Na hlavný obsah

Poslanci prelomili veto zmien v oblasti životného prostredia súvisiacich so stavebnou reformou

Odmietli pritom pripomienky hlavy štátu.

Poslanci prelomili veto zmien v oblasti životného prostredia súvisiacich so stavebnou reformou
Na snímke poslanci Národnej rady (NR) SR počas rokovania na 90. schôdzi parlamentu. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej. Opätovne schválili novelizáciu viacerých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Odmietli pritom pripomienky hlavy štátu.

Novelou sa majú odstrániť prekážky fungovania novej stavebnej legislatívy, reflektuje na zmeny v procesoch územného konania a výstavby. Súčasťou integrovaného povoľovania stavieb bude aj konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).

Zákon išiel proti európskej legislatíve

Hlava štátu svoje veto zdôvodnila tým, že schválený zákon ide proti európskej legislatíve aj judikatúre. Rovnako aj nastaveným štandardom v oblasti ochrany životného prostredia. Podľa prezidentky sa dá rozumieť zámeru zefektívniť procesy spojením posudzovania vplyvov na životné prostredie s povoľovaním stavby do jedného konania. Na druhej strane však predmetná právna úprava podľa nej vyvoláva viacero otázok.

Jej výhrady smerovali najmä k časti zákona novelizujúcej konanie EIA a článku súvisiaceho s novelizáciou zákona o územnom plánovaní. Tieto časti navrhla z právnej normy vypustiť. Poslanci sa s tým však nestotožnili a zákon schválili v pôvodnom znení.

Počas prípravy a schvaľovania výstavby sa tak bude uplatňovať požiadavka, aby sa procesné úkony zrealizovali v rámci jedného prerokovania tej istej veci. Ak sa na projekt vzťahujú viaceré samostatné požiadavky, tieto požiadavky sa naplnia v rámci jedného integrovaného konania.

V rámci neho orgány, ktoré vedú k projektu samostatné konania a vydávajú samostatné rozhodnutia, vydajú v rámci prerokovania stavebného zámeru záväzné stanovisko. To nahradí samostatné rozhodnutie.

Nekompatibilita s právnou úpravou

Predkladatelia novely z hnutia Sme rodina poukázali, že predpisy týkajúce sa činností územného plánovania a výstavby obsahujú právnu úpravu, ktorá je dnes ešte účinná. Vo veľkej miere tak nebola kompatibilná s právnou úpravou po reforme stavebnej legislatívy.

„Nejde pritom len o nesúlad formálny, ktorý sa nedal preklenúť výkladom, ale o komplexné zmeny v procese, nové inštitúty a odlišný spôsob povoľovania stavieb. Treba ich reflektovať aj v osobitných predpisoch, aby s účinnosťou novej stavebnej legislatívy od 1. apríla 2024 bolo vzájomné pôsobenie týchto právnych regulácií možné, bezproblémové a dávalo adresátom práva jasnú odpoveď na ich právnu situáciu,“ vysvetlili poslanci.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko