateľom alebo sme s nimi mali dohodu o predĺžení splatnosti,“ prehlásil konateľ spoločnosti Bing Stav.

„Keď sme už videli, že na stavbe sa nič nehýbe, bolo pekné počasie a nepracovalo sa, tak sme to jednoducho museli ukončiť,“ povedal Panis.

„S týmto odstúpením od zmluvy nesúhlasíme. Budeme sa brániť všetkými právnymi úkonmi a požadujeme to, že odstúpenie od zmluvy je neplatné a naša zmluva naďalej trvá,“ oponoval Bugata.

Spoločnosť musela stavenisko opustiť

Po tom, ako múzeum odstúpilo od zmluvy, musela spoločnosť Bing Stav stavenisko opustiť. Na hrade ostali dva žeriavy. Jeden firma demontovala, druhý ostal na hrade ďalší rok a pol.

„Postavili dva žeriavy v roku 2021 a mali ich odstrániť. Jeden sa podarilo odstrániť a druhý nie a išlo to do súdneho sporu,“ informoval člen kontrolnej komisie NKP Spišský hrad Michal Kapusta.

„Okresný súd vydal predbežné opatrenie, že SNM nemohlo bez nášho súhlasu tento žeriav dať dole,“ pripomenul konateľ Bugata.

Krajský súd mal ale na vec iný názor a uznesenie okresného súdu o predbežnom opatrení na odstránenie žeriavu zrušil.

„Museli sme pristúpiť k tomu, že žeriav odstránime sami a vypraceme stavenisko. Náklady, ktoré nám vzniknú, si následne uplatníme v ďalšom konaní,“ uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

„SNM vyvinulo neskutočný mediálny tlak na krajský súd. Myslíme si, že vyjadrenie bolo na základe tohto mediálneho tlaku. Mohli ste to vidieť v televízii, v titulkoch, v novinách, kde sa SNM vyjadrilo, že slovenské súdy bránia v rekonštrukcii kultúrnej pamiatky významu UNESCO a že hrozí, že hrad spadne,“ vyhlásil konateľ spoločnosti Bing Stav.

„SNM nás vyhlásilo za nežiadúceho partnera verejného sektora na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Spôsobilo nám to existenčné problémy, ohovorili nás v rámci médií. Toto je náš prvý vstup, kedy sa môžeme reálne brániť,“ dodal Bugata.

Nové verejné obstarávanie

Múzeum medzičasom vyhlásilo na obnovu hradu ďalšie verejné obstarávanie. To bude o 2,5 milióna drahšie. Novému víťazovi zaplatí za dokončenie druhej etapy rekonštrukcie viac ako šesť miliónov eur.

„Už na konci minulého roka sme začali pripravovať nové verejné obstarávanie. Aj sme ho ukončili, ale nemohli sme podpísať zmluvu, pretože nebol uvoľnený stavebný dvor,“ uviedol Panis.

„Následné opakovanie súťaže je časovo náročne a úsporu neprinesie. Výsledná cena v novej súťaži už bude odzrkadľovať nárast cien materiálov,“ vysvetlil Gáborík.

„My si myslíme, že použitie žeriavu na Spišskom hrade je tá najdrahšia položka. V prípade, že budúci zhotoviteľ sa rozhodne, že použije žeriav, bude potrebovať náš súhlas. Musí si byť vedomí, že tá podmienka je rovnaká. My nezaplatíme za vybudovanie žeriavu, ale bude to rozpočítané na presun hmôt,“ vyhlásil Panis.

„Nedá sa to postaviť bez žeriavu. Sú tam navrhnuté také technológie, materiály a spôsob. Darmo mi niekto bude hovoriť, že pred 2 000 rokmi stavali pyramídy bez žeriavov. Dnes nemáme otrokov a ani slony, musíme mať žeriav,“ povedal konateľ spoločnosti En Libre Martin Suchý.

SNM momentálne rekonštruuje štyri pamiatky a žiadna nejde podľa predstáv.

„My si myslíme, že pokiaľ sa na SNM nevymení vedenie alebo manažérsky prístup, tak budú stále takéto problémy aj na iných kultúrnych pamiatkach, nielen na Spišskom hrade,“ vyjadril sa Bugata.

Na budúci rok sa malo s rekonštrukciou na Spišskom hrade finišovať, no termín sa posúva a rovnako ako ďalšie kultúrne pamiatky, hrad ďalej chátra. 

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko