Na hlavný obsah

Koniec nekvalitných výrobkov z čínskych e-shopov. EP schválil nové pravidlá

Zmeny vítajú slovenské úrady aj europoslanci.

Koniec nekvalitných výrobkov z čínskych e-shopov. EP schválil nové pravidlá
Ilustračná snímka. Foto: Unsplash

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) minulý štvrtok (30. 3.) schválili nové pravidlá pre online nakupovanie z krajín mimo Európskej únie. Cieľom týchto zmien je zlepšiť ochranu európskych spotrebiteľov pred nekvalitnými či nebezpečnými výrobkami a podvodnými predajcami, často z Číny. Definitívu novým pravidlám musí ešte formálne dať Rada Európskej únie.

“Každý výrobok dodávaný na trh Únie bude musieť mať svojho zástupcu na tomto trhu. Takisto sa spružní a zlepší sťahovanie nebezpečných výrobkov z trhu. Nariadenie počíta s lehotou dva pracovné dni a každý spotrebiteľ bude kontaktovaný priamo predajcom. Zvýši sa ochrana zraniteľných zákazníkov, napr. s ohľadom na vek alebo zdravotné postihnutie. Navrhuje sa tiež možnosť pre spotrebiteľov podávať hromadné žaloby,“ približuje pripravované zmeny Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Obchodná inšpekcia potvrdzuje, že práve online nákupy z krajín mimo EÚ a navyše prostredníctvom rôznych nákupných galérií či online trhovísk sú najčastejším zdrojom slovenských spotrebiteľov. Väčšina nebezpečných výrobkov, ktoré každoročne SOI odhaľuje na slovenskom národnom trhu, má pôvod práve v tzv. tretích krajinách.

Slovenskí europoslanci sa zhodujú na pozitívnom prínose nového nariadenia.

“Vítam, že vďaka tomuto nariadeniu viac nebude možné predávať výrobky, či už v tradičných obchodoch alebo v online predaji, pre ktoré na území EÚ neexistuje subjekt zodpovedný za ich bezpečnosť. Spotrebiteľ musí mať garantovanú možnosť opravy alebo výmeny, prípadne aj vrátenia peňazí,“ uviedol Robert Hajšel (zvolený za SMER-SD) zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente.

Eugen Jurzyca (SaS) z Európskych konzervatívcov a reformistov okrem pozitívneho prínosu pociťuje aj obavy, že to povedie ku zvýšeniu cien výrobkov najmä z tretích krajín. “Výška dosahov na ceny nebola zanalyzovaná,“ dodal.

Podľa Lucie Ďuriš Nicholsonovej (Jablko) zo skupiny Renew Europe netreba zabúdať, že spotrebitelia sa musia sami vzdelávať, informovať sa či čítať overené recenzie a chrániť sa.

“Príliš striktná regulácia by mohla mať veľmi negatívne dôsledky. Napríklad by mohla obmedziť konkurenciu a prístup k tovarom z tretích krajín a zvyšovať ceny. V rokovaniach, ktoré viedol Európsky parlament s Radou, sa preto hľadala rovnováha, nie stopercentná ochrana. Dôležitým regulátorom je aj trh, ktorý by mal na základe zlých recenzií sám vylúčiť nekorektných obchodníkov, ktorí nehrajú podľa pravidiel,“ dodala.

Monika Beňová (Smer-SD) zo Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente považuje zámer za správny. Či budú tieto zmeny postačujúce, podľa nej ukáže najlepšie až aplikačná prax.

Čo sa zmení

Ministerstvo hospodárstva upozornilo, že v prípade zistenia nebezpečných výrobkov predávaných na online trhoch so sídlom mimo EÚ, v súčasnosti neexistuje právny nástroj na vymoženie stiahnutia takéhoto obsahu zo strany orgánu dohľadu. Nová úprava, ktorú schválil europarlament, to má zmeniť.

Nariadenie poskytne, podľa ministerstva, okrem vyššie uvedených zmien aj:

– zlepšenie hodnotenia bezpečnosti výrobkov tak, aby sa zaručilo, že všetky výrobky uvedené na trh budú pre spotrebiteľov bezpečné, zohľadňujúc okrem rizík pre najzraniteľnejších spotrebiteľov aj rodové hľadiská a riziká kybernetickej bezpečnosti
– zlepšenie postupu v priebehu stiahnutia výrobkov z trhu. Ak bude potrebné výrobok stiahnuť z trhu, spotrebitelia budú musieť byť informovaní priamo a musí sa im ponúknuť oprava, výmena alebo vrátenie peňazí
– systém rýchleho varovania Safety Gate (známy ako RAPEX) sa zmodernizuje, umožní účinnejšie odhaliť nebezpečné výrobky a bude prístupnejší pre osoby so zdravotným postihnutím.

Menej škôd, viac bezpečnosti

EP vysvetlil, že sa vďaka novým opatreniam zníži množstvo nebezpečných výrobkov na trhu. Tým by sa mali zároveň znížiť škody vznikajúce spotrebiteľom v EÚ. Tieto opatrenia by tiež mali znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť.

SOI spresnila, že nové nariadenie EP a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ešte nebolo schválené v Rade a nenadobudlo účinnosť. Ak sa tak stane, členské štáty budú mať 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zosúladenie vnútroštátneho práva s predmetných nariadením.

Slovenské úrady prísnejšie pravidlá vítajú

SOI víta prísnejšie pravidlá, ktoré prispejú k lepšej ochrane spotrebiteľa nielen z dôvodu ochrany ich ekonomických záujmov, ale aj k bezpečnejšiemu trhu v oblasti výrobkov sprístupňovaných na trhu EÚ. Aj posilnenie právomoci orgánu dohľadu bude mať podľa nej pozitívny dosah na účinnejšie prijímanie opatrení na ochranu trhu pred výrobkami, ktoré nie sú v súlade s predpísanými požiadavkami.

Podľa SOI je dobré, že súčasná smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa bude meniť na nariadenie, ktoré bude reagovať práve na zvyšujúci sa online predaj a sprísni povinnosti hospodárskych subjektov, ktoré budú dodávať tovar na trh EÚ.

Ministerstvo hospodárstva upozornilo, že systém bezpečnosti nepotravinárskych výrobkov spoľahlivo funguje aj v súčasnosti. Avšak bolo ho žiaduce zosilniť novými právnymi nástrojmi.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko