Na hlavný obsah

Vláda schválila v novele o rozpočtových pravidlách výdavkové limity

Limit verejných výdavkov bude schvaľovať parlament. 

Vláda schválila v novele o rozpočtových pravidlách výdavkové limity
Rokovanie vlády SR. Foto: TASR

Rozpočet verejnej správy by sa mal po novom zostavovať už na základe výdavkových limitov schválených Národnou radou SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý v stredu (12. 1.) schválila vláda s pripomienkami.

Návrh zmeny zákona o rozpočtových pravidlách nadväzuje na novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú parlament zatiaľ neschválil.

„Návrhom zákona sa zabezpečuje premietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav,“ uviedlo ministerstvo financií.

Rezort navrhol, aby limity verejných výdavkov schvaľoval parlament. V aktuálnom volebnom období by mala národná rada schváliť výdavkové limity na roky 2023 a 2024.

Limitom verejných výdavkov je maximálna výška celkových časovo rozlíšených konsolidovaných výdavkov verejnej správy.

Nevzťahuje sa na samosprávy či prostriedky z rozpočtu EÚ

V prípade viazaných nevyčerpaných, najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, novela umožňuje prekročenie limitu výdavkov tak, aby bol zabezpečený súlad s limitom verejných výdavkov.

V prípade realizácie rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte novela povoľuje len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov.

Ako vyplýva z novely, limit verejných výdavkov sa nemá vzťahovať na výdavky územnej samosprávy, prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, odvody EÚ, výdavky na správu dlhu verejnej správy, jednorazové výdavky a vplyv hospodárskeho cyklu na výdavky verejnej správy.

Rezort financií zabezpečí riadenie a kontrolu celkového limitu verejných výdavkov počas roka, prípadné návrhy na zvyšovanie limitu však má schvaľovať vláda. Rezort zabezpečí aj monitoring plnenia limitov verejných výdavkov jednotlivých subjektov verejnej správy.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Ekonomika