Na hlavný obsah

NBÚ by mal mať opäť možnosť blokovať škodlivý obsah

Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2023.

NBÚ by mal mať opäť možnosť blokovať škodlivý obsah
Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Foto: TASR

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) by mal mať opäť možnosť blokovať škodlivý obsah. A to taký, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a je formou hybridnej hrozby.

O blokovaní má úrad rozhodovať na základe odôvodneného návrhu určených subjektov a predchádzajúceho súhlasu súdu. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú v stredu (2. 11.) schválila vláda.

Úrad by mohol zablokovať napríklad obsah, ktorý môže spôsobiť oslabenie demokratických inštitútov ústavného zriadenia. Ako aj cielenú politickú destabilizáciu, radikalizáciu politickej diskusie vo verejnom priestore či zásadné sťaženie fungovania orgánov verejnej moci a prijímania ich rozhodnutí.

Prípustnosť opravného prostriedku

O blokovaní má úrad rozhodnúť len na základe doručeného odôvodneného návrhu subjektu s pôsobnosťou v oblasti bezpečnosti a obrany štátu. Potrebovať bude súhlas Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý má rozhodnúť o žiadosti NBÚ do 15 dní odo dňa jej podania. Proti rozhodnutiu súdu o vydaní súhlasu s blokovaním nemá byť prípustný opravný prostriedok.

Rozhodnutie o blokovaní sa má vydávať s maximálnou platnosťou deviatich mesiacov. „Úrad vykonáva blokovanie v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa a spôsobom primeraným vo vzťahu k následkom na majetku, právach a právom chránených záujmoch iných osôb,“ uvádza tiež návrh zákona.

Reakcie

Ako vysvetlil štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer, hybridná hrozba je čokoľvek, čo nevojenským spôsobom ohrozuje bezpečnosť štátu. „Najviac sa to spája s hoaxami, dezinformáciami, ale nemusí to byť len otázka informačnej bezpečnosti,“ načrtol.

Ako skonštatoval, blokovanie je len jedným z riešení hybridných hrozieb. Potrebou súhlasu súdu s blokovaním sa má podľa neho zvýšiť legitimita rozhodnutia. Nevylúčil, že sa zablokujú stránky, ktoré už blokovali predtým.

Internetový obsah podľa neho pravidelne monitoruje vojenská aj civilná spravodajská službou.

Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer hovorí, že nestačí, čo sa proti dezinformáciám robí. Nejde však podľa neho len o našu vlastnú záležitosť. „Snažíme sa robiť opatrenia na domácej úrovni, ale zároveň vytvárať tlak na európsku reguláciu, pretože so sociálnymi sieťami, so zodpovednosťou, transparentnosťou to nedokážeme prelomiť len na domácej úrovni,“ doplnil.

Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) pripomenula, že téme dezinformácií a boju proti škodlivému obsahu na internete sa výrazne venuje novelizovaný mediálny zákon. V prípade aktuálnej úpravy zákona o kybernetickej bezpečnosti dodala, že tak ako s blokovaním dezinformačných a konšpiračných webov súhlasila pri prvom takomto nariadení, súhlasí s týmto krokom i teraz.

Verí, že opatrenie nebude zneužité proti bežným médiám. „Rozhodovanie o zablokovaní má byť transparentnejšie a nastavené tak, aby nedošlo k zneužitiu,“ poznamenala.

Zlepšenie vzdelávania na školách

Ministerstvo školstva plánuje vylepšiť vzdelávanie v oblasti mediálnej výchovy vzhľadom na konšpiračné teórie a dezinformácie.

„Je to súčasťou kurikulárnej reformy. Kritické myslenie, posudzovanie zdrojov a obutie si mokasín svojho oponenta, aby sme sa vedeli pozerať na veci. Aby deti, mládež a ani dospelý napokon nežili v nejakej bubline, kde si len potvrdzujeme vlastnú optiku. Takto nepracuje veda. Takto nefunguje cesta k poznaniu,“ uviedol minister školstva Ján Horecký.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko