Na hlavný obsah

Správa EÚ o migrácii a azyle je kritická k štátom podporujúcim pašovanie ľudí

Hovorí aj o obchode s ľuďmi či nelegálnom zamestnávaní.

Správa EÚ o migrácii a azyle je kritická k štátom podporujúcim pašovanie ľudí
Migranti na poľsko-bieloruskej hranici, ktorým pri vstupe do krajiny bránia poľské bezpečnostné sily. Foto: TASR/AP

Európska komisia (EK) predložila v stredu (29. 9.) správu o migrácii a azyle, ktorú zverejnila rok po prijatí návrhu Nového paktu Európska únia (EÚ) o migrácii a azyle. Zároveň prijala obnovený akčný plán proti pašovaniu migrantov a oznámenie o uplatňovaní smernice o sankciách voči zamestnávateľom.

Tieto iniciatívy sú súčasťou komplexného prístupu k migrácii, ktorého cieľom je zabrániť organizovanému vykorisťovaniu migrantov, obmedziť nelegálnu migráciu a podporiť trvalé riadenie migrácie.

Budú sa zaoberať problémami pri rozbíjaní organizovaných zločineckých skupín, ako aj potrebou prispôsobiť sa novým výzvam, medzi ktoré patrí štátom podporované pašovanie migrantov, aké sa deje na hraniciach EÚ s Bieloruskom.

Komisia uviedla, že ak by boli jej návrhy prijaté, výrazne by zlepšili schopnosť členských štátov riešiť sériu problémov spojených s migráciou.

Pokrok legislatívnych návrhov podporí ochranu hraníc EÚ

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová skonštatovala, že pri príprave Nového paktu o migrácii a azyle došlo k pokroku. Vyzvala však ďalej pracovať na predložených návrhoch, najmä pokiaľ ide o návrhy týkajúce sa kontrol a systému Eurodac, ktoré umožnia primerané kontroly všetkých osôb vstupujúcich do EÚ.

Správa EK hodnotí pokrok a kľúčové momenty migračnej a azylovej politiky za uplynulý rok a pol, identifikuje hlavné výzvy, upozorňuje na témy, v ktorých možno očakávať priaznivý vývoj, a stanovuje kroky, ktoré povedú k uskutočniteľnej a spravodlivejšej migračnej a azylovej politike.

Podľa správy rýchly a konštruktívny pokrok v legislatívnych návrhoch poslúži na posilnenie schopnosti EÚ chrániť svoje hranice a v súlade s jej hodnotami umožní prijímať humánnym spôsobom osoby, ktoré majú právo prísť, a dôstojne zaobchádzať s tými, ktorí toto právo nemajú.

Plán sa má zamerať aj na obchod s ľuďmi

Obnovený akčný plán EÚ proti pašovaniu migrantov na roky 2021 až 2025 je zameraný na predchádzanie pašovaniu ľudí. Je to kľúčový cieľ Nového paktu o migrácii a azyle a Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu.

Akčný plán proti prevádzačstvu má za cieľ rozvíjať operačné partnerstvá v oblasti migrácie a zaistiť lepšie vykonávanie právneho rámca upravujúceho sankcie pre prevádzačov, a to aj prostredníctvom Protokolu OSN proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky.

Plán navrhuje lepšie vykonávať smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, smernicu o právach obetí, smernicu o povolení na pobyt a smernicu o sankciách voči zamestnávateľom.

Plán EK navrhuje rozvíjať operatívne, právne, diplomatické a finančné nástroje, ktoré má Únia k dispozícii, a reagovať na zneužívanie nelegálnej migrácie štátnymi aktérmi, čomu pomôžu opatrenia okrem iného v oblasti víz, obchodu, vývoja či finančnej pomoci.

Čiastočné pozastavenie dohody o zjednodušení vízového režimu s Bieloruskom, ktoré EK v stredu navrhla, je jedným z príkladov nových opatrení.

Sankcie aj pre zamestnávateľov nelegálnych migrantov

Oznámenie EK o uplatňovaní smernice o sankciách voči zamestnávateľom vychádza zo skutočnosti, že nelegálne zamestnávanie je základným faktorom, ktorý podnecuje k nelegálnej migrácii.

Vystavuje ľudí riziku vykorisťovania, vedie k stratám vo verejných financiách a obmedzuje individuálne a sociálne práva. Smernica o sankciách voči zamestnávateľom poskytuje celoeurópsky právny rámec pre predchádzanie nelegálnemu zamestnávaniu nelegálnych migrantov.

Komisia preto načrtla opatrenia, ktoré majú zlepšiť uplatňovanie tejto smernice v praxi a riešiť neefektívnosť členských štátov pri ukladaní sankcií, ochranných opatrení a kontrol na odhaľovanie nekorektných zamestnávateľov a na ochranu migrantov pred vykorisťovaním.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Svet