Na hlavný obsah

Vyšetrovateľ NAKA Štefan Mašin sa nebude môcť vrátiť do práce

Informoval o tom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Vyšetrovateľ NAKA Štefan Mašin sa nebude môcť vrátiť do práce
Na ilustračnej snímke príslušník Národnej kriminálnej agentúry. Foto: RTVS

Krajský súd v Bratislave zvrátil rozhodnutie Mestského súdu Bratislava IV, podľa ktorého sa vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Štefan Mašin, zaraďovaný medzi takzvaných „čurillovcov“, môže vrátiť do práce. Informoval o tom na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

„Ani policajtovi Štefanovi Mašinovi neprešla na súde žaloba proti ministerstvu vnútra. Aj v jeho prípade je pravda na strane ministerstva,“ napísal minister. Ako ďalej uviedol, je to už šieste rozhodnutie, ktoré prinieslo neúspech policajtom, „ktorí si chceli zo zákona urobiť trhací kalendár“.

„Taktiež aj Branko Kišš, ktorý si nárokoval na zrušené miesto 1. viceprezidenta Policajného zboru, si uvedomil absurdnosť svojho konania a žalobu radšej stiahol,“ doplnil Šutaj Eštok.

V prípade Mašina krajský súd podľa ministerstva vnútra skonštatoval, že v jeho veci došlo ku kolízii dvoch právnych prostriedkov ochrany, pričom uprednostniť je potrebné prostriedky právnej ochrany podľa správneho práva pred prostriedkami právnej ochrany podľa Civilného sporového poriadku.

„So zreteľom na uvedené považoval odvolací súd záver súdu prvej inštancie o potrebe predbežného posúdenia zákonnosti personálneho rozkazu ministra vnútra o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby žalobcu za nesprávny, nakoľko podľa názoru odvolacieho súdu postupom v civilnom sporovom konaní súd prvej inštancie takýmto posúdením zákonnosti rozhodnutia žalovaného, vydaného v správnom konaní, neprípustne zasiahol do právomoci orgánu verejnej správy, čím by bol oslabený princíp právnej istoty,“ skonštatoval odvolací súd.

Krajský súd podľa rezortu vnútra tiež nevyhovel ďalšiemu vyšetrovateľovi Pavlovi Ďurkovi, keď potvrdil uznesenie Mestského súdu Bratislava IV, ktorý zamietol Ďurkov návrh na neodkladné opatrenie, vďaka ktorému by sa mohol vrátiť do práce.

„Odvolací súd sa stotožnil so záverom súdu prvej inštancie, že vyhovením návrhu žalobcu v danej veci by došlo k neprípustnému zásahu do kompetencií iného orgánu verejnej moci a táto skutočnosť bráni nariadeniu požadovaného neodkladného opatrenia,“ citoval rezort rozhodnutie súdu.

Rozhodnutie im zatiaľ nebolo doručené

Právny zástupca čurillovcov Peter Kubina v tejto súvislosti reagoval, že v prípade Mašina mu zatiaľ rozhodnutie nebolo doručené.

„Ak však došlo k zrušeniu neodkladného opatrenia, potom predpokladáme, že sa tak stalo z rovnakých dôvodov, pre ktoré krajský súd nevyhovel ani Jánovi Čurillovi a Róbertovi Magulovi. V týchto dvoch prípadoch boli podané dovolania pre zásadné porušenie práva na spravodlivý proces odvolacím súdom. Rovnako budeme postupovať aj v ostatných prípadoch,“ zdôraznil Kubina.

Pokiaľ ide o Branka Kišša, v jeho prípade podľa Kubinu nadriadení dlhodobo nerešpektovali nariadené neodkladné opatrenie a neumožnili mu pracovať v súlade s ním.

„Preto ho v určitom momente prestalo baviť nechať sa šikanovať, našiel si prácu v súkromnom sektore a odišiel z Policajného zboru. Z tohto dôvodu sa stalo jeho neodkladné opatrenie bezpredmetným, a preto bol v jeho prípade návrh vzatý späť. V blízkej budúcnosti však bude v jeho prípade podaná antidiskriminačná žaloba,“ dodal Kubina.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-4-1150x224.png

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko