Na hlavný obsah

Slovensko dodržiava protikorupčné odporúčania nedostatočne, konštatuje hodnotiaca správa EÚ

Iba tri z 21 odporúčaní implementovalo úplne.

Slovensko dodržiava protikorupčné odporúčania nedostatočne, konštatuje hodnotiaca správa EÚ
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Skupina štátov proti korupcii (GRECO), hlavný protikorupčný orgán Rady Európy (RE), v stredu (17. 4.) zverejnila ďalšiu hodnotiacu správu o pokroku, ktorý Slovensko dosiahlo pri implementácii odporúčaní vydaných v roku 2019 a zameraných na predchádzanie korupcie a podporu bezúhonnosti vo vrcholových výkonných funkciách vlády a polície.

GRECO skonštatoval, že Slovensko dodržiava odporúčania nedostatočne. Iba tri z 21 odporúčaní implementovalo úplne, štyri čiastočne a 14 odporúčaní nezaviedlo vôbec.

Pokiaľ ide o najvyššie výkonné funkcie vo vláde, úroveň dodržiavania pravidiel zostala rovnaká ako v predchádzajúcej správe z roku 2021.

Vládne orgány v súčasnosti vedú verejné konzultácie o balíku opatrení vrátane etického kódexu a zriadenia Etickej komisie. GRECO nalieha na vládu, aby urýchlene pristúpila k prijatiu tohto balíka, od ktorého sa očakáva, že bude riešiť väčšinu jeho odporúčaní.

Nesplnené odporúčania sa týkajú požiadavky, aby sa štátni tajomníci a poradcovia podrobili kontrole bezúhonnosti v rámci prijímania do zamestnania. A aby sa zverejnili mená, funkcie a odmeny týchto poradcov.

Ďalšie nezavedené odporúčania sa týkajú potreby prijať akčný plán prevencie korupcie a kódexu správania, ako aj pravidiel pre lobing, konflikty záujmov, prijímanie darov a iných výhod, ako aj obmedzení po skončení zamestnania a majetkových priznaní.

Pokiaľ ide o orgány činné v trestnom konaní, GRECO uznáva, že sa dosiahol určitý viditeľný pokrok pri implementácii starších odporúčaní. Prijal a zverejnil sa online nový etický kódex a vydalo sa nové usmernenie o vonkajších aktivitách policajtov.

Orgány vykonali viacero školení

Orgány činné v trestnom konaní vykonali viacero školení a osvetových aktivít, a to aj pre vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa zaoberajú prípadmi korupcie.

Treba rozsiahle opatrenia

Správa GRECO však zdôrazňuje, že sú potrebné rozsiahle opatrenia vo viacerých oblastiach. Vrátane pravidelných kontrol bezúhonnosti policajtov, obmedzení po skončení zamestnania, systému kontroly majetkových priznaní, mechanizmu podávania sťažností na pochybenia príslušníkov polície a spracovania oznámení oznamovateľov.

Vzhľadom na pomalý pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo, žiada GRECO slovenské orgány, aby prijali misiu na vysokej úrovni s cieľom posilniť dodržiavanie zostávajúcich odporúčaní.

Slovenské orgány by mali skupine GRECO podať správu o opatreniach na implementáciu všetkých predložených odporúčaní do 31. decembra 2024.

GRECO je orgánom Rady Európy, ktorého cieľom je zlepšiť schopnosť svojich členov bojovať proti korupcii monitorovaním dodržiavania ich protikorupčných noriem. Pomáha členským štátom RE identifikovať nedostatky v národných protikorupčných politikách a podnecuje potrebné legislatívne, inštitucionálne a praktické reformy.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-4-1150x224.png

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko