Na hlavný obsah

Od piatka platia nové pravidlá k prevádzkam a hromadným podujatiam

Úrad verejného zdravotníctva zverejnil vyhlášky.

Od piatka platia nové pravidlá k prevádzkam a hromadným podujatiam
Ilustračná snímka z nákupného centra. Foto: RTVS

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vydal vyhlášky k organizácii hromadných podujatí a k činnosti prevádzok, ktoré budú platiť od piatka 10. decembra. RTVS o tom informovala hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Hygienici upozorňujú, že epidemiologická situácia na Slovensku je stále „veľmi krehká a nestabilná“.  

Obyvateľov prosia, aby sa zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky a dôsledne sa chránili dodržiavaním protiepidemických opatrení. Prevádzkovateľov zároveň žiadajú, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne. 

Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Hromadné podujatia sú zakázané. Výnimku majú:

Hromadné podujatia v režime OP (očkovaní a prekonaní) do 10 osôb

  • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce
  • Povinnosť zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP

Bohoslužby

  • Maximálna povolená kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí

Sobášne obrady a obrady krstu

  • Maximálne 6 osôb (do tohto počtu sa nezapočítavajú osoby na strane organizátora)

Pohrebné obrady

  • Bez kapacitných obmedzení za dodržiavania protiepidemických opatrení stanovených vo vyhláške

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona

Voľby

Profesionálne športové súťaže (vymenované vo vyhláške v paragrafe 2, odsek f)

  • Bez účasti divákov
  • Povinné testovanie hráčov a členov organizačného tímu, ktorí nie sú očkovaní alebo neprekonali COVID-19 (podrobnosti vo vyhláške v paragrafe 6)

Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport

  • Len na základe súhlasu ministerstiev zdravotníctva a školstva

Vyhláška k hromadným podujatiam by onlineeditori on Scribd

Vyhláška k činnosti prevádzok

V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

  • Liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára
  • Prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky
  • Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku
  • Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
  • Zásielkový predaj tovarov
  • Predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby
  • Práčovne a čistiarne
  • Čerpacie stanice
  • Pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií
  • Služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta
  • Taxislužby
  • Advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
  • Zberné dvory
  • Služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania
  • Závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne
  • Obchodné domy (do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok)
  • Prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 22:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status):

  • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja)
  • Predajne drogérie
  • Predajne novín a tlačovín
  • Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií
  • Výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení
  • Prevádzky telekomunikačných operátorov
  • Prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb
  • Oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení
  • Kľúčové služby
  • Obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn)
  • Predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad).
  • Nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba
  • Prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Len v režime OTP môžu fungovať:

  • hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia

Len v režime OP môžu od 10. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

  • Prevádzky fitness (od 5:00 do 22:00)
  • Autoškoly
  • Kaderníctva, holičstvá, prevádzky manikúr alebo pedikúr (od 5:00 do 22:00)
  • Lanovky, vleky

Ostatné prevádzky obchodu môžu byť od 10. decembra otvorené len v režime OP. Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené. 

Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

  • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou
  • Do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (opísané nižšie v texte)

Taxislužby

  • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti)
  • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom

Obchodné domy

  • Musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie
  • Platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov. Zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou.
  • Povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo

  • otvorené môžu byť len kaderníctva, holičstvá, manikúra a pedikúra
  • len pre OP
  • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom 

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov

  • otvorené len pre OP
  • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru
  • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky
  • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára
  • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30
  • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania

  • Môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia
  • Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, avšak len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:
    • PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo
    • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo 
    • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste
  • Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75%
  • Zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami
  • Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú
  • Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia.

Lanovky a vleky

  • len v režime OP
  • maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %
  • iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.)

Fitness centrá

  • len v režime OP
  • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí
  • viesť zoznam návštevníkov prevádzky

Wellness v ubytovacích zariadeniach

  • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Vyhláška k činnosti prevádzok by onlineeditori on Scribd

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko