Na hlavný obsah

V 52 čiernych okresoch platia najprísnejšie protipandemické opatrenia (+mapa)

Zelená ani oranžová farba na mape už nie je.

Od pondelka (15. 11.) je v čiernej farbe covidového automatu až 52 okresov na Slovensku. Ide o takzvaný tretí stupeň ohrozenia, platia v nich teda najprísnejšie opatrenia.

Vo fáze s druhou najhoršou epidemickou situáciou, teda v bordovej farbe, sa nachádza 19 okresov, zatiaľ čo načerveno ostáva zafarbených už len 8 okresov. Ani jeden už nie je v oranžovej či zelenej farbe.

Prevádzky a podujatia

Stále platí, že prevádzky sú povinné zvoliť si režim fungovania (kompletne zaočkovaní, OTP, základ), umiestniť ho na viditeľné miesto a daný režim aj patrične dodržiavať.

Výnimku zo zvolenia režimu majú len takzvané „esenciálne“ prevádzky, ako napríklad potraviny, drogérie, lekárne, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, čerpacie stanice a iné definované vo vyhláške.

Pri hromadných podujatiach, tak isto ako pri prevádzkach, platí povinnosť zvolenia si jedného z režimov. Treba ho umiestniť na viditeľné miesto a zabezpečiť vstup na podujatie len ľuďom, ktorí daný režim spĺňajú.

Dĺžka karantény pri vstupe na územie SR je v súčasnosti pri bezpríznakovom priebehu karantény 10 dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Karanténa sa netýka plne zaočkovaných osôb.

Protiepidemické opatrenia

Rúška a respirátory

Červené okresy:

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Bordové a čierne okresy:

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Hromadné podujatia:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb 
 • Základ: max. 10 osôb

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov) 
 • OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb
 • Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb 
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu.

Ak je účasť vyššia ako 1 000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Športové podujatia - súťaže, limity pre športovcov:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor
 • Základ: 10 osôb na sektor

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 osôb na sektor
 • Základ: 6 osôb na sektor

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb
 • OTP: zakázané (výnimku majú profesionálne súťaže)
 • Základ: zakázané

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Kultúrne podujatia:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri
 • Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri
 • Základ: nesmú sa konať

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

Bohoslužby

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)
 • Základ: jedna osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
 • OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb
 • Základ: jedna osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: max. 100 osôb
 • OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)
 • Základ: 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

Svadby, kary, oslavy, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 50 osôb v interiéri alebo 80 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • OTP: maximálne 25 osôb v interiéri alebo 40 v exteriéri a povinný zoznam účastníkov
 • Základ: nesmú sa konať

Bordové okresy:

Povolené len pre kompletne zaočkovaných, maximálne 20 osôb s povinným zoznamom účastníkov

Čierne okresy:

Zakázané v rámci všetkých troch režimov.

Taxislužby:

Červené, bordové a čierne okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov

Umelé kúpaliská:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 % kapacity
 • OTP: 25 % kapacity
 • Základ: zakázané

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 25 % kapacity
 • OTP: najviac 10 osôb
 • Základ: zakázané

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: najviac 10 osôb
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Vleky a lanovky:

Červené a bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 50 % kapacity
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané 
 • Základ: kabínkové lanovky zakázané

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: 25 % kapacity
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané 
 • Základ: kabínkové lanovky zakázané

Obchodné domy:

Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky

Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

Hotely a ubytovacie služby:

Červené a bordové okresy:

 • Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení
 • OTP: dve dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe
 • Základ: ubytovanie zakázané

Čierne okresy:

Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Reštaurácie a zariadenia verejného stravovania:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky 
 • OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre 
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz

Čierne okresy:

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Fitnescentrá:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2
 • Základ: zakázané

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Múzeá, galérie, výstavné siene:

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb
 • Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

Bordové okresy:

 • Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení
 • OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • Základ: zakázané

Čierne okresy:

 • Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových
 • OTP: zakázané
 • Základ: zakázané

Wellness, akvaparky, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne:

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Červené okresy:

 • Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb
 • OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach
 • Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Moje odložené články

  Viac

  Najčítanejšie

  Nové v rubrike Slovensko