Na hlavný obsah

Traja podnikatelia dostali pokutu za vytvorenie kartelovej dohody

Zaplatiť musia dokopy vyše 200-tisíc eur.

Traja podnikatelia dostali pokutu za vytvorenie kartelovej dohody
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR vydal 25. júla rozhodnutie, ktorým uložil trom podnikateľom pokuty v celkovej výške 236 892 eur. Dvom z nich dal aj zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok, respektíve tri roky za uzatvorenie kartelovej dohody. PMÚ o tom informoval na svojej webovej stránke.

Rozhodnutie je dôsledkom vyšetrovania, ktoré úrad inicioval na základe podnetu od ministerstva hospodárstva. Prípad sa týkal verejného obstarávania, ktoré vyhlásil prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Konkrétne išlo o dodanie technológií, ktoré mali zvýšiť efektivitu vo výrobnom procese v pekárenskom priemysle. Podnikatelia mali predkladať ponuky na toto verejné obstarávanie.

„Následne, v správnom konaní, úrad získal informácie a podklady, z ktorých dospel k záveru, že účastníci správneho konania v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže nepostupovali samostatne. Svoj postup koordinovali tak, aby súťaž vyhral vopred dohodnutý účastník,“ uviedol PMÚ.

Následne úrad uložil pokuty všetkým trom účastníkom konania. Jedného z podnikateľov však dohodou s úradom oslobodili od pokuty, pretože ako prvý predložil dôkazy o porušení zákona. Taktiež mu neuložili zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Dohoda s úradom umožňuje podnikateľovi, ktorý prizná svoju účasť na porušení zákona a prevezme zodpovednosť, znížiť pokutu do 50 percent.

Druhý podnikateľ využil urovnanie so zvýhodnením a takisto dosiahol zníženie pokuty. Tretiemu účastníkovi konania PMÚ uložil pokutu v plnom rozsahu a zároveň mu zakázal účasť vo verejnom obstarávaní na tri roky.

Rozhodnutie PMÚ zatiaľ nie je právoplatné, pretože účastníci konania majú možnosť proti nemu podať rozklad v stanovenej lehote.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika