Na hlavný obsah

Splnomocnenec pre rómske komunity chce spolupracovať na rozširovaní kapacít materských škôl

Z plánu obnovy je vyčlenených 129 miliónov eur.

Splnomocnenec pre rómske komunity chce spolupracovať na rozširovaní kapacít materských škôl
Na ilustračnej snímke materská škola. Foto: TASR

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity plánuje spolupracovať pri rozširovaní kapacít materských škôl. Uviedol to Michal Šľachta z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Ako ďalej vysvetlil, úrad sa plánuje aktívne zapojiť v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenska do aktivít, ktoré sa týkajú zaistenia podmienok na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov.

V pláne má aj konzultovať s obcami, ktoré môžu žiadať o finančné zdroje z plánu obnovy na odstránenie dvojzmennej prevádzky na základných školách, ktoré navštevujú rómski žiaci.

Právny nárok na miesto v materskej škole

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero poznamenal, že vytvorenie podmienok pre zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole od troch rokov je kľúčovou reformou, pri ktorej ako úrad chcú spolupracovať s rezortom školstva.

„Z našich dát vyplýva, že absolvovaním aspoň jedného roka materskej školy sa zlepšuje školská úspešnosť týchto detí. V rámci Národného projektu PRIM (PRojekt Inklúzie v Materských školách), ktorý realizuje náš úrad, celková úspešnosť troj až štvorročných detí v materských školách predstavuje 81,25 percenta. Celková úspešnosť päť až šesťročných detí materských škôl predstavuje 71,05 percenta. Včasná zaškolenosť detí má nepochybne pozitívny dopad aj na ich ďalšie vzdelávanie na základných školách,“ zhodnotil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Rozširovanie kapacít

Šlachta doplnil, že aktuálne využíva možnosti národného projektu 129 materských škôl, kde pôsobí 585 zamestnancov na pozíciách pedagogický asistent, odborný zamestnanec, rodičovský asistent a koordinátor inkluzívnych tímov. Z tohto počtu na rôznych pozíciách v rámci inkuzívnych tímov pôsobí 233 Rómov. V zapojených materských školách absolvovalo v školskom roku 2020/2021 predprimárne vzdelávanie 3 156 detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Hero spolu s poslancom Európskeho parlamentu Petrom Pollákom (OĽANO) navštívil obce Cakov a Radnovce, ktoré sa zapojili do výzvy Ministerstva vnútra SR na podporu budovania a rozširovania kapacít v materských školách v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Výzva je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obec Cakov skrz výzvu vytvorila miesta pre 50 škôlkarov a obec Radnovce pre 98 detí.

V súčasnosti je zazmluvnených v rámci danej výzvy 163 materských škôl, z toho je 41 projektov ukončených. Celkovo by sa malo vytvoriť 6 608 nových miest pre predškolákov.

Z plánu obnovy je pre rozšírenie kapacít v predškolských zariadeniach vyčlenených 129 miliónov eur. Šlachta podotkol, že v prípade legislatívneho zavedenia povinnej materskej školy pre deti od troch rokov by obce a mestá museli rozšíriť kapacity týchto škôl o 12 000 až 12 300 miest. Miesta chýbajú najmä v Bratislavskom kraji a na východe Slovenska v obciach, kde žijú obyvatelia rómskych komunít.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko