Na hlavný obsah

Nielen pódium za 310 000 eur. NKÚ upozornil na prípady nehospodárnosti v Múzeu SNP

Hovorí aj o nekrytých výdavkoch v rozpočte.

Nielen pódium za 310 000 eur. NKÚ upozornil na prípady nehospodárnosti v Múzeu SNP
Na snímke Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Foto: TASR

V Múzeu SNP v Banskej Bystrici identifikoval Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR viacero nedostatkov, porušení právnych predpisov či prípadov nehospodárnosti a netransparentnosti. Hodnota nehospodárne vynaložených financií presiahla 1,3 milióna eur. Uviedol to NKÚ v piatok (28. 1.).

Identifikované nedostatky podľa NKÚ vznikli aj v dôsledku zásahov zo strany vtedajšieho zriaďovateľa, ministerstva kultúry, do právomocí vedenia múzea. Od 1. januára 2022 patrí toto múzeum pod ministerstvo obrany.

Oveľa drahšie pódium či digitalizácia

Podľa kontrolórov zasahoval rezort kultúry do výberu dodávateľa pódia na oslavy SNP v roku 2019, čím sa viac ako strojnásobila hodnota zákazky pôvodne stanovená múzeom.

Kým v predchádzajúcich rokoch stálo pódium s technikou približne 18 000 až 23 000 eur, v roku 2019 na základe požiadavky ministerstva oslovili tri konkrétne spoločnosti, ktoré predložili takmer identické ponuky a pódium na celoslovenské oslavy okrúhleho výročia SNP stálo bezmála 310 000 eur.

Múzeum tiež v rokoch 2010 až 2015 realizovalo z eurofondov projekt Digitálne múzeum, v rámci ktorého získalo dve zariadenia v hodnote 3 milióny eur na digitalizáciu zbierok. Výdavky za servis zariadení v období rokov 2014 až 2020 presiahli 5 miliónov eur, teda oveľa viac ako bola hodnota samotných zariadení. Napríklad len úvodnú prehliadku v roku 2016 stanovili na viac ako 560 000 eur.

Foto: NKÚ
Foto: NKÚ

Kontrolóri tiež zistili, že niektoré úkony v rámci servisných prehliadok fakturovali neodôvodnene, bez preukázania ich opodstatnenosti a ich celkový finančný objem sa dostal nad jeden milión eur. Vzhľadom na porušenie pravidiel finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách odstúpili národní kontrolóri obe zistenia Úradu vládneho auditu na ďalšie správne konanie.

Zmarená investícia

„NKÚ na základe výsledkov kontroly odporúča parlamentnému výboru pre kultúru a médiá, aby si jeho poslanci vyžiadali od rezortu kultúry komplexnú správu o vykonaných vnútorných auditoch. Zároveň zdôrazňuje potrebu zlepšiť koordináciu a riadenie podriadených organizácií v rámci príslušného ministerstva,“ zdôraznil úrad.

Úrad upozorňuje súčasné vedenie ministerstva tiež na vysoké odhadované výdavky múzea na projekty, ktoré neboli kryté v jeho rozpočte. Pre takéto konanie sa zmarila investícia za viac ako 280 000 eur, ktorá súvisela najmä s vytvorením kultúrneho a kreatívneho centra v Banskej Bystrici.

Tieto práce sa uskutočnili so súhlasom zriaďovateľa ešte pred schválením žiadosti o príspevok z európskych fondov. „Rezort kultúry ako zriaďovateľ múzea najskôr investície do prípravných prác podporil, no neskôr zastavil projekt z dôvodu, že žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z eurofondov neschválil. Takéto konanie považuje národná autorita pre externú kontrolu za príklad zlého riadenia projektu a nehospodárne nakladanie s verejnými financiami nielen zo strany múzea, ale aj zriaďovateľa,“ uviedol predseda NKÚ Karol Mitrík.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny