Na hlavný obsah

Chcú zozbierať rádioaktívny odpad zo štátnych inštitúcií a zdravotníckych zariadení

Spoločnosť Javys má pripravené dva až tri milióny eur.

Chcú zozbierať rádioaktívny odpad zo štátnych inštitúcií a zdravotníckych zariadení
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť chce do budúceho roka zozbierať rádioaktívny odpad zo štátnych inštitúcií a zdravotníckych zariadení. Foto: RTVS

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť chce do budúceho roka zozbierať rádioaktívny odpad zo štátnych inštitúcií a zdravotníckych zariadení. Na spracovanie v stredu (5. 10.) odviezla tri žiariče z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiline.

Úrad v Žiline skladoval rádioaktívny materiál vo vlastných priestoroch od roku 2019. Žiariče boli súčasťou detektora polychlórovaných látok, ktorý po 30-ich rokoch vyradili z prevádzky. Odpad pri správnom skladovaní nepredstavoval ohrozenie ani v priestoroch úradu. 

„Na druhej strane je to ionizujúce žiarenie, mohlo by dôjsť k nejakému zneužitiu či ku krádeži. Takže správna likvidácia a správne uskladnenie je veľkým prínosom,“ informoval Martin Kapasný, regionálny hygienik z RÚVZ v Žiline.

Manipulácia s uloženými žiaričmi s izotopom niklu 63 nevyžadovala špeciálnu ochranu pri ich premiestnení do transportnej nádoby. 

„Samozrejme človek to nepodceňuje, ale máme na sebe teda nejaké meracie prístroje, ktoré nám povedia, naznačia, že čo od toho môžeme očakávať,“ povedal Branislav Malovec, technológ inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu.

Každý druh rádioaktívneho odpadu potrebuje inú likvidáciu, alebo uloženie. „Konkrétne tento typ rádioaktívneho odpadu sa bude lisovať. To znamená, že pôjde do vysokotlakového lisu, zlisuje sa a následne bude uložený na republikovom úložisku v Mochovciach,“ ozrejmil Pavol Štuller, riaditeľ Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti.

Úrad verejného zdravotníctva v Žiline bol už šiestou inštitúciou, ktorá sa takto zbavila nepotrebných rádioaktívnych látok.

„Máme zdokumentovaných niekoľko desiatok zdrojov takýchto odpadov,“ pripomenul Štuller.

Nachádzajú sa najmä v nemocniciach, úradoch verejného zdravotníctva alebo školách, ktoré pracujú s rádioaktívnymi látkami. Na ich zber, bezpečné uloženie, alebo likvidáciu má Javys pripravené dva až tri milióny eur.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny