Na hlavný obsah

Poslanci prelomili veto prezidentky a opätovne schválili novelu o podpore nájomného bývania

Novela bude účinná od 25. júna tohto roka.

Poslanci prelomili veto prezidentky a opätovne schválili novelu o podpore nájomného bývania
Ilustračná snímka bytových domov. Foto: RTVS

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok (20. 6.) prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o štátnej podpore nájomného bývania poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina).

Hlava štátu upozornila, že obsahom pôvodného návrhu bol jeden novelizačný bod, ale v rámci druhého čítania bol predložený a schválený pozmeňujúci návrh, ktorý zákon doplnil o 23 nesúvisiacich bodov.

Tieto zmeny sa týkali úpravy fungovania Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Z povahy a obsahu týchto doplnených novelizačných bodov je zrejmé, že práve tieto sú vecne najzávažnejšie, upozornila prezidentka. Nesúhlasila s tým a odporučila preto neprijať zákon ako celok.

Novelou sa zo zákona vypustí ustanovenie, podľa ktorého vláda nariadením raz ročne k 1. marcu zvýši nájomné o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

Zvyšovanie zmluvnej výšky nájmu sa upraví iným spôsobom. Maximálna výška nájomného sa zvýši automaticky raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie za predchádzajúci kalendárny rok.

Zvýšené nájomné zverejní Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania na svojom webovom sídle. Prenajímateľ môže zvýšiť nájomné dohodnuté v zmluve raz ročne o túto mieru inflácie.

Novinky v novele

Novela zároveň umožní vytvárať medzi spoločnosťou investičného partnera a spoločnosťou prenajímateľa aj iné úrovne spoločností ako doteraz. Investičný partner nemusí mať pri prenajímateľovi 100-percentný podiel.

Umožní sa tiež vstup subjektov rozpočtu verejnej správy do spoločnosti prenajímateľa, môžu tak participovať na projektoch štátom podporovaného nájomného bývania.

Právna norma vytvára predpoklady na zaradenie aj iných priestorov ako bytov do štátom podporovaného nájomného bývania.

Zároveň sa umožní prevod vlastníckeho práva k nebytovým priestorom na tretie strany, a to vzhľadom na prevádzkovú a finančnú záťaž spojenú s užívaním týchto priestorov prenajímateľom v rámci štátom podporovaného nájomného bývania. Novela bude účinná od 25. júna tohto roka.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko