Na hlavný obsah

V školstve sa chystajú zmeny. Ministerstvo chce, aby sa maturovalo aj v skorších ročníkoch

Zmeny sa dotknú aj prijímačiek.

V školstve sa chystajú zmeny. Ministerstvo chce, aby sa maturovalo aj v skorších ročníkoch
Maturitná skúška. Foto: TASR

Maturitná skúška sa bude meniť, mala by byť flexibilnejšia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR chce, aby bolo možné maturovať aj v skorších ročníkoch, keď žiak preberie určené učivo a ukončí rámcový učebný plán. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú do pripomienkového konania predložil rezort školstva.

Na niektorých gymnáziách študenti preberú napríklad celý dejepis už v druhom ročníku a žiak sa môže na maturitu z neho prihlásiť už v treťom ročníku. Podľa rezortu školstva si tak žiaci môžu rozložiť sily na viac ročníkov a individuálne si naplánovať maturitu aj z ďalších predmetov. Rovnako chce rezort školstva umožniť maturantom robiť skúšku z viacerých dobrovoľných predmetov. Aktuálne sa dá robiť maturitná skúška len z dvoch.

Novela reflektuje aj ďalšie podnety z praxe, zmeniť sa má napríklad aj prijímacie konanie. Stredná škola bude zverejňovať kritériá jeden a pol roka vopred, takže ôsmaci si môžu lepšie premyslieť výber strednej školy. Žiak bude v prihláške zadávať poradie škôl a na základe tohto poradia by mal nastúpiť na prvú školu, na ktorú ho prijmú.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je aj pružnejšia reakcia na potenciálne zmeny v organizácii vyučovania, súvisiace s počtom žiakov v jednotlivých triedach a skupinách. Návrh obsahuje zavedenie priemerného počtu žiakov v triedach daného stupňa s cieľom zachovať početnosť triedy bez nutnosti spájania tried, ak je počet žiakov v jednej triede školy nižší ako najnižší počet žiakov.

„Najnižší priemerný počet žiakov v triedach prvého stupňa základnej školy je najmenej 13,“ uvádza sa v predloženom zákone. Na druhom stupni to má byť priemerne najmenej 15 žiakov, na stredných školách v dennej forme štúdia najmenej 17 a v externej forme štúdia najmenej osem žiakov.

Moje odložené články

    Viac

    Najčítanejšie

    Nové v rubrike Slovensko