Na hlavný obsah

Názory právnikov na rýchlosť konania Ústavného súdu sa líšia. Na jednej veci sa však zhodujú

Definitívne rozhodnutie podľa nich nejaký čas potrvá.

Názory právnikov na rýchlosť konania Ústavného súdu sa líšia. Na jednej veci sa však zhodujú
Budova Ústavného súdu SR. Foto: RTVS

Ústavní právnici sa rôznia v názoroch na rýchlosť, akou Ústavný súd (ÚS) SR rozhodol o pozastavení účinnosti niektorých zmien Trestného zákona. Zhodujú sú však na tom, že odvolať predsedu ÚS by bolo nielen ťažké, ale prakticky nemožné.

Pozastaviť účinnosť časti trestných zákonov v priebehu niekoľkých dní bolo podľa Vincenta Bujňáka zo strany ÚS správne. Jeho kolega má však iný názor.

„Zákon hovorí, že v takýchto prípadoch návrhu na pozastavenie účinnosti má predseda rozhodnúť bezodkladne. To aj urobil,“ povedal ústavný právnik Vincent Bujňák.

„Rýchlosť rozhodovania o pozastavení účinnosti bola sama osebe nevhodná. Osobne dúfam, že v tejto nevhodnosti sa nebude pokračovať v samotnom konaní. Bežne ÚS o súlade právnych predpisov rozhoduje v dobe mesiacov až rokov. Bol by som nerád, keby toto patrilo do tej druhej skupiny,“ uviedol ústavný právnik Ústavu štátu a práva SAV Eduard Bárány.

Reakcii ústavných právnikov na rozhodnutie ÚS pozastaviť účinnosť časti novely Trestného zákona sa v Správach RTVS venovala redaktorka Monika Maťová:

Rozhodnutie do niekoľko mesiacov

Vincent Bujňák vysvetlil, že ÚS požiadal o stanoviská všetkých, ktorí s Trestným zákonom prichádzajú do kontaktu – parlament, vládu, generálneho prokurátora, verejného ochrancu práv a predsedu Najvyššieho súdu. Preto rozhodnutie ÚS v samotnej veci nejaký čas potrvá.

„Je to na desiatkach strán, obsahuje stovky novelizačných príkazov, potrebujete sa s množstvom oboznámiť a spis si naštudovať,“ vysvetlil Bujňák.

Podľa ústavného právnika Radoslava Procházku sa môžeme baviť o horizonte mesiacov. „Aj keď štandard je skôr rok a viac,“ dodal.

Možnosti sú otvorené

Pozastavenie časti noviel Trestných zákonov vopred neznamená, že ich ÚS definitívne prehlási za protiústavné. „Stále je tu otvorená možnosť, že ÚS povie, že novela je v celom rozsahu v súlade s ústavou. Osobne ale takýto výsledok považujem za nepravdepodobný,“ povedal Procházka.

Odborník na ústavné právo hovorí, že sa u nás ešte nestalo, aby prezident odvolal predsedu ÚS. „Nie som si istý, či právomoc hlavy štátu menovať predsedu ÚS v sebe zahŕňa aj právomoc ho odvolávať,“ povedal Bárány.

„Prezident môže predsedu ÚS odvolať výlučne v prípade, keď je dôvod na pochybnosť o jeho spôsobilosti vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim jej vážnosť alebo celého ÚS alebo ohrozuje jeho riadny chod,“ priblížil Procházka.

Tá časť Trestných zákonov, ktorej Ústavný súd SR účinnosť nepozastavil, začne platiť od 15. marca. No a 20. marca zaniká Úrad špeciálnej prokuratúry.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko