Na hlavný obsah

Karas: Počet probačných úradníkov by sa mal minimálne strojnásobiť

Na Slovensku pôsobí momentálne 86 probačných a mediačných úradníkov.

Karas: Počet probačných úradníkov by sa mal minimálne strojnásobiť
Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Foto: SITA/Jakub Julény

Na efektívny výkon probačného dohľadu a mediácie by sa mal počet úradníkov minimálne strojnásobiť. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne povereného ministra spravodlivosti Viliama Karasa pred záverečnou konferenciou k národnému projektu, ktorý sa zameriaval na posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov.

„Ide o relatívne masívny nárast, ale bez toho, aby sme mali týchto ľudí, nie je možné ukladať alternatívne tresty,“ zdôraznil minister. Jeden probačný úradník by mal mať podľa Karasa na starosti v priemere 50 živých prípadov. Na Slovensku ich má na starosti priemerne až 166.

Na Slovensku pôsobí momentálne 86 probačných a mediačných úradníkov. Ročné náklady na zvýšenie ich počtu odhadujú na približne deväť miliónov eur. „Potom však očakávame úspory a prínos nového spôsobu trestania,“ dodal Karas.

Čiastkové výsledky projektu sa podľa jeho slov podarilo implementovať aj do novely Trestného zákona, ktorá je momentálne v parlamente. Okrem iného v podobe navrhovaného zjednodušenia ukladania alternatívnych trestov.

Karas poukázal aj na efekty využívania mediácie v trestných konaniach. Zdôraznil, že hlavnou ambíciou nie je odbremenenie súdov od rozhodovacej činnosti, ale spokojnosť oboch strán sporu.

„Z môjho pohľadu ide o zatiaľ málo objavené a málo využívané nástroje. Kým pri rozsudku v civilnej časti vždy jedna zo strán odchádza prevažne so zlým pocitom, že neuspela, pri mediácii sú v zásade spokojné obe strany,“ podotkol.

Vzdelávanie sudcov a prokurátorov

Ministerstvo v rámci projektu Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v SR zrealizovalo vzdelávanie vo všetkých ôsmich krajoch. Zúčastnilo sa na ňom 99 sudcov, prokurátorov a vyšších súdnych úradníkov.

V rámci obvodu Krajského súdu Žilina (na siedmich okresných súdoch) sa uskutočnilo pilotné overovanie jednotlivých modulov efektívneho využívania restoratívnych programov. „V čase realizovania projektu (roky 2021 a 2022) zaevidovali 727 prípadov podnetov a žiadostí na mediáciu v trestných veciach,“ priblížilo ministerstvo s tým, že ide o výrazne vyšší počet ako v ostatných obvodoch krajských súdov.

Do projektu sa v oblasti civilnej mediácie zapojili sudcovia z 25 okresných súdov. „Na mediáciu celkovo odporučili 196 prípadov. Takmer v polovici z tých, v ktorých mediáciu aj začala, uzatvorili dohodu alebo čiastkovú dohodu,“ vysvetlila odborná garantka projektu civilnej časti Beata Swanová.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko