Na hlavný obsah

Spor o liečebný dom Machnáč pokračuje, okresný úrad zastavil vyvlastnenie pamiatky

Iniciátor zámeru sa proti rozhodnutiu odvolal.

Spor o liečebný dom Machnáč pokračuje, okresný úrad zastavil vyvlastnenie pamiatky
Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Foto: RTVS

Okresný úrad v Trenčíne zastavil vyvlastnenie liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Išlo pritom o historicky prvý návrh na vyvlastnenie kultúrnej pamiatky vo verejnom záujme u nás. Iniciátor zámeru, Spoločnosť Jaromíra Krejcara, považuje rozhodnutie okresného úradu za procesne nesprávne a bez zákonnej opory.

Podľa odborníkov bol liečebný dom Machnáč funkcionalistický skvost, už 20 rokov však chátra. Aby pamiatka medzinárodného významu ďalej nedegradovala, podala Spoločnosť Jaromíra Krejcara návrh na vyvlastnenie Machnáča vo verejnom záujme za finančnú náhradu ešte v septembri v roku 2021.

„Dochádza k znehodnocovaniu umeleckých hodnôt objektu, pôvodných výplní okien, dverí. Už neexistujú pôvodné zábradlia, veľa prvkov zmizlo,“ priblížil riaditeľ spoločnosti Martin Zaiček.

„Očakávala som osobne, že to bude rýchlejší proces. Každým dňom, mesiacom vidíme, že pamiatka je v horšom a horšom stave,“ uviedla primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková.

Úrad vyvlastňovanie zastavil

Okresný úrad v Trenčíne však vyvlastňovací proces zastavil. „Odbor výstavby a bytovej politiky OÚ Trenčín v rámci konania vyzval vyvlastňovaného o nový pokus o dohodu s vlastníkmi na základe nového znaleckého posudku, ktorý však vyvlastňovaný nedodal. Na základe uvedeného konanie zastavil,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.

Spoločnosť Jaromíra Krejcara považuje rozhodnutie za procesne nesprávne a svojvoľné, podala odvolanie.

Téme sa venovala redaktorka RTVS Dominika Kusá:

„Faktom je, že OÚ v Trenčíne pokračoval v zmysle platnej legislatívy. V prípade odvolania bude vec riešiť nadriadený orgán, ktorý je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR,“ dodala Eliášová.

Majiteľ Machnáča Milan Baláž sa so štábom RTVS osobne nestretol, poslal písomné vyjadrenie. „Rozhodnutie vnímame s pokorou ako racionálne, vecne správne a právne čisté riešenie,“ napísal.

Rezort kultúry zámer podporil

Iného názoru je rezort kultúry. „Vedenie ministerstva kultúry podporuje zámer vyvlastnenia národnej kultúrnej pamiatky Machnáč, a preto rozhodnutie trenčianskeho okresného úradu považujeme za znepokojivé. Ak získame presvedčenie, že dané rozhodnutie je nezákonné, urobíme všetky kroky, ktoré máme k dispozícii, aby sme tento stav zvrátili,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

Ministerstvo kultúry plánuje situáciu preveriť u pamiatkového úradu. Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa vyjadrila, že napriek havarijnému stavu vykonali kompetentní naposledy pamiatkový dohľad pred piatimi rokmi.

„Posledný štátny pamiatkový dohľad sme vykonali v objekte v novembri 2022. Na základe dohľadu krajského pamiatkového úradu začal konanie o náprave,“ ozrejmila pracovníčka Krajského pamiatkového úradu Trenčín Lucia Pastierová.

Pamiatkari nariadili v januári majiteľovi Machnáča, aby sa o budovu staral, ten sa proti rozhodnutiu odvolal.

Majiteľ Machnáča čaká na obsah odvolania, následne sa k nemu vyjadrí. Stále je podľa neho v hre nájomca, ktorý dal spracovať projektovú dokumentáciu pamiatkovej obnovy. Verejnosti ju doteraz napriek výzvam neukázal, urobiť tak chce až po právoplatnom ukončení vyvlastňovacieho konania.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny