Na hlavný obsah

Bratislava dostala vysokú pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie

Mesto zadalo zákazku bez splnenia zákonných podmienok.

Bratislava dostala vysokú pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie
Na snímke pohľad na Bratislavu. Foto: TASR

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Bratislave pokutu za zákazku z roku 2016, informovala v pondelok (17. 5.) riaditeľka tlačového odboru ÚVO Janka Zvončeková. „Úrad uložil pokutu 78 948,02 eura hlavnému mestu v súvislosti so zadaním nadlimitnej zákazky z decembra roku 2016 na predmet Dodávka služby svietenia na stanovenej úrovni poskytovania služieb v Bratislave,“ uviedla Zvončeková.

Hlavné mesto zadalo zákazku priamym rokovacím konaním bez splnenia zákonných podmienok na použitie tohto postupu a následne uzavrelo 27. decembra 2016 zmluvu. „Použitie priameho rokovacieho konania pred úradom obhajovalo znaleckým posudkom, ktorý zároveň tvoril hlavný a jediný dôkaz o tom, že z technických dôvodov môže realizovať predmet zákazky len jeden subjekt,“ uvádza predseda ÚVO Miroslav Hlivák a dodáva, že úrad v druhostupňovom rozhodnutí konštatoval, že predmetný znalecký posudok nie je možné akceptovať ako dôkaz preukazujúci skutočnosť, že služby môže poskytnúť len jeden hospodársky subjekt, ak z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž.

Úrad konštatoval, že spojenie časového hľadiska a technických dôvodov nie je možné akceptovať, pretože hlavné mesto spôsobilo situáciu, keď potrebu obstarania systému riadenia osvetlenia začalo riešiť v nedostatočnom časovom predstihu. „Vydanie rozhodnutia o uložení pokuty sa oddialilo preto, že mesto podalo v roku 2017 žalobu na súd voči rozhodnutiu, v ktorom úrad konštatoval porušenie zákona,“ vysvetlil Hlivák a dodal, že úradu bol doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v novembri 2020. „Súdy dali za pravdu správnosti postupu ÚVO, ktorý mohol pokračovať v konaní vo veci správneho deliktu spočívajúceho v neoprávnenom použití priameho rokovacieho konania, výsledkom ktorého je uloženie pokuty,“ uzavrel Hlivák.

Koncom roka 2016, počas primátorovania Iva Nesrovnala, sa skončila dvadsaťročná zmluva na dodávku komplexnej služby správy verejného osvetlenia, ktorú malo hlavné mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Až do výberu nového dodávateľa komplexných služieb verejného osvetlenia v hlavnom meste prevádzku osvetlenia naďalej zabezpečovala spoločnosť Siemens na základe Zmluvy o úrovni poskytovania služieb. Tú mesto so spoločnosťou uzavrelo na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť mesiacov. V januári 2017 vtedajší mestskí poslanci Lucia Štasselová a Ján Mrva podali podnet na ÚVO na kontrolu s vynakladaním verejných financií v súvislosti s verejným obstarávaním verejného osvetlenia v Bratislave.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny