Na hlavný obsah

Na pracoviskách platí režim OTP, zákaz vychádzania má viacero výnimiek (prehľad opatrení)

Niektoré školy prešli na dištančnú výučbu.

Na pracoviskách platí režim OTP, zákaz vychádzania má viacero výnimiek (prehľad opatrení)
Na ilustračnej snímke interiér tržnice na Trnavskom mýte v Bratislave počas protipandemických opatrení. Foto: TASR

Od štvrtka (25. 11.) na Slovensku platí núdzový stav, covidový automat je pozastavený a na celonárodnej úrovni platia prísnejšie protipandemické opatrenia, a to aj pre zaočkovaných.

Lockdown má zatiaľ platiť po dobu dvoch týždňov, a teda aj počas celého aktuálneho týždňa. Spojený s ním je aj zákaz vychádzania od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa s viacerými výnimkami.

Rúška a respirátory

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platí v interiéroch – vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov, povinné prekrytie nosa aj úst respirátorom vo všetkých okresoch.

V exteriéri vo všetkých okresoch platí povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak sú ľudia od cudzích osôb vzdialení menej ako dva metre.

Prekryté horné dýchacie cesty treba mať aj na všetkých hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.

Od minulého štvrtka je opätovne zavedená povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom.

Prevádzky

Otvorené môžu byť len esenciálne prevádzky, teda tie, ktoré predávajú nevyhnutný tovar, a to aj v nákupných centrách.

Prevádzky a služby, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vychádzania a fungujú v režime základ (pre všetkých):

 • liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
 • prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • zásielkový predaj tovarov
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
 • práčovne a čistiarne
 • čerpacie stanice
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru
 • taxislužby
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • zberné dvory
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
 • prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
 • obchodné domy (môžu v nich mať však otvorené výlučne len esenciálne prevádzky) 
 • prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu (viď nižšie v sivom bloku)

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5.00 h do 20.00 h v režime základ (pre všetkých):

 • predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
 • predajne drogérie
 • predajne novín a tlačovín
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
 • výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
 • oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení
 • kľúčové služby
 • obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
 • predajne obuvi
 • predajne domácich a záhradkárskych potrieb
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba

Kapacitné obmedzenia:

 • jedna osoba na 25 štvorcových metrov (neplatí pre deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby)
 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne

Prevádzkovatelia taxislužieb musia obmedziť kapacitu prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti).

OTP na pracoviskách aj v hoteloch

Pracoviská fungujú od pondelka (29. 11.) v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní covidu). Testovanie zamestnancov, ktorí nie sú zaočkovaní a neprekonali covid, je potrebné raz za sedem dní a stačí aj výsledok antigénového samotestu. Na vstup na pracovisko budú zamestnávatelia uznávať aj potvrdenie o negatívnom teste z mobilných odberových miest.

Testovanie pracovníkov zabezpečujú zamestnávatelia. Tí si musia zaobstarať testy, vhodné priestory, zabezpečiť zodpovednú osobu a postarať sa aj o likvidáciu odpadu z testovania. Vyplýva to z manuálu, ktorý v piatok (26. 11.) zverejnilo ministerstva hospodárstva.

Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári).

Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.

Režim OTP platí aj pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

V hoteloch platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v spoločných priestoroch, donáška do izby zákazníka je povolená. Hotely musia zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch a vybaviť zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Väčšinu škôl nezatvorili

Na dištančnú výučbu prešli od pondelka len základné umelecké školy či jazykové školy. Zatvorené sú centrá voľného času, krúžky a iné mimoškolské aktivity, ktoré sa tiež dajú realizovať len na diaľku.

Materské, základné a stredné školy či špeciálne školy a poradne pre deti ostávajú naďalej otvorené. Školské internáty prešli do režimu OTP.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Rožňave a Vranove nad Topľou nariadili od pondelka prerušenie vyučovania vo svojich územných obvodoch na stredných školách a druhom stupni základných škôl.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko