Na hlavný obsah

Prioritami vo výučbe by mali byť finančná gramotnosť a výučba jazykov

Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight.

Prioritami vo výučbe by mali byť finančná gramotnosť a výučba jazykov
Ilustračná snímka. Foto: RTVS

Takmer polovica populácie sa zhoduje, že medzi top priority do budúcnosti na školách by mali patriť výučba cudzích jazykov a finančnej gramotnosti, čiže schopnosti rozumieť osobným financiám. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight.

Spomedzi 12 skúmaných oblastí v aktuálnom prieskume až pätina populácie Slovenska vo veku 15 až 79 rokov považuje za najdôležitejšiu prioritu, na ktorú by sa malo zamerať vyučovanie na školách do budúcnosti, výučbu cudzích jazykov.

Celkovo túto oblasť zaraďuje medzi tri najdôležitejšie až 47 % obyvateľov. V tom, že ide o kľúčovú oblasť, sa zhodujú rovnako muži aj ženy, vyššiu dôležitosť prikladajú tejto oblasti ľudia žijúci na vidieku oproti ľuďom z miest.

Z výsledkov výskumu vyplýva, že druhou oblasťou, ktorej by s malo školstvo venovať viac do budúcnosti, je finančná gramotnosť. Medzi tri najdôležitejšie ju zaraďuje 45 % ľudí. O čosi vyššiu dôležitosť jej prikladajú muži a z pohľadu ľudí s vysokoškolským vzdelaním ide o najdôležitejšiu oblasť celkovo.

Za dôležité oblasti považujú ľudia aj programovanie a kritické myslenie

Na treťom mieste sú počítačové IT zručnosti, programovanie, porozumenie médiám a sociálnym sieťam. To, že na túto oblasť by sa malo viac zamerať vyučovanie na školách, si myslia viac muži a ľudia v strednom veku. Celkovo túto oblasť považuje za prioritnú približne tretina populácie.

Z prieskumu vychádza, že rovnako na treťom mieste v dôležitosti je aj oblasť kritického myslenia, riešenia problémov a interpretácia faktov. Približne tretina populácie by uvítala, keby sa na tieto schopnosti zameralo vyučovanie na školách.

Ako ďalšie prioritné oblasti opýtaní spomínali komunikáciu s ľuďmi, vedenie ľudí, schopnosť ekologického myslenia ale aj zdravie a zdravú výživu.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko