Na hlavný obsah

Vo väzniciach stúpol počet samovrážd aj pokusov o ne

Odborníci sa snažia nájsť spôsob, ako im lepšie predchádzať.

Vo väzniciach stúpol počet samovrážd aj pokusov o ne
Na snímke budova Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove v piatok 19. júna 2020. Foto: TASR

Počet pokusov o samovraždu i samovrážd v ústavoch výkonu trestu a väzby sa oproti roku 2020 zvýšil. Jednou z iniciatív v ich prevencii je zriadenie odbornej komisie na prehodnotenie oparení znižujúcich riziko samovražedného konania v podmienkach výkonu väzby a trestu Ministerstvom spravodlivosti SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.

„Úlohou komisie je analýza platných opatrení na elimináciu rizika sebapoškodenia a samovražedného konania v ústavných podmienkach, pričom následne komisia prehodnotí rizikové faktory, proces ich identifikácie, používané nástroje na identifikáciu a spôsoby zaobchádzania s rizikovými väznenými osobami,“ spresnila hovorkyňa. Doplnila, že komisiu tvorí 15 odborníkov z oblasti psychológie, trestného práva či špeciálnej pedagogiky.

Klinická psychologička Martina Bečková zdôraznila, že systém prevencie rizika samovražedného konania je v podmienkach ZVJS nastavený už viac rokov a spolupracuje na ňom personál jednotlivých väzníc. „Práve z tohto hľadiska sme vyhodnotili ako efektívne predstaviť tento systém prevencie rizika samovražedného konania v podmienkach výkonu väzby a výkonu trestu najmä zdravotníckym odborníkom z civilného sektora a sme pripravení zapracovať do neho ďalšie prvky, ktoré by zvýšili úspešnosť prevencie u väznených osôb,“ dodala.

Od začiatku roka 2021 eviduje ZVJS v ústavoch desať pokusov o samovraždu a štyri samovraždy, pričom najčastejšou formou bolo obesenie a porezanie. Pre porovnanie, štyri samovraždy zaznamenal ZVJS počas celého roka 2020 a tiež počas celého roka 2019. „Vo väzení sú časté samovražedné myšlienky, dochádza k tomu oveľa častejšie ako v bežnej populácii, čo sa potvrdilo výskumne a aj v každodennej praxi, ktorá je súčasťou práce väzenských psychológov,“ uviedol ústavný psychológ Juraj Zajac. ZVJS sa v tejto súvislosti odvoláva na štúdiu Národného ústavu duševného zdravia v Českej republike, že riziko duševných ochorení a samovrážd vzrástlo počas pandémie o tretinu.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko