Na hlavný obsah

Jeden úrad stavbu povolí, druhý ju zruší: Pán Michal kúpil pozemok, no stavať na ňom nemôže

Susedia však taký problém nemali.

Jeden úrad stavbu povolí, druhý ju zruší: Pán Michal kúpil pozemok, no stavať na ňom nemôže
Ilustračná snímka - Donovaly. Foto: RTVS

Kým jeden úrad stavbu povolí, druhý ju zruší. Úradnícky pingpong medzi sebou hrajú stavebný úrad na Donovaloch a okresný úrad v Banskej Bystrici. Pán Michal tomu nerozumie, sprava aj zľava susedia stavať mohli, no on nemôže. Zjavne sa nedá hovoriť ani o susedskej idylke.

„Vy ste ani nie tak na vine ako pán starosta, ktorý vie, čo sa tu deje, keď sa tu zakope. A on vám dal povolenie, lebo vy máte vplyvných známych. To ste hneď povedali,“ uviedla Anna Kovalíková.

„Nie som padnutý na hlavu, aby som sa takto predstavoval,“ reagoval Michal Lukačovič. „Je to hanba na jedného chlapa,“ dodala Kovalíková.

„Dvesto metrov, dvesto metrov, toto ani nehovorím… A potom tu je moja chata, čo má 67 metrov zastavanú plochu a 95 metrov úžitkovú, takže polovicu zo všetkých objektov, ktoré tu sú, a tá tu vadí,“ upozorňuje Lukačovič.

Možnosť stavať si overoval ešte pred kúpou

Pán Lukačovič si kúpil pozemok na Donovaloch, aby si postavil rekreačnú chatu pre svoju rodinu. Ešte pred kúpou si overil, či územný plán obce takúto stavbu povoľuje. 

„Nič nenasvedčovalo tomu, že by tu mohol byť nejaký problém so stavbou. Sú tu stavby, napravo je stavba, naľavo je stavba. Je to preluka, čiže medzera medzi pozemkami. Takisto aj v územnom pláne bolo napísané, že je možné zastavať preluky,“ opisuje.

A tak požiadal o stavebné povolenie. V rámci konania prišli pripomienky od susedov. Keďže ide o zosuvné pásmo, výstavbu chceli zastaviť.

„Prečo tá preluka vznikla? Nie preto, že tam ľudia nechceli stavať, ale že tam nemohli stavať, lebo je tu zosuvné pásmo a to je najhorší úsek v tomto úseku,“ tvrdí Kovalíková.

Obavy susedov zo zosuvu pôdy pramenia zo zlej skúsenosti v minulosti, keď nad chatami stavali lanovku. „Všetko sa začalo pohýňať,“ ukazuje pani Kovalíková.

Stavebný úrad obce Donovaly nevidel problém postaviť v lokalite chatu. Rozhodnutie pozastavil až jeho nadriadený orgán a tým je Okresný úrad v Banskej Bystrici. 

„Okresný úrad v Banskej Bystrici to povolenie zrušil. S tým, že sa tu stavať nedá, lebo tu nie je súlad s územným plánom a lokalita je zosuvné pásmo,“ priblížil Lukačovič. „Pán starosta si nevšimol ani našu petíciu,“ upozorňuje Kovalíková.

Petícia občanov

Nepovšimnutú petíciu 38 nespokojných občanov vytkol obci v rozhodnutí aj okresný úrad. Povolenie zrušil okrem iného aj preto, že inžiniersko-geologický posudok od pána Lukačoviča údajne nevylučoval ďalší zosuv pôdy.

„Geotechnik to vyhodnotil tak, že zosuv je stabilizovaný, ukľudnený a stavať sa tu dá. Ak sa stavba položí na hlboké základy, na mikropilóty. Čo nie je žiadna veda, ani to nie je drahá konštrukcia, je to bežná vec,“ tvrdí Lukačovič.

Aj podľa nezávislého geológa je tento terén už stabilizovaný a pri dodržaní odborného postupu je tam možná výstavba.

„Je to v čiernej farbe. My čiernou označujeme miesta, ktoré sú stabilizované,“ skonštatoval Martin Bednarik z Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v BA.

„Treba povedať, že celá výstavba severne od cesty tiež spadá do toho zosuvu,“ dodal. Čiže aj ostatné domy stoja na tom zosuvnom svahu.

„Toto je najhorší úsek, a preto tu múdri ľudia pred 150 rokmi nestavali, lenže teraz sú takí múdri, že chcú stavať,“ vyhlásila Kovalíková.

„Môžeme konštatovať, že ten postup je správny a taký, ako vyžadujeme v územiach, ktoré sú zosuvné alebo náchylné na zosuvy,“ uviedol Bednarik.

Dva zamietnutia, dva rôzne dôvody

Pán Lukačovič doplnil úradom ďalšie podklady a proces sa zopakoval. Obec stavebné povolenie vydala a okresný úrad ho zase zrušil, tentoraz už možný zosuv pôdy nebol problém.

„Zrušujúce dôvody boli zase iné ako pri tom prvom. Bol tam síce nesúlad s územným plánom, ale inak napísaný,“ tvrdí Lukačovič.

„Okresný úrad ako odvolací orgán v konaniach zistil nesúlad stavby rekreačnej chaty s územným plánom obce Donovaly,“ ozrejmil hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.

Konkrétne, že musí byť zachovaný istý ráz architektúry. Územný plán však jednoznačne nešpecifikuje aký. Vlastník pozemku sa preto obrátil na autora územného plánu a jeho zmien, dokonca aj na nezávislého znalca. Všetci dali za pravdu obci, že v lokalite sa môže stavať.

„Obec Donovaly ako stavebný úrad zastávala právny názor, že výstavba v danej lokalite je možná, preto aj vydala stavebné povolenie pre pána Lukačoviča,“ uviedol v písomnom stanovisku referent Stavebného úradu obce Donovaly Jozef Oswald.

„Nie som oprávnený vydávať stanoviská vo veci súladu zámeru s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. No podľa môjho názoru je výstavba rekreačnej chaty na parcele KNC č. 1272/3, katastrálne územie Donovaly, v súlade s Územným plánom RZ KSCR Donovaly,“ skonštatoval v písomnom stanovisku autor zmien a doplnkov územného plánu obce Donovaly Pavel Bugár.

„Parcelu číslo 12723/3 nachádzajúcu sa v stredisku Mišúty je možné zastavať navrhovaným objektom rekreačnej chaty v zmysle záväznej časti územného plánu,“ píše v stanovisku Ján Karel zo stavebnej a znaleckej organizácie.

„Obec ani autori územného plánu a jeho zmien nie sú zo zákona subjektami oprávnenými skúmať ani posudzovať súlad realizovanej stavby s územným plánom v štádiu odvolacieho konania proti rozhodnutiu stavebného úradu,“ priblížil Neumann.

Zdĺhavý proces, ktorý vyvoláva pochybnosti, hodnotí advokát

„Podľa okresného úradu je toto pozemok, kde sa stavať nedá. Vzhľadom k tomu, že napravo je dom, naľavo je dom, mi príde, že sa dá,“ povedal Lukačovič.

„Skutočnosť, že v okolí pozemku pána Lukačoviča podobné chaty stoja, nemá vplyv na to, že na jeho pozemku nie je možné ním plánovanú stavbu realizovať,“ upozorňuje Neumann.

„Ak máme v územnom pláne napísané, že je možné stavať, a postavili tam aj iní ľudia stavby v takomto rozsahu, tak potom nie je možné tvrdiť, že sa tam nedá stavať a že musí byť zachovaná nejaká architektúra, keďže ostatným sa to povolilo a je to určité právo legitímneho očakávania, keď sa niekomu povolí za tých istých podmienok, malo by sa to povoliť aj vám, pretože inak sú porušené vaše práva,“ myslí si nezávislý advokát Milan Ficek.

Postup Okresného úradu v Banskej Bystrici je podľa nezávislého advokáta aj zbytočne zdĺhavý a vyvoláva isté pochybnosti, keďže v druhom jeho rozhodnutí pribudli ďalšie námietky.

„Nemalo sa to riešiť samostatne, najprv jedna otázka a potom druhá. Malo to byť všetko v jednom. Lebo potom to vyzerá, akoby tam bol iný zámer, že hľadali iné argumenty na zrušenie toho stavebného povolenia,“ dodáva Ficek.

Pán Lukačovič nadobudol pocit, že je niekto voči nemu zaujatý. Zistil, že jeden z pracovníkov okresného úradu a syn susedov, ktorí pripomienkovali stavebné konanie sa poznajú a boli spoločne obvinení z korupcie. 

„Našli sme články na internete, z celoštátnych novín, ako syn odvolateľov a tento referent, ktorý je na okresnom úrade a predtým bol na stavebnom úrade v Banskej Bystrici, boli spolu v roku 2007 obvinení z prijímania úplatkov,“ hovorí Lukačovič.

Korupčná minulosť

Tvrdenia sme si overili na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Prvého z obvinených v roku 2010 uznal za vinného z prijímania úplatku. Dostal podmienku dva roky a musel zaplatiť peňažný trest 500 eur. Druhého ten istý súd v roku 2013 uznal za vinného z podplácania a udelil mu pokutu tisíc eur.

„Hovoríme o tom, že v minulosti dostal úplatok, pýtal si úplatok a boli za to trestne stíhaní,“ zdôraznil Lukačovič.

V snahe docieliť objektívne posúdenie svojej žiadosti iným pracovníkom okresného úradu, požiadal úrad o obnovu konania. „Okolnosti prijatia tohto zamestnanca do štátnej služby na základe vami predložených informácií preveríme,“ vyhlásil Neumann.

„Každý úrad by mal skúmať, že či je tá osoba v minulosti súdená, v každom prípade, ak to máte zahladené, tak sa na vás pozerá ako na bezúhonnú osobu,“ hovorí Ficek.

S trestným oznámením sa pán Lukačovič obrátil aj na políciu, jej postup preverovala generálna prokuratúra.

„Po adekvátnom doplnení trestného oznámenia v tejto korupčnej časti patriacej do pôsobnosti ÚŠP bolo vyšetrovateľom NAKA PPZ vydané uznesenie, ktorým odmietol vec predmetného trestného oznámenia,“ informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.

Prešli takmer tri roky od kúpy pozemku, no zdá sa, že výstavba chaty je stále v nedohľadne. „Nevidím dôvod, prečo by som sa mal vzdávať. Cítim sa v celej tejto veci iba poškodený,“ tvrdí Lukačovič.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny