Na hlavný obsah

Rozprávky Kristy Bendovej sprevádzali detstvom niekoľko generácií

Uplynulo 100. výročie jej narodenia.

Rozprávky Kristy Bendovej sprevádzali detstvom niekoľko generácií
Na archívnej snímke portrét Kristy Bendovej. Foto: TASR

Zaslúžila sa o rozvoj detskej literatúry, napomohla formovaniu modernej parodizačnej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru. Jej majstrovským kúskom boli Osmijankove rozprávky, ktoré deťom magicky podával aj herec Ctibor Filčík v rozhlasovom éteri. V piatok 27. januára uplynie 100 rokov od narodenia spisovateľky Kristy Bendovej.

Bendová sa narodila v Kráľovej Lehote. Literárne sa prejavovala už na strednej škole, keď písala do viacerých časopisov. Jej tvorba vychádzala z poézie Jána Smreka či Emila Boleslava Lukáča. Začínala písaním poézie a vydala niekoľko básnických zbierok.

Bola poetkou ľúbostnej a intímnej lyriky, pričom patrila ku skupine mladých autorov, ktorí zaujali voči fašizmu a agresivite hitlerizmu kritický postoj.

Jej poézia vyúsťuje do úvah o ľudskej existencii, do úsilia čo najviac poznať a poznané vysloviť. Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského) v Bratislave študovala v rokoch 1942-1945 slovenčinu a ruštinu, zároveň študovala i na dramatickej akadémii v Bratislave. Zo zdravotných dôvodov štúdium v roku 1945 prerušila a nedokončila.

Po roku 1948 pracovala vo vydavateľstve Pravda a vo Zväze slovenských spisovateľov. Neskôr bola krátko redaktorkou časopisov Ohník, Roháč aj denníka Pravda.

Rozprávkarka, poetka, reportérka

Od 40. rokov 20. storočia sa venovala sústavne aj tvorbe pre deti a mládež. Najmä v 60. rokoch 20. storočia napomohla formovaniu modernej parodizačnej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru. Jej veršíky z knižky Čačky-hračky sprevádzali nejednu generáciu detí, podobne ako aj knižka Opice z našej police alebo rozprávky o Osmijankovi.

Táto kultová generačná kniha prinesie aj dnešným deťom rovnaké potešenie, aké pri čítaní zažívali ich rodičia a starí rodičia: vtip, neprekonateľný humor, nebojácnosť, dobrosrdečnosť a fantáziu. Osmijankove rozprávky bravúrne ilustrovala Božena Plocháňová a skvelú typogafiu im dodal Svetozár Mydlo.

Napísala aj ďalšie knižky poézie a prózy pre deti, napríklad Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla Mikimyška, Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko, Bola raz jedna trieda, Rozprávky z Dúbravky.

Z pera autorky však pochádzajú aj scenáre pre televízne filmy a reportážne knihy o procese s gréckym vlastencom Manolisom Glezosom Grécko žaluje (1959). Prekladala z ruskej a českej literatúry.

Viacnásobne vyznamenaná

Krista Bendová dostala rad vyznamenaní. V roku 1949 sa stala nositeľkou Národnej ceny, v roku 1962 Československej ceny mieru, v roku 1969 bola vyznamenaná Za vynikajúcu prácu, v roku 1970 jej udelili Cenu Fraňa Kráľa a v roku 1983 jej bol udelený titul zaslúžilá umelkyňa.

Životný kruh Kristy Bendovej sa uzavrel presne v deň jej 65. narodenín. Zomrela 27. januára 1988 v Bratislave.

Prozaička si svoju rodnú Kráľovu Lehotu niesla v srdci aj v tvorbe celý život. Obci sa v spolupráci so synom spisovateľky podarilo po 23 rokoch premiestniť jej pozostatky z bratislavského Slávičieho údolia do rodiska.

Knihy od autorky, plné lyrických obrázkov, riekaniek, vyčítaniek spred viac ako 50 rokov sú dodnes pútavé, hravé aj poučné. Nepochybne deťom poskytujú bohatý estetický a citový zážitok.

Pripomínajú si ju na viacerých miestach

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti oslávi 100. výročie narodenia Kristy Bendovej. Sto rokov od narodenia kultovej detskej spisovateľky si pripomenie v piatok 27. januára a vo februári.

Spomienkové Dni Kristy Bendovej odštartuje Bibiana práve v deň narodenia výnimočnej autorky, ktorá napísala 26 básnických a 19 rozprávkových kníh. Špeciálny program prinesie Príbehy za knižkami – spoločné čítanie a spomínanie seniorov a detí z knižiek Kristy Bendovej.

Dodáva, že počas osláv storočnice bude vyhodnotená aj Zimná výtvarná súťaž detí inšpirovaná knihou Opice z našej police. Výber z viac ako 300 výtvarných prác a kresieb opičiek, ktoré do Bibiany zaslali školy, jednotlivci či výtvarné krúžky ZUŠ z celého Slovenska, budú odmenené knihami a vystavené od 27. januára.

Spisovateľku si pripomenula aj Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

„S tvorbou tejto poetky, prozaičky, novinárky a dramatičky sa zoznámia v utorok 10. januára tretiaci zo Základnej školy (ZŠ) G. Bethlena. V rámci podujatia s názvom Osmijankove rozprávky si prečítajú rozprávku O inzerátovom prasiatku a sami sa naučia, ako inzerát napísať,“ uviedla pracovníčka knižnice Natália Nagyová.  

Pamätná známka

Slovenská pošta vydala poštovú známku Osobnosti: Krista Bendová (1923 – 1988) s nominálnou hodnotou jedno euro.

Poštová známka rozmerov 26,5 krát 33,9 milimetra vrátane perforácie vašla vo forme tlačového listu s 50 známkami. Na poštovej známke je spisovateľkin portrét nakreslený kriedou na školskú tabuľu.

Pri tvorbe návrhu známky sa autorka inšpirovala básnickou zbierkou Bola raz jedna trieda, konkrétne rovnomennou básničkou o žiakoch, ktorí si kradli kriedu do vreciek.

Pamätná známka, ktorú Slovenská pošta vydala k 100. výročiu narodenia spisovateľky Kristy Bendovej.
Pamätná známka, ktorú Slovenská pošta vydala k 100. výročiu narodenia spisovateľky Kristy Bendovej.Foto: Slovenská pošta

Súčasne s poštovou známkou pošta vydala obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 27. januára a domicilom obce Kráľová Lehota. Motívom FDC je ilustrácia básne O spadnutej hruške.

Motívom FDC pečiatky je pero ako atribút literárnej činnosti, ktoré sa cez školský peračník prepája s deťmi. Autorkou výtvarného návrhu známky, FDC a FDC pečiatky je Natália Ložeková. Autorom oceľorytiny prítlače na FDC je Ľubomír Žálec.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko