Na hlavný obsah

Vláda schválila poskytovanie dotácií podnikom na vysoké ceny energií

O dotáciu bude nutné žiadať.

Vláda schválila poskytovanie dotácií podnikom na vysoké ceny energií
Ilustračná fotografia stožiarov elektrického vedenia. Foto: Unsplash

Vláda schválila novelu zákona, ktorá umožní rozšírenie štátnej podpory podnikov o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Dopĺňa tak zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR a zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) zároveň požiadal parlament o prerokovanie novely v skrátenom konaní.

„Cieľom návrhu zákona sú legislatívne úpravy, ktoré sú potrebné na to, aby MH SR mohlo poskytnúť pomoc podnikom zasiahnutých krízou, na zmiernenie negatívneho vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu,“ uviedol rezort hospodárstva v dôvodovej správe k schválenému materiálu.

Firmy budú o dotáciu musieť požiadať. Jej maximálnu výšku, oprávnené obdobie a oprávnený náklad na určenie jej výšky ministerstvo určí vo výzve na predkladanie žiadostí.

Dotáciu možno poskytnúť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe za podmienky, že sa na ňu nevzťahujú sankcie.

Dodávateľ elektriny, dodávateľ plynu, prevádzkovateľ distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej siete je povinný poskytnúť ministerstvu súčinnosť potrebnú na posúdenie žiadosti o dotáciu. Sumu za jednu megawatthodinu (MWh) plynu a elektriny pre určenie výšky dotácie ustanoví vláda SR nariadením.

Ministerstvo tiež navrhlo, aby sa bežné výdavky na podporu poskytovanú z výdavkov štátneho rozpočtu z dôvodu kompenzácie zvýšenia cien plynu a elektriny rozpočtované v roku 2022 a 2023 mohli použiť až do konca roka 2024.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika