Na hlavný obsah

Policajný zbor čakajú zmeny. Prezidentka podpísala novelu

Pribudnú nové právomoci.

Policajný zbor čakajú zmeny. Prezidentka podpísala novelu
Ilustračné foto - policajné auto. Foto: Facebook/Polícia SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o Policajnom zbore (PZ). Zavedie sa tak základná štruktúra polície, zrušia sa menovky na rovnošatách policajtov a pribudnú im nové právomoci.

Základnú štruktúru Policajného zboru budú tvoriť Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta.

Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.

Policajti už nebudú nosiť menovky

Zruší sa povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov. „V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov,“ zdôvodnil rezort vnútra.

Zavedie sa oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov. Dôvodom je zaisťovanie bezpečnosti určených osôb a objektov. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta bude platiť aj pri hromadnom porušení verejného poriadku.

Do zákona pribudne ustanovenie, že PZ je úradom na vyhľadávanie majetku. „Úlohou úradu na vyhľadávanie majetku je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného alebo, ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania,“ vysvetlil rezort. Doplní sa tiež oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch.

Policajti budú po novom oprávnení požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby bude stačiť úradný záznam.

Putá sa budú môcť používať i na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení. A to v prípade ak kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie alebo poškodzuje majetok.

Právo vyžadovať skúšku na alkohol

Policajti budú mať tiež právo vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou, alebo aj na zistenie prítomnosti inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné.

Legislatívne zmeny reflektujú i nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach.

Bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci, ako sú zbrane, doklady, platobné karty. Rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.

Precizuje sa umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru, namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia. A to v nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT).

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko