Na hlavný obsah

Finančná podpora za poplatky v školských kluboch detí sa dotkne tisícok žiakov

Pôjde najmä o tých zo znevýhodneného prostredia.

Finančná podpora za poplatky v školských kluboch detí sa dotkne tisícok žiakov
Na snímke zľava štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová a splnomocnenec Vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Foto: TASR

Ministerstvo školstva v rámci plánu obnovy vyčlenilo viac než 2,6 milióna eur na kompenzácie poplatkov v školskom klube detí (ŠKD). To sa môže v praxi dotknúť až 17 500 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a tých, ktorí sú v hmotnej núdzi. Informovala o tom v utorok (11. 1.) štátna tajomníčka rezortu Svetlana Síthová.

Podotkla, že jedným z riešení, ako pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, je zvýšiť objem hodín, ktorý trávia v škole. To sa dá zrealizovať prostredníctvom aktivít v ŠKD, ktoré si však dosiaľ niektorí rodičia nemohli dovoliť zaplatiť.

„Preto rezort školstva vyhlásil výzvu na preplatenie poplatku za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo rodiny v hmotnej núdzi a žiakov z nízkopríjmových skupín,“ priblížila Síthová.

Ministerstvo ešte v decembri na tento účel vyhlásilo výzvu. Prihlásiť sa je možné do 17. januára 2022. Vyhodnotenie výzvy zverejní rezort najneskôr 21. januára. Realizovať sa bude v druhom polroku tohto školského roka. Naplánované je aj druhé kolo výzvy, a to na školský rok 2022/2023.

Kompenzácia je určená pre žiakov od prípravného ročníka, zvyčajne do 5. ročníka ZŠ. Úspešní žiadatelia môžu požiadať o 15 eur na mesiac za dieťa.

Okrem preplatenia poplatku v ŠKD za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi, realizuje ministerstvo podľa Síthovej aj ďalšie výzvy.

„Na upevnenie učiva máme vyhlásené výzvy na doučovanie, ktoré sú určené pre všetky deti, teda aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. A takisto sme vyhlásili výzvu na podporu pomocného vychovávateľa pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách,“ dodala.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ján Hero doplnil, že pandémia zvýraznila existujúce rozdiely a prekážky medzi prístupom k vzdelaniu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či z rómskych komunít a žiakov z majoritnej spoločnosti.

„Mnohé rodiny z marginalizovaných rómskych komunít zápasia s takzvanými skrytými poplatkami, a to sú na hygienu, výlety či triedny fond, ale aj s poplatkami za ŠKD. Neschopnosť uhradiť náklady v týchto formách vzdelávania vyčleňuje ešte viac žiakov z marginalizovaných rómskych komunít z poobedňajších aktivít škôl,“ povedal.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko