Na hlavný obsah

Materské školy navštevuje necelá tretina detí z marginalizovaných komunít

Zároveň v nich trávia menej času.

Materské školy navštevuje necelá tretina detí z marginalizovaných komunít
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Materskú školu (MŠ) navštevovala v roku 2020 necelá tretina (32 percent) detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK), v celkovej populácii detí predškolského veku to bolo 87 percent.

Vyplýva to z prieskumu štatistického zisťovania EU SILC o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR zameraného na MRK. Zistenia prieskumu prináša analytická publikácia Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK).

Predkladatelia správy približujú aj to, že deti z marginalizovaných rómskych komunít chodia do materských škôl nielen menej. Trávia v nich aj menej času ako deti z celkovej populácie.

„Celodennú starostlivosť (viac ako päť hodín) každý deň v týždni využívalo 59 percent detí z marginalizovaných rómskych komunít navštevujúcich škôlku. Ide o porovnanie so „73 percentami detí z celkovej populácie,“ upozornil ÚSVRK. 

Prieskum sa zameral aj na zaraďovanie detí z MRK do špeciálnych škôl. Detí z marginalizovaných komunít je v nich zhruba trikrát viac.

Poukazuje na problém so segregáciou

Úrad poukazuje aj na to, že pretrvávajúcim problémom je stále tiež segregácia rómskych žiakov v samostatných školách a triedach a vytváranie etnicky homogénnych rómskych tried na základných, ale aj špeciálnych školách.

„Takmer polovica (47 percent) detí z MRK vo veku šiestich až 15 rokov vzdelávajúcich sa v bežnom vzdelávaní má v triede iba rómskych spolužiakov. Tento trend je ešte výraznejší pri deťoch v špeciálnom vzdelávaní,“ upozornil ÚSVRK.

Úlohou štatistického zisťovania EU SILC – MRK 2020 bol zber reprezentatívnych a porovnateľných údajov o úrovni a rozdelení príjmov, úrovni chudoby a sociálneho vylúčenia MRK na základe metodiky EU SILC, ktorý sa realizuje v celej EÚ.

Okrem vzdelávania prináša analýzu oblastí, ako bývanie, zamestnanosť, zdravie, príjem či skúsenosť s diskrimináciou.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko