Na hlavný obsah

Vláda schválila klimatický akčný plán

Krajine má pomáhať pri zmene klímy.

Vláda schválila klimatický akčný plán
Foto: TASR

Vláda v utorok (31. 8.) schválila materiál z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý má za cieľ zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Dokument s názvom Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (Akčný plán) sa zameriava na sedem oblastí – ochrana, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia.

Envirorezort v pláne identifikoval 45 špecifických opatrení a v ich rámci 169 úloh do roku 2027 na zmiernenie klimatickej zmeny.

Akčný plán definuje kroky na zavedenie opatrení v krátkom čase od roku 2021 do 2023 a strednodobom horizonte od roku 2024 do 2027. V oblasti vodného hospodárstva má akčný plán za cieľ zlepšiť manažment vody, zvýšiť bezpečnosť obyvateľstva, ochranu kritickej infraštruktúry a krajiny.

Zvýšiť by sa mala aj adaptačná schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny. Uplatniť by sa mali opatrenia na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity a udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby, uvádza sa v materiáli.

Prispôsobiť sa zmene klímy má aj lesné hospodárstvo. Podporovať a presadzovať sa budú alternatívne modely hospodárenia podporujúce stabilitu a odolnosť lesných porastov.

V oblasti prírodného prostredia a biodiverzity by sa mala zvýšiť ekologická stabilita krajiny. Udiať sa tak má prostredníctvom lepšieho manažmentu vody pre biodiverzitu a „zlepšenia adaptívneho manažmentu všetkých typov území s ohľadom na vývoj ekosystémov“.

Rezort chce plnenie úloh kontrolovať

V oblasti zdravia a zdravej populácie je cieľom aktívne a preventívne reagovať na meniace sa klimatické podmienky. Taktiež sa má zabezpečiť adekvátne zdravé prostredie na život, prácu, bývanie a oddych.

Cieľom v oblasti sídelného prostredia je prispieť k vytvoreniu legislatívneho, inštitucionálneho, odborného a finančného prostredia pre systematické kroky samospráv v procese adaptácie.

Ministerstvo životného prostredia chce Akčný plán každoročne vyhodnocovať. Po rokovaní vlády to uviedol šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO).

„Chceme kontrolovať, či jednotliví aktéri, zodpovední za prijímanie opatrení a plnenie úloh, prichádzajú s riešeniami a robia kroky, ktoré vyplývajú zo zadefinovaného plánu,“ vyhlásil Budaj.

Ocenil, že na rokovaní prešiel materiál jednohlasne, svedčí to podľa neho o tom, že ministri si naplno uvedomujú dôležitosť témy.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko