Na hlavný obsah

Neznečistené banské vody v obci Nižná Slaná sa čoskoro odčerpajú

Zníži sa tak tlak na časť bane, z ktorej vytekajú znečistené vody.

Neznečistené banské vody v obci Nižná Slaná sa čoskoro odčerpajú
Na snímke znečistená rieka Slaná. Foto: RTVS

V obci Nižná Slaná (okres Rožňava) sa začnú v najbližších dňoch práce s odčerpávaním neznečistených banských vôd zo zatopenej banskej chodby do jednej zo štôlní tunajšej sideritovej bane.

Riešenia, ktoré sa zaoberajú zastavením vytekania znečistených banských vôd zo sideritovej bane Nižná Slaná, má v rukách štátny podnik Rudné Bane.

Podnik v tejto súvislosti začne s ďalším krátkodobým riešením – odčerpávaním neznečistených banských vôd zo šikmej chodby do štôlne Marta.

Zníži sa tak tlak na tú časť bane, z ktorej stále vytekajú znečistené, silno mineralizované banské vody do vodného toku Slaná.

Rudné bane zároveň pripravia projekt čiastočného uzatvorenia (injektáž) štôlne Marta do polovice septembra. O aktuálnych opatreniach informoval Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Výtok sa znížil, kontaminácia pretrváva

Týmto opatrením sa očakáva, že dôjde k bezpečnému regulovaniu banských vôd v banskom priestore. Tiež k ďalšiemu zníženiu vytekania znečistených banských vôd do rieky Slaná. Prioritou naďalej zostáva vypracovanie projektu trvalého prečisťovania banských vôd.

Geologický prieskum, ktorý koordinuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, nepreukázal znečistenie podzemných a pitných vôd, ktoré sa spôsobili vytekaním banských vôd zo sideritovej bane.

Napriek tomu, že sa podarilo znížiť výtok banských vôd, pretrváva kontaminácia riečneho sedimentu. Ide najmä o arzén, nikel, ale tiež železo a mangán.

A to v oblastiach od výpustného miesta z bane po malú vodnú elektráreň (MVE) Čoltovo, kde sú niekoľkocentimetrové okre. Na štátnej hranici s Maďarskom nedochádza k prekračovaniu limitných hodnôt.

Slovenský vodohospodársky podnik pripravuje návrh riešenia odsávania kontaminovaných okrov a čistenia riečnych sedimentov vo vodnom toku. Zároveň sa bude pokračovať v hydrogeologickom prieskume a dôslednom monitoringu.

Úlohou Medzirezortného krízového štábu je hľadať riešenia, ako zastaviť vytekanie znečistených banských vôd do rieky Slaná. MŽP očakáva od všetkých zainteresovaných inštitúcií, že budú k svojim povinnostiam zodpovedne pristupovať.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Regióny